SliderSliderSlider

 

کنفرانس های شهرسازی، عمران و معماری تهران

لیست کنفرانس های شهرسازی، عمران و معماری تهران | تقویم کنفرانس های شهرسازی، عمران و معماری تهران | تاریخ کنفرانس های شهرسازی، عمران و معماری تهران
کنفرانس شهرسازی، عمران و معماری تهران ، زمان ، مکان و محل برگزاری کنفرانس های شهرسازی، عمران و معماری تهران ، اخبار شروع و پایان کنفرانس های شهرسازی، عمران و معماری تهران
اطلاع از کنفرانس های شهرسازی، عمران و معماری تهران ، سایت رسمی کنفرانس های شهرسازی، عمران و معماری تهران ، اطلاعات کنفرانس های شهرسازی، عمران و معماری تهران 98 و 99
لیست کنفرانس های شهرسازی، عمران و معماری تهران در سال 1398 و 1399 و 1400، کنفرانس های بین المللی شهرسازی، عمران و معماری تهران 2019 و 2020 و 2021

مجمع توسعه فناوری، نمایشگاه و کنفرانس سالانه یافته های نوین عمران، معماری و صنعت ساختمان ایران؛تهران - اسفند 98

کد رویداد: 33508
در حال برگزاری (1 روز تا پایان)
05 اسفند 98      24 February 2020
تهران

کنفرانس مهندسی عمران، معماری، توسعه و بازآفرینی زیرساختهای شهری در ایران؛تهران - اسفند 98

کد رویداد: 34276
15 روز تا برگزاری
20 اسفند 98      10 March 2020
تهران

کنفرانس مهندسی عمران، سازه و زلزله ؛تهران - اردیبهشت 99

کد رویداد: 34588
58 روز تا برگزاری
03 ارديبهشت 99      22 April 2020
تهران

کنفرانس مطالعات نوین مهندسی عمران، معماری، شهرسازی و محیط زیست در قرن 21 ؛تهران - اسفند 98

کد رویداد: 33621
14 روز تا برگزاری
19 اسفند 98      09 March 2020
تهران

کنفرانس عمران و معماری در مدیریت شهری قرن 21 ؛تهران - اردیبهشت 99

کد رویداد: 34963
86 روز تا برگزاری
31 ارديبهشت 99      20 May 2020
تهران

تذکر: قبل از هرگونه برنامه ریزی برای حضور و یا اقدامی در رابطه با رویدادها، از مسئولین برگزاری، صحت اطلاعات مورد نظر، شامل زمان، مکان و جزئیات مربوطه را پیگیری نمایید.