SliderSliderSlider

 

مناسبت های محیط زیست و منابع طبیعی جهان

لیست مناسبت های محیط زیست و منابع طبیعی جهان | تقویم مناسبت های محیط زیست و منابع طبیعی جهان | تاریخ مناسبت های محیط زیست و منابع طبیعی جهان
مناسبت محیط زیست و منابع طبیعی جهان ، زمان ، مکان و محل برگزاری مناسبت های محیط زیست و منابع طبیعی جهان ، اخبار شروع و پایان مناسبت های محیط زیست و منابع طبیعی جهان
اطلاع از مناسبت های محیط زیست و منابع طبیعی جهان ، سایت رسمی مناسبت های محیط زیست و منابع طبیعی جهان ، اطلاعات مناسبت های محیط زیست و منابع طبیعی جهان 98 و 99
لیست مناسبت های محیط زیست و منابع طبیعی جهان در سال 1398 و 1399 و 1400، مناسبت های بین المللی محیط زیست و منابع طبیعی جهان 2019 و 2020 و 2021

روز جهانی بهداشت محیط { 26 سپتامبر } - مهر 98

کد رویداد: 33114
4 روز تا برگزاری
04 مهر 98      26 September 2019
جهان

تذکر: قبل از هرگونه برنامه ریزی برای حضور و یا اقدامی در رابطه با رویدادها، از مسئولین برگزاری، صحت اطلاعات مورد نظر، شامل زمان، مکان و جزئیات مربوطه را پیگیری نمایید.