SliderSliderSlider

لیست مناسبت ها | تقویم مناسبت ها | تاریخ مناسبت ها

لیست مناسبت های ایران | تقویم مناسبت ها | تاریخ برگزاری مناسبت ها

مناسبتهای برگزارشده، درحال برگزاری و آینده، اطلاعات، زمان ، مکان و محل برگزاری مناسبتها ، اخبار شروع و پایان مناسبت های ایران

اطلاع از مناسبت های تهران، اصفهان، شیراز، تبریز، مشهد، یزد، کیش و ... ، سایت رسمی مناسبت های ایران ، اطلاعات مناسبت های 94 و 95

روزجهانی اسكان معلولان و سالمندان 12 اکتبر(96)

کد رویداد: 18199
وضعیت: 141 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 20 مهر 96      12 October 2017
مکان: جهان

فتح خرمشهر در عملیات بیت المقدس و روز مقاومت، ایثار و پیروزی (سال 96)

کد رویداد: 17259
وضعیت: برگزار شده
تاریخ برگزاری: 03 خرداد 96      24 May 2017
مکان: ایران

روز دزفول، روز مقاومت و پایداری (96)

کد رویداد: 17260
وضعیت: 1 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 04 خرداد 96      25 May 2017
مکان: ایران

آغاز هفته ملی بدون دخانيات -96

کد رویداد: 17279
وضعیت: 1 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 04 خرداد 96      25 May 2017
مکان: ایران

روز نسيم مهر ؛ روز حمايت از خانواده زندانيان - (سال 96)

کد رویداد: 17282
وضعیت: 2 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 05 خرداد 96      26 May 2017
مکان: ایران

خرداد روز و جشن خردادگان (سال 96)

کد رویداد: 17261
وضعیت: 3 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 06 خرداد 96      27 May 2017
مکان: ایران

روز جهاني بدون دخانيات (سال 96)

کد رویداد: 17280
وضعیت: 7 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 10 خرداد 96      31 May 2017
مکان: جهان

رحلت حضرت امام خمینی (سال 96)

کد رویداد: 17262
وضعیت: 11 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 14 خرداد 96      04 June 2017
مکان: ایران

قیام 15 خرداد ( 96)

کد رویداد: 17263
وضعیت: 12 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 15 خرداد 96      05 June 2017
مکان: ایران

روز جهانی محیط زیست (5 June) |96

کد رویداد: 17264
وضعیت: 12 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 15 خرداد 96      05 June 2017
مکان: جهان

روز جهانی صنایع دستی (10 June) |سال 96

کد رویداد: 17265
وضعیت: 17 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 20 خرداد 96      10 June 2017
مکان: جهان

ولادت امام حسن مجتبی علیه السلام [ ١٥ رمضان ]96

کد رویداد: 17266
وضعیت: 17 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 20 خرداد 96      10 June 2017
مکان: ایران

شب قدر [ ١٨ رمضان ]96

کد رویداد: 17267
وضعیت: 20 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 23 خرداد 96      13 June 2017
مکان: ایران

ضربت خوردن حضرت علی علیه السلام [ ١٩ رمضان ] 96

کد رویداد: 17268
وضعیت: 21 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 24 خرداد 96      14 June 2017
مکان: ایران

روز جهانی اهدای خون - 96

کد رویداد: 17273
وضعیت: 21 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 24 خرداد 96      14 June 2017
مکان: جهان

آغاز هفته جهاني سلامت مردان -96

کد رویداد: 17283
وضعیت: 21 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 24 خرداد 96      14 June 2017
مکان: جهان

شب قدر [ 20 رمضان ]96

کد رویداد: 17271
وضعیت: 22 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 25 خرداد 96      15 June 2017
مکان: ایران

روز گل و گیاه (سال 96)

کد رویداد: 17274
وضعیت: 22 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 25 خرداد 96      15 June 2017
مکان: ایران

شهادت حضرت علی علیه السلام [ ٢١ رمضان ] 96

کد رویداد: 17269
وضعیت: 23 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 26 خرداد 96      16 June 2017
مکان: ایران

شب قدر [ ٢٢ رمضان ]96

کد رویداد: 17270
وضعیت: 23 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 26 خرداد 96      16 June 2017
مکان: ایران

روز جهاد کشاورزی - 96

کد رویداد: 17275
وضعیت: 24 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 27 خرداد 96      17 June 2017
مکان: ایران

روز جهانی بیابان زدایی -17 ژوئن - (سال 96)

کد رویداد: 17276
وضعیت: 24 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 27 خرداد 96      17 June 2017
مکان: ایران

درگذشت دکتر علی شریعتی - 96

کد رویداد: 17277
وضعیت: 26 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 29 خرداد 96      19 June 2017
مکان: ایران

شهادت دکتر مصطفی چمران - 96

کد رویداد: 17278
وضعیت: 28 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 31 خرداد 96      21 June 2017
مکان: ایران

جشن آب پاشونک، جشن آغاز تابستان - 96

کد رویداد: 17272
وضعیت: 29 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 01 تیر 96      22 June 2017
مکان: ایران

روز جهاني اهداي عضو ( 96)

کد رویداد: 17281
وضعیت: 29 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 01 تیر 96      22 June 2017
مکان: جهان

روز اصناف (96)

کد رویداد: 17348
وضعیت: 29 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 01 تیر 96      22 June 2017
مکان: ایران

روز جهانی مبارزه با مواد مخدر (26 June) |سال 96

کد رویداد: 17349
وضعیت: 33 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 05 تیر 96      26 June 2017
مکان: جهان

عید سعید فطر [ ١ شوال ]96

کد رویداد: 17350
وضعیت: 33 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 05 تیر 96      26 June 2017
مکان: ایران

تعطیل به مناسبت عید سعید فطر [ ٢ شوال ]96

کد رویداد: 17351
وضعیت: 34 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 06 تیر 96      27 June 2017
مکان: ایران

تذکر: قبل از هرگونه برنامه ریزی برای حضور و یا اقدامی در رابطه با رویدادها، از مسئولین برگزاری، صحت اطلاعات مورد نظر، شامل زمان، مکان و جزئیات مربوطه را پیگیری نمایید.