SliderSliderSlider

 

کنگره های علوم پزشکی، دارویی و درمان تهران

لیست کنگره های علوم پزشکی، دارویی و درمان تهران | تقویم کنگره های علوم پزشکی، دارویی و درمان تهران | تاریخ کنگره های علوم پزشکی، دارویی و درمان تهران
کنگره علوم پزشکی، دارویی و درمان تهران ، زمان ، مکان و محل برگزاری کنگره های علوم پزشکی، دارویی و درمان تهران ، اخبار شروع و پایان کنگره های علوم پزشکی، دارویی و درمان تهران
اطلاع از کنگره های علوم پزشکی، دارویی و درمان تهران ، سایت رسمی کنگره های علوم پزشکی، دارویی و درمان تهران ، اطلاعات کنگره های علوم پزشکی، دارویی و درمان تهران 94 و 95
لیست کنگره های علوم پزشکی، دارویی و درمان تهران در سال 96 و 97 و 98، کنگره های بین المللی علوم پزشکی، دارویی و درمان تهران 2017 و 2018 و 2019

کنگره دندانپزشکی ؛ تهران - اردیبهشت 98

کد رویداد: 31183
2 روز تا برگزاری
02 ارديبهشت 98      22 April 2019
تهران

تذکر: قبل از هرگونه برنامه ریزی برای حضور و یا اقدامی در رابطه با رویدادها، از مسئولین برگزاری، صحت اطلاعات مورد نظر، شامل زمان، مکان و جزئیات مربوطه را پیگیری نمایید.