SliderSliderSlider

 

نمایشگاه های صنایع لجستیک و حمل و نقل شیراز

لیست نمایشگاه های صنایع لجستیک و حمل و نقل شیراز | تقویم نمایشگاه های صنایع لجستیک و حمل و نقل شیراز | تاریخ نمایشگاه های صنایع لجستیک و حمل و نقل شیراز
نمایشگاه صنایع لجستیک و حمل و نقل شیراز ، زمان ، مکان و محل برگزاری نمایشگاه های صنایع لجستیک و حمل و نقل شیراز ، اخبار شروع و پایان نمایشگاه های صنایع لجستیک و حمل و نقل شیراز
اطلاع از نمایشگاه های صنایع لجستیک و حمل و نقل شیراز ، سایت رسمی نمایشگاه های صنایع لجستیک و حمل و نقل شیراز ، اطلاعات نمایشگاه های صنایع لجستیک و حمل و نقل شیراز 98 و 99
لیست نمایشگاه های صنایع لجستیک و حمل و نقل شیراز در سال 1398 و 1399 و 1400، نمایشگاه های بین المللی صنایع لجستیک و حمل و نقل شیراز 2019 و 2020 و 2021

نمایشگاه ماشین آلات راهسازی، معدنی و عمرانی؛شیراز - دی 98

کد رویداد: 32046
81 روز تا برگزاری
17 دی 98      07 January 2020
شیراز

تذکر: قبل از هرگونه برنامه ریزی برای حضور و یا اقدامی در رابطه با رویدادها، از مسئولین برگزاری، صحت اطلاعات مورد نظر، شامل زمان، مکان و جزئیات مربوطه را پیگیری نمایید.