SliderSliderSlider

 

همایش های انسان، خانواده و جامعه قزوین

لیست همایش های انسان، خانواده و جامعه قزوین | تقویم همایش های انسان، خانواده و جامعه قزوین | تاریخ همایش های انسان، خانواده و جامعه قزوین
همایش انسان، خانواده و جامعه قزوین ، زمان ، مکان و محل برگزاری همایش های انسان، خانواده و جامعه قزوین ، اخبار شروع و پایان همایش های انسان، خانواده و جامعه قزوین
اطلاع از همایش های انسان، خانواده و جامعه قزوین ، سایت رسمی همایش های انسان، خانواده و جامعه قزوین ، اطلاعات همایش های انسان، خانواده و جامعه قزوین 98 و 99
لیست همایش های انسان، خانواده و جامعه قزوین در سال 1398 و 1399 و 1400، همایش های بین المللی انسان، خانواده و جامعه قزوین 2019 و 2020 و 2021

همایش روانشناسی ، تعلیم و تربیت و سبک زندگی ؛قزوین - شهریور 98

کد رویداد: 32542
53 روز تا برگزاری
21 شهریور 98      12 September 2019
قزوین

تذکر: قبل از هرگونه برنامه ریزی برای حضور و یا اقدامی در رابطه با رویدادها، از مسئولین برگزاری، صحت اطلاعات مورد نظر، شامل زمان، مکان و جزئیات مربوطه را پیگیری نمایید.