SliderSliderSlider

 

همایش های حقوق، فرهنگ و روانشناسی قم

لیست همایش های حقوق، فرهنگ و روانشناسی قم | تقویم همایش های حقوق، فرهنگ و روانشناسی قم | تاریخ همایش های حقوق، فرهنگ و روانشناسی قم
همایش حقوق، فرهنگ و روانشناسی قم ، زمان ، مکان و محل برگزاری همایش های حقوق، فرهنگ و روانشناسی قم ، اخبار شروع و پایان همایش های حقوق، فرهنگ و روانشناسی قم
اطلاع از همایش های حقوق، فرهنگ و روانشناسی قم ، سایت رسمی همایش های حقوق، فرهنگ و روانشناسی قم ، اطلاعات همایش های حقوق، فرهنگ و روانشناسی قم 94 و 95
لیست همایش های حقوق، فرهنگ و روانشناسی قم در سال 96 و 97 و 98، همایش های بین المللی حقوق، فرهنگ و روانشناسی قم 2017 و 2018 و 2019

روانشناسی و فرهنگ زندگی با محوریت تحکیم و تعالی خانواده ؛قم و بوشهر -بهمن 97

کد رویداد: 28793
26 روز تا برگزاری
24 بهمن 97      13 February 2019
قم

همایش کتاب سال بانوان ؛قم - اسفند 97

کد رویداد: 28323
33 روز تا برگزاری
اسفند 97      February 2019
قم

تذکر: قبل از هرگونه برنامه ریزی برای حضور و یا اقدامی در رابطه با رویدادها، از مسئولین برگزاری، صحت اطلاعات مورد نظر، شامل زمان، مکان و جزئیات مربوطه را پیگیری نمایید.