SliderSliderSlider

 

نمایشگاه های شهرسازی، عمران و معماری سوریه

لیست نمایشگاه های شهرسازی، عمران و معماری سوریه | تقویم نمایشگاه های شهرسازی، عمران و معماری سوریه | تاریخ نمایشگاه های شهرسازی، عمران و معماری سوریه
نمایشگاه شهرسازی، عمران و معماری سوریه ، زمان ، مکان و محل برگزاری نمایشگاه های شهرسازی، عمران و معماری سوریه ، اخبار شروع و پایان نمایشگاه های شهرسازی، عمران و معماری سوریه
اطلاع از نمایشگاه های شهرسازی، عمران و معماری سوریه ، سایت رسمی نمایشگاه های شهرسازی، عمران و معماری سوریه ، اطلاعات نمایشگاه های شهرسازی، عمران و معماری سوریه 98 و 99
لیست نمایشگاه های شهرسازی، عمران و معماری سوریه در سال 1398 و 1399 و 1400، نمایشگاه های بین المللی شهرسازی، عمران و معماری سوریه 2019 و 2020 و 2021

نمایشگاه بازسازی سوریه ؛دمشق 2019 - شهریور 98

کد رویداد: 31569
82 روز تا برگزاری
26 شهریور 98      17 September 2019
سوریه

تذکر: قبل از هرگونه برنامه ریزی برای حضور و یا اقدامی در رابطه با رویدادها، از مسئولین برگزاری، صحت اطلاعات مورد نظر، شامل زمان، مکان و جزئیات مربوطه را پیگیری نمایید.