SliderSliderSlider

 

همایش های حقوق، فرهنگ و روانشناسی تهران

لیست همایش های حقوق، فرهنگ و روانشناسی تهران | تقویم همایش های حقوق، فرهنگ و روانشناسی تهران | تاریخ همایش های حقوق، فرهنگ و روانشناسی تهران
همایش حقوق، فرهنگ و روانشناسی تهران ، زمان ، مکان و محل برگزاری همایش های حقوق، فرهنگ و روانشناسی تهران ، اخبار شروع و پایان همایش های حقوق، فرهنگ و روانشناسی تهران
اطلاع از همایش های حقوق، فرهنگ و روانشناسی تهران ، سایت رسمی همایش های حقوق، فرهنگ و روانشناسی تهران ، اطلاعات همایش های حقوق، فرهنگ و روانشناسی تهران 94 و 95
لیست همایش های حقوق، فرهنگ و روانشناسی تهران در سال 96 و 97 و 98، همایش های بین المللی حقوق، فرهنگ و روانشناسی تهران 2017 و 2018 و 2019

همایش روز جهانی راهنمایان گردشگری ؛تهران - 96

کد رویداد: 25587
3 روز تا برگزاری
06 اسفند 96      25 February 2018
تهران

همایش بین المللی حقوق و فقه اسلامی

کد رویداد: 19811
4 روز تا برگزاری
07 اسفند 96      26 February 2018
تهران

اولین همایش ملی رشته مطالعات زنان: افق ها، رهیافت ها،راهکارها ؛ تهران - 96

کد رویداد: 24734
10 روز تا برگزاری
13 اسفند 96      04 March 2018
تهران

دومین همایش جایگاه و نقش مادر - 96

کد رویداد: 22021
13 روز تا برگزاری
16 اسفند 96      07 March 2018
تهران

نخستین همایش ملی مستندنگاری میراث طبیعی و فرهنگی - 96

کد رویداد: 23251
14 روز تا برگزاری
17 اسفند 96      08 March 2018
تهران

اولین همایش بین‌المللی دین، فرهنگ و فناوری - 97

کد رویداد: 21456
61 روز تا برگزاری
04 ارديبهشت 97      24 April 2018
تهران

اولین همایش بین المللی تبیین نقش تاریخی مساجد در رشد علمی فرهنگی مسلمانان - 97

کد رویداد: 24119
63 روز تا برگزاری
06 ارديبهشت 97      26 April 2018
تهران

اولین همایش ملی مسایل اجتماعی زنان ؛ تهران - 97

کد رویداد: 24760
67 روز تا برگزاری
10 ارديبهشت 97      30 April 2018
تهران

نخستین همایش ملی مهارت آموزی کارکنان وظیفه (سربازان) ؛ تهران -97

کد رویداد: 24729
76 روز تا برگزاری
19 ارديبهشت 97      09 May 2018
تهران

همایش ملی وقف، توسعه پایدار ؛ تهران -97

کد رویداد: 24730
77 روز تا برگزاری
20 ارديبهشت 97      10 May 2018
تهران

سومین همایش ملی آسیب های اجتماعی ایران؛تهران - 97

کد رویداد: 24763
82 روز تا برگزاری
25 ارديبهشت 97      15 May 2018
تهران

همایش مواجهه با آسیب‌های اجتماعی از دیدگاه اسلام ؛ تهران - 97

کد رویداد: 25306
132 روز تا برگزاری
13 تیر 97      04 July 2018
تهران

همایش دکتر محتشمی (تولد دوباره) ؛تهران - 96

کد رویداد: 25129
1 روز تا برگزاری
04 اسفند 96      23 February 2018
تهران

همایش والدین حرفه ایی؛تهران - 96

کد رویداد: 25052
2 روز تا برگزاری
05 اسفند 96      24 February 2018
تهران

سومین همایش ملی آتش نشانی و ایمنی شهری ؛تهران - 96

کد رویداد: 24186
3 روز تا برگزاری
06 اسفند 96      25 February 2018
تهران

سومین همایش ملی تمدن نوین اسلامی - 96

کد رویداد: 22266
6 روز تا برگزاری
09 اسفند 96      28 February 2018
تهران

همایش بزرگ افق روشن ؛ تهران - 96

کد رویداد: 25209
15 روز تا برگزاری
18 اسفند 96      09 March 2018
تهران

تذکر: قبل از هرگونه برنامه ریزی برای حضور و یا اقدامی در رابطه با رویدادها، از مسئولین برگزاری، صحت اطلاعات مورد نظر، شامل زمان، مکان و جزئیات مربوطه را پیگیری نمایید.