SliderSliderSlider

 

همایش های حقوق، فرهنگ و روانشناسی تهران

لیست همایش های حقوق، فرهنگ و روانشناسی تهران | تقویم همایش های حقوق، فرهنگ و روانشناسی تهران | تاریخ همایش های حقوق، فرهنگ و روانشناسی تهران
همایش حقوق، فرهنگ و روانشناسی تهران ، زمان ، مکان و محل برگزاری همایش های حقوق، فرهنگ و روانشناسی تهران ، اخبار شروع و پایان همایش های حقوق، فرهنگ و روانشناسی تهران
اطلاع از همایش های حقوق، فرهنگ و روانشناسی تهران ، سایت رسمی همایش های حقوق، فرهنگ و روانشناسی تهران ، اطلاعات همایش های حقوق، فرهنگ و روانشناسی تهران 94 و 95
لیست همایش های حقوق، فرهنگ و روانشناسی تهران در سال 96 و 97 و 98، همایش های بین المللی حقوق، فرهنگ و روانشناسی تهران 2017 و 2018 و 2019

همایش مواجهه با آسیب‌های اجتماعی از دیدگاه اسلام ؛ تهران - 97

کد رویداد: 25306
11 روز تا برگزاری
13 تیر 97      04 July 2018
تهران

همایش مواجهه با آسیب های اجتماعی از دیدگاه اسلام ؛تهران - 97

کد رویداد: 25755
11 روز تا برگزاری
13 تیر 97      04 July 2018
تهران

همایش سالمندی درایران ؛تهران - آبان 97

کد رویداد: 26019
149 روز تا برگزاری
28 آبان 97      19 November 2018
تهران

همایش ملی هنر ایران در دوره قاجار ؛تهران - آبان 97

کد رویداد: 26048
151 روز تا برگزاری
30 آبان 97      21 November 2018
تهران

همایش دانشجویی بررسی فرهنگ و سلامت از منظر قران و حدیث ؛تهران - آذر 97

کد رویداد: 27316
159 روز تا برگزاری
08 آذر 97      29 November 2018
تهران

همایش دکتر محتشمی ؛تهران - تیر 97

کد رویداد: 27209
13 روز تا برگزاری
15 تیر 97      06 July 2018
تهران

همایش ثروت آفرینى از طریق مذاکره موفق ؛تهران - تیر 97

کد رویداد: 27328
13 روز تا برگزاری
15 تیر 97      06 July 2018
تهران

همایش ملی میراث فرهنگی و توسعه پایدار؛ تهران -شهریور 97

کد رویداد: 26424
64 روز تا برگزاری
04 شهریور 97      26 August 2018
تهران

تذکر: قبل از هرگونه برنامه ریزی برای حضور و یا اقدامی در رابطه با رویدادها، از مسئولین برگزاری، صحت اطلاعات مورد نظر، شامل زمان، مکان و جزئیات مربوطه را پیگیری نمایید.