SliderSliderSlider
 adv darkoob2  

لیست کنفرانس ها | تقویم کنفرانس ها | تاریخ کنفرانس ها

لیست کنفرانس های ایران | تقویم کنفرانس ها | تاریخ برگزاری کنفرانس ها

همایش شهرسازی، عمران و معماری ، زمان ، مکان و محل برگزاری کنفرانس ها ، اخبار شروع و پایان کنفرانس های ایران

اطلاع از کنفرانس های تهران، شیراز، تبریز، مشهد، یزد، کیش و ... ، سایت رسمی کنفرانس های ایران ، اطلاعات کنفرانس های 94 و 95

لیست کنفرانس های داخلی، خارجی و بین المللی، کنفرانس های ایران در سال 94 و 95، کنفرانس های بین المللی 2015 و 2016

کنفرانس ملی دانش و فناوری علوم مهندسی ایران

کد رویداد: 8806
وضعیت: 1 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 01 بهمن 95      20 January 2017
مکان: تهران

چهارمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی پژوهش هایی کاربردی در مهندسی برق، مکانیک و مکاترونیک

کد رویداد: 9070
وضعیت: 1 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 01 بهمن 95      20 January 2017
مکان: تهران

دومین کنفرانس جامع مدیریت شهری ایران با رویکرد شهر هوشمند،شهروند هوشمند و سازمان هوشمند برنامه ریزی

کد رویداد: 9869
وضعیت: 4 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 04 بهمن 95      23 January 2017
مکان: تهران

دومین کنفرانس ملی ژئومکانیک نفت

کد رویداد: 8643
وضعیت: 5 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 05 بهمن 95      24 January 2017
مکان: تهران

ششمین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی

کد رویداد: 11044
وضعیت: 6 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 06 بهمن 95      25 January 2017
مکان: تهران

کنفرانس کاربرد کامپوزیت در صنعت ایران

کد رویداد: 12119
وضعیت: 6 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 06 بهمن 95      25 January 2017
مکان: تهران

دومین کنفرانس بین المللی مدیریت ،اقتصاد و روانشناسی

کد رویداد: 12178
وضعیت: 6 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 06 بهمن 95      25 January 2017
مکان: قم

دومين کنفرانس ملی فرهنگ، گردشگری و هويت شهری

کد رویداد: 12609
وضعیت: 6 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 06 بهمن 95      25 January 2017
مکان: کرمان

هفتمین کنفرانس فیزیک ذرات و میدان ها

کد رویداد: 12714
وضعیت: 6 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 06 بهمن 95      25 January 2017
مکان: سمنان

دومین دوره کنفرانس سالانه تحقیقات کشاورزی ایران

کد رویداد: 11892
وضعیت: 7 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 07 بهمن 95      26 January 2017
مکان: شیراز

اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی مدیریت ساخت و پروژه

کد رویداد: 12353
وضعیت: 7 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 07 بهمن 95      26 January 2017
مکان: تهران

چهارمین کنفرانس ملی آموزش و توسعه سرمایه انسانی

کد رویداد: 12117
وضعیت: 9 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 09 بهمن 95      28 January 2017
مکان: تهران

کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در علوم انسانی، مدیریت,اقتصاد و حسابداری استکهلم - سوئد

کد رویداد: 14469
وضعیت: 9 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 09 بهمن 95      28 January 2017
مکان: سوئد

کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در علوم، تکنولوژی و مهندسی استکهلم - سوئد

کد رویداد: 14470
وضعیت: 9 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 09 بهمن 95      28 January 2017
مکان: سوئد

سومین کنفرانس ملی سیستم های اطلاعاتی

کد رویداد: 9349
وضعیت: 11 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 11 بهمن 95      30 January 2017
مکان: تهران

اولین کنفرانس بین المللی توسعه و ترویج علوم انسانی در جامعه

کد رویداد: 12420
وضعیت: 12 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 12 بهمن 95      31 January 2017
مکان: تهران

کنفرانس فناوری های نوین در بسته بندی های پلیمری

کد رویداد: 12647
وضعیت: 12 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 12 بهمن 95      31 January 2017
مکان: تهران

بیست و سومین کنفرانس اپتیک و فوتونیک و نهمین کنفرانس مهندسی و فناوری فوتونیک ایران

کد رویداد: 13960
وضعیت: 12 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 12 بهمن 95      31 January 2017
مکان: تهران

سیزدهمین کنفرانس ماده چگال انجمن فیزیک ایران

کد رویداد: 11905
وضعیت: 13 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 13 بهمن 95      01 February 2017
مکان: تهران

نهمین کنفرانس نظریه گروه‌های ایران

کد رویداد: 12366
وضعیت: 13 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 13 بهمن 95      01 February 2017
مکان: کاشان

سومین کنفرانس ملی بررسی مسائل جاری آموزش و یادگیری، ادبیات و مترجمی زبان انگلیسی و زبان شناسی

کد رویداد: 6029
وضعیت: 14 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 14 بهمن 95      02 February 2017
مکان: اهواز

کنفرانس بین المللی بررسی مسائل جاری زبان ها، گویش ها و زبان شناسی

کد رویداد: 7333
وضعیت: 14 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 14 بهمن 95      02 February 2017
مکان: اهواز

کنفرانس بین المللی بررسی مسائل جاری آموزش و یادگیری، ادبیات و مترجمی زبان عربی

کد رویداد: 9129
وضعیت: 14 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 14 بهمن 95      02 February 2017
مکان: اهواز

سومین کنفرانس ملی روانشناسی و علوم تربیتی

کد رویداد: 9569
وضعیت: 14 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 14 بهمن 95      02 February 2017
مکان: استان خوزستان

کنفرانس بین المللی بررسی مسائل جاری ادبیات، ترجمه و آموزش و یادگیری زبان ها

کد رویداد: 9898
وضعیت: 14 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 14 بهمن 95      02 February 2017
مکان: اهواز

اولین کنفرانس نوآوری در علوم کامپیوتر و مهندسی برق

کد رویداد: 10675
وضعیت: 14 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 14 بهمن 95      02 February 2017
مکان: گرمسار

کارگاه های آموزشی رشته های مختلف زبان، زبان شناسی، ادبیات، ترجمه و دیگر رشته های علوم انسانی

کد رویداد: 11924
وضعیت: 14 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 14 بهمن 95      02 February 2017
مکان: اهواز

سومین کنفرانس ملی علوم و مدیریت محیط زیست

کد رویداد: 12733
وضعیت: 14 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 14 بهمن 95      02 February 2017
مکان: اردبیل

اولین کنفرانس بین المللی تحولات نوین در مدیریت،اقتصاد و حسابداری

کد رویداد: 13134
وضعیت: 14 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 14 بهمن 95      02 February 2017
مکان: تهران

اولین کنفرانس ملی مهندسی فناوری اطلاعات ، کامپیوتر و تحلیل ها

کد رویداد: 11877
وضعیت: 14 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 14 بهمن 95      02 February 2017
مکان: شیراز

تذکر: قبل از هرگونه برنامه ریزی برای حضور و یا اقدامی در رابطه با رویدادها، از مسئولین برگزاری، صحت اطلاعات مورد نظر، شامل زمان، مکان و جزئیات مربوطه را پیگیری نمایید.