SliderSlider

لیست سمینار ها | تقویم سمینار ها | تاریخ سمینار ها

لیست سمینارهای ایران | تقویم سمینار ها | تاریخ برگزاری سمینار ها

سمینار های برگزارشده، درحال برگزاری و آینده، اطلاعات، زمان ، مکان و محل برگزاری سمینار ها ، اخبار شروع و پایان سمینار های ایران

اطلاع از سمینار های تهران، اصفهان، شیراز، تبریز، مشهد، یزد، کیش و ... ، سایت رسمی سمینار های ایران ، اطلاعات سمینار های 94 و 95

لیست سمینار های داخلی، خارجی و بین المللی، سمینار های ایران در سال 94 و 95، سمینار های بین المللی 2015 و 2016

بیست و پنجمین سمینار سالیانه چشم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز

کد رویداد: 15899
وضعیت: 16 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 20 ارديبهشت 96      10 May 2017
مکان: شیراز

سمینار نکات و مساِِیل قراردادهای تجاری و بازرگانی

کد رویداد: 17321
وضعیت: 16 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 20 ارديبهشت 96      10 May 2017
مکان: تهران

سمينار آموزشي نکات کليدي قراردادهاي BOT و F& EPC

کد رویداد: 17322
وضعیت: 21 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 25 ارديبهشت 96      15 May 2017
مکان: تهران

سمینار تخصصی پرسش و پاسخ در مناقصات و معاملات

کد رویداد: 17155
وضعیت: 22 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 26 ارديبهشت 96      16 May 2017
مکان: تهران

نهمین سمینار سالیانه گروه جراحان پلاستیک و ترمیمی چشم ایران

کد رویداد: 15902
وضعیت: 23 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 27 ارديبهشت 96      17 May 2017
مکان: اصفهان

نهمین سمینار جبرخطی و کاربردهای آن

کد رویداد: 16841
وضعیت: 72 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 14 تیر 96      05 July 2017
مکان: تبریز

دومین سمینار شیمی کاربردی ایران

کد رویداد: 15520
وضعیت: 125 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 05 شهریور 96      27 August 2017
مکان: زنجان

یازدهمین سمینار احتمال و فرایندهای تصادفی

کد رویداد: 16201
وضعیت: 128 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 08 شهریور 96      30 August 2017
مکان: قزوین

بیست و چهارمین سمینار شیمی تجزیه انجمن شیمی ایران

کد رویداد: 16843
وضعیت: 128 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 08 شهریور 96      30 August 2017
مکان: تبریز

بیست و پنجمین سمینار شیمی آلی ایران

کد رویداد: 16198
وضعیت: 131 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 11 شهریور 96      02 September 2017
مکان: تهران

اولین سمینار ملی دانشجویی بحران آب

کد رویداد: 17160
وضعیت: 149 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 29 شهریور 96      20 September 2017
مکان: بیرجند

سمینار دو روزه مالکیت فکری

کد رویداد: 15528
وضعیت: برگزار شده
تاریخ برگزاری: 10 اسفند 95      28 February 2017
مکان: شیراز

سمینار دکتر آزمندیان

کد رویداد: 15535
وضعیت: برگزار شده
تاریخ برگزاری: 13 اسفند 95      03 March 2017
مکان: تهران

سمینار آموزشی ایمنی عملکردی

کد رویداد: 15563
وضعیت: برگزار شده
تاریخ برگزاری: 18 اسفند 95      08 March 2017
مکان: تهران

سمینار نیم روزه -اشتباهات حقوقی رایج مدیران -

کد رویداد: 15929
وضعیت: برگزار شده
تاریخ برگزاری: 18 اسفند 95      08 March 2017
مکان: تهران

سمینار آموزشی قانون کار

کد رویداد: 17308
وضعیت: برگزار شده
تاریخ برگزاری: 28 فروردين 96      17 April 2017
مکان: اصفهان

سمینار آموزشی تدوین شاخص های کلیدی موفقیت برای رسیدن به قدرت رقابتی در سال 96

کد رویداد: 17309
وضعیت: برگزار شده
تاریخ برگزاری: 30 فروردين 96      19 April 2017
مکان: اصفهان

سمینار استراتژی های پیشرو

کد رویداد: 17097
وضعیت: برگزار شده
تاریخ برگزاری: 31 فروردين 96      20 April 2017
مکان: تهران

بیست وسومین سمینار سالیانه فارابی

کد رویداد: 13969
وضعیت: 2 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 06 ارديبهشت 96      26 April 2017
مکان: تهران

سمینار آموزشی فروش و بازاریابی هیپنوتیزمی

کد رویداد: 17677
وضعیت: 2 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 06 ارديبهشت 96      26 April 2017
مکان: اصفهان

سمینار آموزشی مهارت های ضروری برای مواجهه با چالش های جدید عصر دیجیتال

کد رویداد: 17784
وضعیت: 3 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 07 ارديبهشت 96      27 April 2017
مکان: اصفهان

سمینار جزیره کیش ثروت ذهن

کد رویداد: 17741
وضعیت: 4 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 08 ارديبهشت 96      28 April 2017
مکان: کیش

اولین سمینار ملی بررسی چالش ها و راهکارهای مهندسی و مدیریتی دریاچه ارومیه

کد رویداد: 11903
وضعیت: 16 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 20 ارديبهشت 96      10 May 2017
مکان: تبریز

سمینار اختلالات تکاملی در کودکان

کد رویداد: 15903
وضعیت: 24 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 28 ارديبهشت 96      18 May 2017
مکان: شیراز

نمایشگاه و سمینار بین المللی ورزشهای سه گانه - استرالیا

کد رویداد: 16918
وضعیت: 138 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 18 شهریور 96      09 September 2017
مکان: سیدنی

هفتمین سمینار آمار واحتمال فازی

کد رویداد: 13315
وضعیت: 9 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 13 ارديبهشت 96      03 May 2017
مکان: بیرجند

دوازدهمین سمینار دو سالانه الکتروشیمی ایران

کد رویداد: 14973
وضعیت: 9 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 13 ارديبهشت 96      03 May 2017
مکان: اصفهان

بیست و نهمین سمینار تخصصی بقیه الله (عج)

کد رویداد: 13218
وضعیت: 16 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 20 ارديبهشت 96      10 May 2017
مکان: استان فارس

سومین سمینار تخصصی نظریه قابلیت اعتماد و کاربردهای آن‌

کد رویداد: 13839
وضعیت: 22 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 26 ارديبهشت 96      16 May 2017
مکان: مشهد

بیست و پنجمین سمینار چشم دانشگاه علوم پزشکی تبریز

کد رویداد: 13888
وضعیت: 72 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 14 تیر 96      05 July 2017
مکان: تبریز

تذکر: قبل از هرگونه برنامه ریزی برای حضور و یا اقدامی در رابطه با رویدادها، از مسئولین برگزاری، صحت اطلاعات مورد نظر، شامل زمان، مکان و جزئیات مربوطه را پیگیری نمایید.