SliderSliderSlider

 

همایش های زبان، شعر و ادبیات قم

لیست همایش های زبان، شعر و ادبیات قم | تقویم همایش های زبان، شعر و ادبیات قم | تاریخ همایش های زبان، شعر و ادبیات قم
همایش زبان، شعر و ادبیات قم ، زمان ، مکان و محل برگزاری همایش های زبان، شعر و ادبیات قم ، اخبار شروع و پایان همایش های زبان، شعر و ادبیات قم
اطلاع از همایش های زبان، شعر و ادبیات قم ، سایت رسمی همایش های زبان، شعر و ادبیات قم ، اطلاعات همایش های زبان، شعر و ادبیات قم 94 و 95
لیست همایش های زبان، شعر و ادبیات قم در سال 96 و 97 و 98، همایش های بین المللی زبان، شعر و ادبیات قم 2017 و 2018 و 2019

همایش جریان شناسی فرهنگی در عرصه بین الملل - 96

کد رویداد: 21339
45 روز تا برگزاری
17 اسفند 96      08 March 2018
قم

تذکر: قبل از هرگونه برنامه ریزی برای حضور و یا اقدامی در رابطه با رویدادها، از مسئولین برگزاری، صحت اطلاعات مورد نظر، شامل زمان، مکان و جزئیات مربوطه را پیگیری نمایید.