SliderSliderSlider

 

کنفرانس های شهرسازی، عمران و معماری تهران

لیست کنفرانس های شهرسازی، عمران و معماری تهران | تقویم کنفرانس های شهرسازی، عمران و معماری تهران | تاریخ کنفرانس های شهرسازی، عمران و معماری تهران
کنفرانس شهرسازی، عمران و معماری تهران ، زمان ، مکان و محل برگزاری کنفرانس های شهرسازی، عمران و معماری تهران ، اخبار شروع و پایان کنفرانس های شهرسازی، عمران و معماری تهران
اطلاع از کنفرانس های شهرسازی، عمران و معماری تهران ، سایت رسمی کنفرانس های شهرسازی، عمران و معماری تهران ، اطلاعات کنفرانس های شهرسازی، عمران و معماری تهران 98 و 99
لیست کنفرانس های شهرسازی، عمران و معماری تهران در سال 1398 و 1399 و 1400، کنفرانس های بین المللی شهرسازی، عمران و معماری تهران 2019 و 2020 و 2021

کنفرانس و جشنواره طراحی گنسای ؛تهران - مهر 98

کد رویداد: 33331
19 روز تا برگزاری
20 مهر 98      12 October 2019
تهران

کنفرانس بهبود تاب آوری بیمارستان ها و مراکز حیاتی ؛تهران - مهر 98

کد رویداد: 32325
6 روز تا برگزاری
07 مهر 98      29 September 2019
تهران

کنفرانس بهبود تاب ­آوری بیمارستان­ها و مراکز حیاتی ؛تهران - مهر 98

کد رویداد: 33323
6 روز تا برگزاری
07 مهر 98      29 September 2019
تهران

کنفرانس بتن ایران و همایش روز بتن ؛تهران - مهر 98

کد رویداد: 33336
13 روز تا برگزاری
14 مهر 98      06 October 2019
تهران

کنفرانس مهندسی ژئوتکنیک ایران ؛ تهران آبان 98

کد رویداد: 33349
87 روز تا برگزاری
28 آذر 98      19 December 2019
تهران

کنفرانس ملی ژئوشیمی کاربردی ایران ؛تهران - دی 98

کد رویداد: 30682
114 روز تا برگزاری
25 دی 98      15 January 2020
تهران

کنفرانس ملی لرزه شناسی و زمین لرزه ؛تهران - دی 98

کد رویداد: 30681
114 روز تا برگزاری
25 دی 98      15 January 2020
تهران

تذکر: قبل از هرگونه برنامه ریزی برای حضور و یا اقدامی در رابطه با رویدادها، از مسئولین برگزاری، صحت اطلاعات مورد نظر، شامل زمان، مکان و جزئیات مربوطه را پیگیری نمایید.