SliderSliderSlider

 

کنگره های انرژی، نفت، گاز و پتروشیمی تهران

لیست کنگره های انرژی، نفت، گاز و پتروشیمی تهران | تقویم کنگره های انرژی، نفت، گاز و پتروشیمی تهران | تاریخ کنگره های انرژی، نفت، گاز و پتروشیمی تهران
کنگره انرژی، نفت، گاز و پتروشیمی تهران ، زمان ، مکان و محل برگزاری کنگره های انرژی، نفت، گاز و پتروشیمی تهران ، اخبار شروع و پایان کنگره های انرژی، نفت، گاز و پتروشیمی تهران
اطلاع از کنگره های انرژی، نفت، گاز و پتروشیمی تهران ، سایت رسمی کنگره های انرژی، نفت، گاز و پتروشیمی تهران ، اطلاعات کنگره های انرژی، نفت، گاز و پتروشیمی تهران 94 و 95
لیست کنگره های انرژی، نفت، گاز و پتروشیمی تهران در سال 96 و 97 و 98، کنگره های بین المللی انرژی، نفت، گاز و پتروشیمی تهران 2017 و 2018 و 2019

کنگره راهبردی و نمایشگاه نفت و نیرو ؛تهران - مهر 97

کد رویداد: 26926
91 روز تا برگزاری
24 مهر 97      16 October 2018
تهران

تذکر: قبل از هرگونه برنامه ریزی برای حضور و یا اقدامی در رابطه با رویدادها، از مسئولین برگزاری، صحت اطلاعات مورد نظر، شامل زمان، مکان و جزئیات مربوطه را پیگیری نمایید.