SliderSliderSlider

 

اخبار و رویداد های خیریه، کمک و نیکوکاری

نمایشگاه بین المللی تجهیزات و فن آوریهای حفاظتی، امنیتی، امداد و نجات، ایمنی و آتش نشانی مشهد 1401

کد رویداد: 40025
4 روز تا برگزاری
21 آذر 1401      12 December 2022
مشهد

سالروز مددکاری دی 1401

کد رویداد: 40443
19 روز تا برگزاری
06 دی 1401      27 December 2022
ایران

هفته ملی مبارزه با سرطان بهمن 1401

کد رویداد: 40663
51 روز تا برگزاری
08 بهمن 1401      28 January 2023
ایران

روز جهاني سرطان [4 فوریه ] بهمن 1401

کد رویداد: 40664
58 روز تا برگزاری
15 بهمن 1401      04 February 2023
جهان

نمایشگاه محصولات بنگاههای مردم نهاد و خیریه ها قم 1401

کد رویداد: 40475
79 روز تا برگزاری
06 اسفند 1401      25 February 2023
قم

نمایشگاه بین المللی کمک های بشر دوستانه دبی 2023

کد رویداد: 40692
95 روز تا برگزاری
22 اسفند 1401      13 March 2023
دبی

نمایشگاه بین المللی زندگی بدون مانع (نمایشگاه نیازمندان معلولان و سالمندان) استانبول 2022

کد رویداد: 40508
برگزار شده
10 آذر 1401      01 December 2022
استانبول

یادواره جهانی قربانیان حوادث ترافیکی (سومين يكشنبه نوامبر) آبان 1401

کد رویداد: 40219
برگزار شده
29 آبان 1401      20 November 2022
جهان

روز جهانی ریشه کنی فقر [ 17 October ] مهر 1401

کد رویداد: 40173
برگزار شده
25 مهر 1401      17 October 2022
جهان

روز جهانی غذا [ 16 October ] مهر 1401

کد رویداد: 40172
برگزار شده
24 مهر 1401      16 October 2022
جهان

روز جهانی سالمندان [ 1 October ] مهر 1401

کد رویداد: 40155
برگزار شده
09 مهر 1401      01 October 2022
جهان

نمایشگاه تخصصی امداد و نجات اتش نشانی HSE کرمان 1401

کد رویداد: 39024
برگزار شده
01 شهریور 1401      23 August 2022
کرمان

روز بهزيستي و تامين اجتماعي ایران تیر 1401

کد رویداد: 38757
برگزار شده
25 تیر 1401      16 July 2022
ایران

روز جهانی قربانیان خشونت [ 26 June ] تیر 1401

کد رویداد: 38766
برگزار شده
05 تیر 1401      26 June 2022
جهان

روز جهانی پناهندگان [ 20 June ] خرداد 1401

کد رویداد: 38735
برگزار شده
30 خرداد 1401      20 June 2022
جهان

روز جهانی اهدای خون [ 14 June ] خرداد 1401

کد رویداد: 38728
برگزار شده
24 خرداد 1401      14 June 2022
جهان

مراسم ازدواج خیریه ایران تیم تهران اردیبهشت 1401

کد رویداد: 39130
برگزار شده
30 ارديبهشت 1401      20 May 2022
تهران

نمایشگاه بین المللی کمک های بشر دوستانه دبی 2022

کد رویداد: 37961
برگزار شده
23 اسفند 1400      14 March 2022
دبی

روز درختكاري اسفند 1400

کد رویداد: 37534
برگزار شده
15 اسفند 1400      06 March 2022
ایران

روز احسان و نیکوکاری اسفند 1400

کد رویداد: 37546
برگزار شده
14 اسفند 1400      05 March 2022
ایران

روز جهاني سرطان [4 فوریه ] بهمن 1400

کد رویداد: 37382
برگزار شده
15 بهمن 1400      04 February 2022
جهان

هفته ملی مبارزه با سرطان بهمن 1400

کد رویداد: 37383
برگزار شده
08 بهمن 1400      28 January 2022
ایران

نمایشگاه بین المللی تجهیزات و فن آوریهای حفاظتی، امنیتی، امداد و نجات، ایمنی و آتش نشانی مشهد 1400

کد رویداد: 37772
برگزار شده
24 آذر 1400      15 December 2021
مشهد

روز جهانی داوطلب {5 دسامبر} آذر 1400

کد رویداد: 37661
برگزار شده
14 آذر 1400      05 December 2021
جهان

یادواره جهانی قربانیان حوادث ترافیکی (سومين يكشنبه نوامبر) آبان 1400

کد رویداد: 37246
برگزار شده
30 آبان 1400      21 November 2021
جهان

روز جهانی ریشه کنی فقر [ 17 October ] مهر 1400

کد رویداد: 37106
برگزار شده
25 مهر 1400      17 October 2021
جهان

روز جهانی غذا [ 16 October ] مهر 1400

کد رویداد: 37105
برگزار شده
24 مهر 1400      16 October 2021
جهان

روز جهانی مبارزه با حکم اعدام [ 10 October ] مهر 1400

کد رویداد: 37098
برگزار شده
18 مهر 1400      10 October 2021
جهان

روز جهانی سالمندان [ 1 October ] مهر 1400

کد رویداد: 37068
برگزار شده
09 مهر 1400      01 October 2021
جهان

روز جهانی قربانیان خشونت [ 26 June ] تیر 1400

کد رویداد: 36515
برگزار شده
05 تیر 1400      26 June 2021
جهان

تذکر: قبل از هرگونه برنامه ریزی برای حضور و یا اقدامی در رابطه با رویدادها، از مسئولین برگزاری، صحت اطلاعات مورد نظر، شامل زمان، مکان و جزئیات مربوطه را پیگیری نمایید.