SliderSliderSlider

 

نمایشگاه های علوم پزشکی، دارویی و درمان شیراز

لیست نمایشگاه های علوم پزشکی، دارویی و درمان شیراز | تقویم نمایشگاه های علوم پزشکی، دارویی و درمان شیراز | تاریخ نمایشگاه های علوم پزشکی، دارویی و درمان شیراز
نمایشگاه علوم پزشکی، دارویی و درمان شیراز ، زمان ، مکان و محل برگزاری نمایشگاه های علوم پزشکی، دارویی و درمان شیراز ، اخبار شروع و پایان نمایشگاه های علوم پزشکی، دارویی و درمان شیراز
اطلاع از نمایشگاه های علوم پزشکی، دارویی و درمان شیراز ، سایت رسمی نمایشگاه های علوم پزشکی، دارویی و درمان شیراز ، اطلاعات نمایشگاه های علوم پزشکی، دارویی و درمان شیراز 98 و 99
لیست نمایشگاه های علوم پزشکی، دارویی و درمان شیراز در سال 1398 و 1399 و 1400، نمایشگاه های بین المللی علوم پزشکی، دارویی و درمان شیراز 2019 و 2020 و 2021

نمایشگاه عینک، لنز و صنایع وابسته ؛شیراز - شهریور 98

کد رویداد: 31988
3 روز تا برگزاری
06 شهریور 98      28 August 2019
شیراز

نمایشگاه ورزش، تجهیزات ورزشی، سلامت و صنایع وابسته ؛شیراز - شهریور 98

کد رویداد: 32765
3 روز تا برگزاری
06 شهریور 98      28 August 2019
شیراز

نمایشگاه بهداشت، ایمنی و محیط زیست در صنعت نفت ؛شیراز - مهر 98

کد رویداد: 31998
31 روز تا برگزاری
03 مهر 98      25 September 2019
شیراز

نمایشگاه تجهیزات آزمایشگاهی و توانبخشی ؛شیراز - مهر 98

کد رویداد: 31999
31 روز تا برگزاری
03 مهر 98      25 September 2019
شیراز

نمایشگاه تجهیزات پزشکی، بیمارستانی و صنایع دارویی ؛شیراز - مهر 98

کد رویداد: 32002
31 روز تا برگزاری
03 مهر 98      25 September 2019
شیراز

نمایشگاه گیاهان دارویی ؛شیراز - بهمن 98

کد رویداد: 32051
156 روز تا برگزاری
08 بهمن 98      28 January 2020
شیراز

نمایشگاه آرایشی ، بهداشتی ، پوست ، مو و زیبایی ؛شیراز - بهمن 98

کد رویداد: 32055
168 روز تا برگزاری
20 بهمن 98      09 February 2020
شیراز

تذکر: قبل از هرگونه برنامه ریزی برای حضور و یا اقدامی در رابطه با رویدادها، از مسئولین برگزاری، صحت اطلاعات مورد نظر، شامل زمان، مکان و جزئیات مربوطه را پیگیری نمایید.