SliderSliderSlider

 

همایش های مدیریت، بازاریابی و اقتصاد تهران

لیست همایش های مدیریت، بازاریابی و اقتصاد تهران | تقویم همایش های مدیریت، بازاریابی و اقتصاد تهران | تاریخ همایش های مدیریت، بازاریابی و اقتصاد تهران
همایش مدیریت، بازاریابی و اقتصاد تهران ، زمان ، مکان و محل برگزاری همایش های مدیریت، بازاریابی و اقتصاد تهران ، اخبار شروع و پایان همایش های مدیریت، بازاریابی و اقتصاد تهران
اطلاع از همایش های مدیریت، بازاریابی و اقتصاد تهران ، سایت رسمی همایش های مدیریت، بازاریابی و اقتصاد تهران ، اطلاعات همایش های مدیریت، بازاریابی و اقتصاد تهران 94 و 95
لیست همایش های مدیریت، بازاریابی و اقتصاد تهران در سال 96 و 97 و 98، همایش های بین المللی مدیریت، بازاریابی و اقتصاد تهران 2017 و 2018 و 2019

همایش مدیریت، اقتصاد و علوم تربیتی ؛تهران - شهریور 97

کد رویداد: 27460
74 روز تا برگزاری
14 شهریور 97      05 September 2018
تهران

همایش ملی مفاخر تجارت و مدیریت در حمایت از کالای ایرانی ؛تهران - شهریور 97

کد رویداد: 27566
75 روز تا برگزاری
15 شهریور 97      06 September 2018
تهران

همایش ملی شهرسازی، معماری و مدیریت شهری اسلامی ایرانی (در حوزه آموزش و نظام آموزشی ایران)؛تهران - تیر 97

کد رویداد: 24324
9 روز تا برگزاری
11 تیر 97      02 July 2018
تهران

همایش ثروت آفرینى از طریق مذاکره موفق ؛تهران - تیر 97

کد رویداد: 27328
13 روز تا برگزاری
15 تیر 97      06 July 2018
تهران

همایش مدیریت بیمارستانی ؛تهران - مرداد 97

کد رویداد: 27717
36 روز تا برگزاری
07 مرداد 97      29 July 2018
تهران

تذکر: قبل از هرگونه برنامه ریزی برای حضور و یا اقدامی در رابطه با رویدادها، از مسئولین برگزاری، صحت اطلاعات مورد نظر، شامل زمان، مکان و جزئیات مربوطه را پیگیری نمایید.