SliderSliderSlider

لیست سمینار ها | تقویم سمینار ها | تاریخ سمینار ها

لیست سمینارهای ایران | تقویم سمینار ها | تاریخ برگزاری سمینار ها

سمینار های برگزارشده، درحال برگزاری و آینده، اطلاعات، زمان ، مکان و محل برگزاری سمینار ها ، اخبار شروع و پایان سمینار های ایران

اطلاع از سمینار های تهران، اصفهان، شیراز، تبریز، مشهد، یزد، کیش و ... ، سایت رسمی سمینار های ایران ، اطلاعات سمینار های 94 و 95

لیست سمینار های داخلی، خارجی و بین المللی، سمینار های ایران در سال 94 و 95، سمینار های بین المللی 2015 و 2016

دوره آموزشی تخصصی مجازی داستان سرایی برای تغییر در کسب و کار

کد رویداد: 18087
وضعیت: 7 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 10 خرداد 96      31 May 2017
مکان: تهران

سمینار مهندسی استارت آپ هوشمند

کد رویداد: 18485
وضعیت: 9 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 12 خرداد 96      02 June 2017
مکان: تهران

سمینار تخصصی روش های دفع پسماند

کد رویداد: 18530
وضعیت: 38 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 10 تیر 96      01 July 2017
مکان: تهران

نهمین سمینار جبرخطی و کاربردهای آن

کد رویداد: 16841
وضعیت: 42 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 14 تیر 96      05 July 2017
مکان: تبریز

پنجمین سمینار آنالیز تابعی و کاربردهای آن

کد رویداد: 18083
وضعیت: 49 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 21 تیر 96      12 July 2017
مکان: زنجان

دومین سمینار شیمی کاربردی ایران

کد رویداد: 15520
وضعیت: 95 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 05 شهریور 96      27 August 2017
مکان: زنجان

یازدهمین سمینار احتمال و فرایندهای تصادفی

کد رویداد: 16201
وضعیت: 98 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 08 شهریور 96      30 August 2017
مکان: قزوین

بیست و چهارمین سمینار شیمی تجزیه انجمن شیمی ایران

کد رویداد: 16843
وضعیت: 98 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 08 شهریور 96      30 August 2017
مکان: تبریز

بیست و پنجمین سمینار شیمی آلی ایران

کد رویداد: 16198
وضعیت: 101 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 11 شهریور 96      02 September 2017
مکان: تهران

هشتمین سمینار ملی شیمی و محیط زیست ایران

کد رویداد: 15036
وضعیت: 105 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 15 شهریور 96      06 September 2017
مکان: تهران

چهارمین سمینار ملی مدیریت پرورش دام، طیور و آبزیان و دومین جشنواره بز کرکی راینی

کد رویداد: 18371
وضعیت: 105 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 15 شهریور 96      06 September 2017
مکان: کرمان

اولین سمینار ملی دانشجویی بحران آب

کد رویداد: 17160
وضعیت: 119 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 29 شهریور 96      20 September 2017
مکان: بیرجند

اولین سمینار کنترل و بهینه‌سازی

کد رویداد: 18547
وضعیت: 140 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 19 مهر 96      11 October 2017
مکان: مشهد

سمینار دو روزه مالکیت فکری

کد رویداد: 15528
وضعیت: برگزار شده
تاریخ برگزاری: 10 اسفند 95      28 February 2017
مکان: شیراز

سمینار دکتر آزمندیان

کد رویداد: 15535
وضعیت: برگزار شده
تاریخ برگزاری: 13 اسفند 95      03 March 2017
مکان: تهران

سمینار آموزشی ایمنی عملکردی

کد رویداد: 15563
وضعیت: برگزار شده
تاریخ برگزاری: 18 اسفند 95      08 March 2017
مکان: تهران

سمینار نیم روزه -اشتباهات حقوقی رایج مدیران -

کد رویداد: 15929
وضعیت: برگزار شده
تاریخ برگزاری: 18 اسفند 95      08 March 2017
مکان: تهران

سمینار آموزشی قانون کار

کد رویداد: 17308
وضعیت: برگزار شده
تاریخ برگزاری: 28 فروردين 96      17 April 2017
مکان: اصفهان

سمینار آموزشی تدوین شاخص های کلیدی موفقیت برای رسیدن به قدرت رقابتی در سال 96

کد رویداد: 17309
وضعیت: برگزار شده
تاریخ برگزاری: 30 فروردين 96      19 April 2017
مکان: اصفهان

سمینار استراتژی های پیشرو

کد رویداد: 17097
وضعیت: برگزار شده
تاریخ برگزاری: 31 فروردين 96      20 April 2017
مکان: تهران

بیست وسومین سمینار سالیانه فارابی

کد رویداد: 13969
وضعیت: برگزار شده
تاریخ برگزاری: 06 ارديبهشت 96      26 April 2017
مکان: تهران

سمینار آموزشی فروش و بازاریابی هیپنوتیزمی

کد رویداد: 17677
وضعیت: برگزار شده
تاریخ برگزاری: 06 ارديبهشت 96      26 April 2017
مکان: اصفهان

سمینار آموزشی مهارت های ضروری برای مواجهه با چالش های جدید عصر دیجیتال

کد رویداد: 17784
وضعیت: برگزار شده
تاریخ برگزاری: 07 ارديبهشت 96      27 April 2017
مکان: اصفهان

سمینار جزیره کیش ثروت ذهن

کد رویداد: 17741
وضعیت: برگزار شده
تاریخ برگزاری: 08 ارديبهشت 96      28 April 2017
مکان: کیش

سمینار کاربردی روش های تامین مالی ارزان از بازار سرمایه و افزایش ارزش شرکت ها

کد رویداد: 17839
وضعیت: برگزار شده
تاریخ برگزاری: 08 ارديبهشت 96      28 April 2017
مکان: اصفهان

سمینار آشنایی با تبعات حقوقی حوادث ناشی از کار (ویژه کارفرمایان)

کد رویداد: 17973
وضعیت: برگزار شده
تاریخ برگزاری: 18 ارديبهشت 96      08 May 2017
مکان: اصفهان

نشست سمینار تخصصی ثروت صدا

کد رویداد: 18106
وضعیت: برگزار شده
تاریخ برگزاری: 18 ارديبهشت 96      08 May 2017
مکان: اصفهان

بیست و پنجمین سمینار سالیانه چشم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز

کد رویداد: 15899
وضعیت: برگزار شده
تاریخ برگزاری: 20 ارديبهشت 96      10 May 2017
مکان: شیراز

اولین سمینار ملی بررسی چالش ها و راهکارهای مهندسی و مدیریتی دریاچه ارومیه

کد رویداد: 11903
وضعیت: برگزار شده
تاریخ برگزاری: 20 ارديبهشت 96      10 May 2017
مکان: تبریز

سمینار نکات و مساِِیل قراردادهای تجاری و بازرگانی

کد رویداد: 17321
وضعیت: برگزار شده
تاریخ برگزاری: 20 ارديبهشت 96      10 May 2017
مکان: تهران

تذکر: قبل از هرگونه برنامه ریزی برای حضور و یا اقدامی در رابطه با رویدادها، از مسئولین برگزاری، صحت اطلاعات مورد نظر، شامل زمان، مکان و جزئیات مربوطه را پیگیری نمایید.