SliderSliderSlider

 

کنفرانس های انرژی، نفت، گاز و پتروشیمی تهران

لیست کنفرانس های انرژی، نفت، گاز و پتروشیمی تهران | تقویم کنفرانس های انرژی، نفت، گاز و پتروشیمی تهران | تاریخ کنفرانس های انرژی، نفت، گاز و پتروشیمی تهران
کنفرانس انرژی، نفت، گاز و پتروشیمی تهران ، زمان ، مکان و محل برگزاری کنفرانس های انرژی، نفت، گاز و پتروشیمی تهران ، اخبار شروع و پایان کنفرانس های انرژی، نفت، گاز و پتروشیمی تهران
اطلاع از کنفرانس های انرژی، نفت، گاز و پتروشیمی تهران ، سایت رسمی کنفرانس های انرژی، نفت، گاز و پتروشیمی تهران ، اطلاعات کنفرانس های انرژی، نفت، گاز و پتروشیمی تهران 98 و 99
لیست کنفرانس های انرژی، نفت، گاز و پتروشیمی تهران در سال 1398 و 1399 و 1400، کنفرانس های بین المللی انرژی، نفت، گاز و پتروشیمی تهران 2019 و 2020 و 2021

کنفرانس ملی ژئوشیمی کاربردی ایران ؛تهران - دی 98

کد رویداد: 30682
143 روز تا برگزاری
25 دی 98      15 January 2020
تهران

تذکر: قبل از هرگونه برنامه ریزی برای حضور و یا اقدامی در رابطه با رویدادها، از مسئولین برگزاری، صحت اطلاعات مورد نظر، شامل زمان، مکان و جزئیات مربوطه را پیگیری نمایید.