SliderSliderSlider

 

همایش های حقوق، فرهنگ و روانشناسی استان خراسان جنوبی

لیست همایش های حقوق، فرهنگ و روانشناسی استان خراسان جنوبی | تقویم همایش های حقوق، فرهنگ و روانشناسی استان خراسان جنوبی | تاریخ همایش های حقوق، فرهنگ و روانشناسی استان خراسان جنوبی
همایش حقوق، فرهنگ و روانشناسی استان خراسان جنوبی ، زمان ، مکان و محل برگزاری همایش های حقوق، فرهنگ و روانشناسی استان خراسان جنوبی ، اخبار شروع و پایان همایش های حقوق، فرهنگ و روانشناسی استان خراسان جنوبی
اطلاع از همایش های حقوق، فرهنگ و روانشناسی استان خراسان جنوبی ، سایت رسمی همایش های حقوق، فرهنگ و روانشناسی استان خراسان جنوبی ، اطلاعات همایش های حقوق، فرهنگ و روانشناسی استان خراسان جنوبی 94 و 95
لیست همایش های حقوق، فرهنگ و روانشناسی استان خراسان جنوبی در سال 96 و 97 و 98، همایش های بین المللی حقوق، فرهنگ و روانشناسی استان خراسان جنوبی 2017 و 2018 و 2019

همایش روانشناسی افراد با نیازهای ویژه ؛قاینات - آذر 97

کد رویداد: 28958
64 روز تا برگزاری
30 آذر 97      21 December 2018
استان خراسان جنوبی

تذکر: قبل از هرگونه برنامه ریزی برای حضور و یا اقدامی در رابطه با رویدادها، از مسئولین برگزاری، صحت اطلاعات مورد نظر، شامل زمان، مکان و جزئیات مربوطه را پیگیری نمایید.