SliderSliderSlider

 

همایش های فنی مهندسی و علوم پایه تهران

لیست همایش های فنی مهندسی و علوم پایه تهران | تقویم همایش های فنی مهندسی و علوم پایه تهران | تاریخ همایش های فنی مهندسی و علوم پایه تهران
همایش فنی مهندسی و علوم پایه تهران ، زمان ، مکان و محل برگزاری همایش های فنی مهندسی و علوم پایه تهران ، اخبار شروع و پایان همایش های فنی مهندسی و علوم پایه تهران
اطلاع از همایش های فنی مهندسی و علوم پایه تهران ، سایت رسمی همایش های فنی مهندسی و علوم پایه تهران ، اطلاعات همایش های فنی مهندسی و علوم پایه تهران 98 و 99
لیست همایش های فنی مهندسی و علوم پایه تهران در سال 1398 و 1399 و 1400، همایش های بین المللی فنی مهندسی و علوم پایه تهران 2019 و 2020 و 2021

نمایشگاه و همایش تهران هوشمند ؛تهران - آذر 98

کد رویداد: 33889
18 روز تا برگزاری
18 آذر 98      09 December 2019
تهران

تذکر: قبل از هرگونه برنامه ریزی برای حضور و یا اقدامی در رابطه با رویدادها، از مسئولین برگزاری، صحت اطلاعات مورد نظر، شامل زمان، مکان و جزئیات مربوطه را پیگیری نمایید.