SliderSliderSlider

 

همایش های دین، مذهب و الهیات قم

لیست همایش های دین، مذهب و الهیات قم | تقویم همایش های دین، مذهب و الهیات قم | تاریخ همایش های دین، مذهب و الهیات قم
همایش دین، مذهب و الهیات قم ، زمان ، مکان و محل برگزاری همایش های دین، مذهب و الهیات قم ، اخبار شروع و پایان همایش های دین، مذهب و الهیات قم
اطلاع از همایش های دین، مذهب و الهیات قم ، سایت رسمی همایش های دین، مذهب و الهیات قم ، اطلاعات همایش های دین، مذهب و الهیات قم 94 و 95
لیست همایش های دین، مذهب و الهیات قم در سال 96 و 97 و 98، همایش های بین المللی دین، مذهب و الهیات قم 2017 و 2018 و 2019

همایش جریان شناسی فرهنگی در عرصه بین الملل - 96

کد رویداد: 21339
45 روز تا برگزاری
17 اسفند 96      08 March 2018
قم

یازدهمین همایش بین المللی پژوهش های قرآنی ؛ قم- 97

کد رویداد: 24061
58 روز تا برگزاری
فروردين 97      March 2018
قم

تذکر: قبل از هرگونه برنامه ریزی برای حضور و یا اقدامی در رابطه با رویدادها، از مسئولین برگزاری، صحت اطلاعات مورد نظر، شامل زمان، مکان و جزئیات مربوطه را پیگیری نمایید.