SliderSliderSlider

 

لیست کنفرانس ها | تقویم کنفرانس ها | تاریخ کنفرانس ها

لیست کنفرانس های ایران | تقویم کنفرانس ها | تاریخ برگزاری کنفرانس ها

همایش شهرسازی، عمران و معماری ، زمان ، مکان و محل برگزاری کنفرانس ها ، اخبار شروع و پایان کنفرانس های ایران

اطلاع از کنفرانس های تهران، شیراز، تبریز، مشهد، یزد، کیش و ... ، سایت رسمی کنفرانس های ایران ، اطلاعات کنفرانس های 96 و 97

لیست کنفرانس های داخلی، خارجی و بین المللی، کنفرانس های ایران در سال 96 و 97، کنفرانس های بین المللی 2017 و 2018

کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در علوم انسانی و مطالعات اجتماعی و فرهنگی ؛کرج - 97

کد رویداد: 25778
4 روز تا برگزاری
10 خرداد 97      31 May 2018
کرج

کنفرانس مدیریت، حسابداری و اقتصاد در توسعه پایدار ؛مشهد - خرداد 97

کد رویداد: 26924
9 روز تا برگزاری
15 خرداد 97      05 June 2018
مشهد

کنفرانس دستاوردهای نوین پژوهشی در علوم اجتماعی، علوم تربیتی و روانشناسی ؛کرج - 97

کد رویداد: 25777
11 روز تا برگزاری
17 خرداد 97      07 June 2018
کرج

همایش ایده های راهبردی در معماری،شهرسازی، جغرافیا و محیط زیست ؛مشهد - خرداد 97

کد رویداد: 26925
14 روز تا برگزاری
20 خرداد 97      10 June 2018
مشهد

اولین کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در مطالعات اسلامی - تربیتی ؛قم - 97

کد رویداد: 24770
19 روز تا برگزاری
25 خرداد 97      15 June 2018
قم

کنفرانس محیط‌ زیست، انرژی و توسعه پایدار ؛تهران - 97

کد رویداد: 25808
19 روز تا برگزاری
25 خرداد 97      15 June 2018
تهران

کنفرانس کاربردهای حسابداری و مدیریت در صنایع ایران ؛تهران - 97

کد رویداد: 25791
24 روز تا برگزاری
30 خرداد 97      20 June 2018
تهران

اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی ایران؛تهران - 97

کد رویداد: 22811
25 روز تا برگزاری
31 خرداد 97      21 June 2018
تهران

کنفرانس بین المللی نقش مهندسی مکانیک در ساخت و ساز شهری - 97

کد رویداد: 24125
30 روز تا برگزاری
05 تیر 97      26 June 2018
تهران

کنفرانس دستاوردهای نوین در مطالعات علوم مدیریت، حسابداری و اقتصاد ایران ؛ایلام - تیر 97

کد رویداد: 26923
31 روز تا برگزاری
06 تیر 97      27 June 2018
ایلام

کنفرانس علمی پژوهشی رهیافت های نوین در علوم انسانی ایران ؛ایلام - تیر 97

کد رویداد: 26921
32 روز تا برگزاری
07 تیر 97      28 June 2018
ایلام

کنفرانس ملی یافته های نوین در علوم پزشکی و سلامت جامعه ؛کرمانشاه - تیر 97

کد رویداد: 26935
32 روز تا برگزاری
07 تیر 97      28 June 2018
کرمانشاه

کنفرانس علمی پژوهشی تحقیقات کاربردی در علوم و تکنولوژی ایران ؛ایلام - تیر 97

کد رویداد: 26922
33 روز تا برگزاری
08 تیر 97      29 June 2018
ایلام

کنفرانس روانشناسی و علوم اجتماعی ؛تهران - تیر 97

کد رویداد: 26475
36 روز تا برگزاری
11 تیر 97      02 July 2018
تهران

کنفرانس تکنیکهای مدیریت و حسابداری ؛تهران - تیر 97

کد رویداد: 26477
36 روز تا برگزاری
11 تیر 97      02 July 2018
تهران

کنفرانس مدیریت و حسابداری و هشتمین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری های باز ؛تهران - تیر 97

کد رویداد: 26478
36 روز تا برگزاری
11 تیر 97      02 July 2018
تهران

کنفرانس ملی عمران و معماری در مدیریت شهری قرن 21 - 97

کد رویداد: 24095
45 روز تا برگزاری
20 تیر 97      11 July 2018
کرج

کنفرانس روانشناسی ، مشاوره و علوم تربیتی ؛تفلیس - تیر 97

کد رویداد: 25504
46 روز تا برگزاری
21 تیر 97      12 July 2018
گرجستان

کنفرانس بین المللی روانشناسی علوم تربیتی و سبک زندگی ؛قزوین - تیر 97

کد رویداد: 26721
46 روز تا برگزاری
21 تیر 97      12 July 2018
قزوین

کنفرانس مهندسی عمران معماری و توسعه شهری پایدار ؛ تهران - تیر 97

کد رویداد: 26722
47 روز تا برگزاری
22 تیر 97      13 July 2018
تهران

کنفرانس بين المللي پژوهش هاي نوين در مديريت ، اقتصاد و توسعه ؛تفلیس - تیر 97

کد رویداد: 26724
48 روز تا برگزاری
23 تیر 97      14 July 2018
گرجستان

نخستین همایش جامع بین المللی علوم پزشکی، داروسازی و پرستاری - 97

کد رویداد: 24023
51 روز تا برگزاری
26 تیر 97      17 July 2018
تهران

کنفرانس نوآوری و تحقیق در علوم مهندسی ؛تفلیس - تیر 97

کد رویداد: 26788
52 روز تا برگزاری
27 تیر 97      18 July 2018
گرجستان

کنفرانس فناوری اطلاعات،کامپیوتر و مخابرات ؛تفلیس - تیر 97

کد رویداد: 26787
53 روز تا برگزاری
28 تیر 97      19 July 2018
گرجستان

کنفرانس ملی علوم اسلامی و پژوهش های دینی - 97

کد رویداد: 24022
55 روز تا برگزاری
30 تیر 97      21 July 2018
کرج

کنفرانس عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران ؛تهران - مرداد 97

کد رویداد: 26474
57 روز تا برگزاری
مرداد 97      July 2018
تهران

کنفرانس مدیریت،کارآفرینی و توسعه اقتصادی ؛قزوین- مرداد 97

کد رویداد: 26504
62 روز تا برگزاری
06 مرداد 97      28 July 2018
قزوین

کنفرانس برق مجلسی ؛اصفهان - مرداد 97

کد رویداد: 26975
80 روز تا برگزاری
24 مرداد 97      15 August 2018
اصفهان

کنفرانس تحول و نوآوری در علوم انسانی ؛شیراز - مرداد 97

کد رویداد: 26502
81 روز تا برگزاری
25 مرداد 97      16 August 2018
شیراز

کنفرانس ریاضی ایران ؛تهران - 97

کد رویداد: 25784
88 روز تا برگزاری
01 شهریور 97      23 August 2018
تهران

تذکر: قبل از هرگونه برنامه ریزی برای حضور و یا اقدامی در رابطه با رویدادها، از مسئولین برگزاری، صحت اطلاعات مورد نظر، شامل زمان، مکان و جزئیات مربوطه را پیگیری نمایید.