SliderSliderSlider

 

نمایشگاه های صنعت، معدن و تجارت دبی

لیست نمایشگاه های صنعت، معدن و تجارت دبی | تقویم نمایشگاه های صنعت، معدن و تجارت دبی | تاریخ نمایشگاه های صنعت، معدن و تجارت دبی
نمایشگاه صنعت، معدن و تجارت دبی ، زمان ، مکان و محل برگزاری نمایشگاه های صنعت، معدن و تجارت دبی ، اخبار شروع و پایان نمایشگاه های صنعت، معدن و تجارت دبی
اطلاع از نمایشگاه های صنعت، معدن و تجارت دبی ، سایت رسمی نمایشگاه های صنعت، معدن و تجارت دبی ، اطلاعات نمایشگاه های صنعت، معدن و تجارت دبی 98 و 99
لیست نمایشگاه های صنعت، معدن و تجارت دبی در سال 1398 و 1399 و 1400، نمایشگاه های بین المللی صنعت، معدن و تجارت دبی 2019 و 2020 و 2021

نمایشگاه بین المللی سنگ Middle east stone ؛امارات - شهریور 98

کد رویداد: 31411
49 روز تا برگزاری
19 شهریور 98      10 September 2019
دبی

تذکر: قبل از هرگونه برنامه ریزی برای حضور و یا اقدامی در رابطه با رویدادها، از مسئولین برگزاری، صحت اطلاعات مورد نظر، شامل زمان، مکان و جزئیات مربوطه را پیگیری نمایید.