SliderSliderSlider

 

نمایشگاه های صنایع غذایی و کشاورزی اوکراین

لیست نمایشگاه های صنایع غذایی و کشاورزی اوکراین | تقویم نمایشگاه های صنایع غذایی و کشاورزی اوکراین | تاریخ نمایشگاه های صنایع غذایی و کشاورزی اوکراین
نمایشگاه صنایع غذایی و کشاورزی اوکراین ، زمان ، مکان و محل برگزاری نمایشگاه های صنایع غذایی و کشاورزی اوکراین ، اخبار شروع و پایان نمایشگاه های صنایع غذایی و کشاورزی اوکراین
اطلاع از نمایشگاه های صنایع غذایی و کشاورزی اوکراین ، سایت رسمی نمایشگاه های صنایع غذایی و کشاورزی اوکراین ، اطلاعات نمایشگاه های صنایع غذایی و کشاورزی اوکراین 98 و 99
لیست نمایشگاه های صنایع غذایی و کشاورزی اوکراین در سال 1398 و 1399 و 1400، نمایشگاه های بین المللی صنایع غذایی و کشاورزی اوکراین 2019 و 2020 و 2021

نمایشگاه صنایع غذایی اوکراین (WorldFood Ukraine) 99

کد رویداد: 35908
برگزار شده
13 آبان 99      03 November 2020
اوکراین

نمایشگاه کشاورزی، غذایی، دام و طیور (محصولات، تجهیزات، خدمات و ماشین آلات وابسته) کیف خرداد 97

کد رویداد: 26348
برگزار شده
16 خرداد 97      06 June 2018
اوکراین

نمایشگاه صنایع غذایی کی یف (WorldFood Ukraine) اکراین

کد رویداد: 17970
برگزار شده
03 آبان 96      25 October 2017
اوکراین

تذکر: قبل از هرگونه برنامه ریزی برای حضور و یا اقدامی در رابطه با رویدادها، از مسئولین برگزاری، صحت اطلاعات مورد نظر، شامل زمان، مکان و جزئیات مربوطه را پیگیری نمایید.