SliderSliderSlider

 

نمایشگاه های صنعت، معدن و تجارت آذربایجان غربی

لیست نمایشگاه های صنعت، معدن و تجارت آذربایجان غربی | تقویم نمایشگاه های صنعت، معدن و تجارت آذربایجان غربی | تاریخ نمایشگاه های صنعت، معدن و تجارت آذربایجان غربی
نمایشگاه صنعت، معدن و تجارت آذربایجان غربی ، زمان ، مکان و محل برگزاری نمایشگاه های صنعت، معدن و تجارت آذربایجان غربی ، اخبار شروع و پایان نمایشگاه های صنعت، معدن و تجارت آذربایجان غربی
اطلاع از نمایشگاه های صنعت، معدن و تجارت آذربایجان غربی ، سایت رسمی نمایشگاه های صنعت، معدن و تجارت آذربایجان غربی ، اطلاعات نمایشگاه های صنعت، معدن و تجارت آذربایجان غربی 98 و 99
لیست نمایشگاه های صنعت، معدن و تجارت آذربایجان غربی در سال 1398 و 1399 و 1400، نمایشگاه های بین المللی صنعت، معدن و تجارت آذربایجان غربی 2019 و 2020 و 2021

نمایشگاه اقتصاد مقاومتی و تولیدات ایران ؛ میاندوآب - شهریور و مهر 98

کد رویداد: 32162
در حال برگزاری (2 روز تا پایان)
20 شهریور 98      11 September 2019
آذربایجان غربی

نمایشگاه فرش دستباف ؛ میاندوآب - آبان 98

کد رویداد: 32165
38 روز تا برگزاری
08 آبان 98      30 October 2019
آذربایجان غربی

تذکر: قبل از هرگونه برنامه ریزی برای حضور و یا اقدامی در رابطه با رویدادها، از مسئولین برگزاری، صحت اطلاعات مورد نظر، شامل زمان، مکان و جزئیات مربوطه را پیگیری نمایید.