SliderSliderSlider

 

اخبار و رویداد های زبان، شعر و ادبیات

کنفرانس علمی رهیافت های نوین در علوم انسانی ایران تهران 1400

کد رویداد: 36466
6 روز تا برگزاری
14 مرداد 00      05 August 2021
تهران

نمایشگاه بین المللی کتاب استانبول 2021

کد رویداد: 36737
50 روز تا برگزاری
27 شهریور 00      18 September 2021
استانبول

نمايشگاه بین المللی كتاب ايران تبریز 1400

کد رویداد: 36801
61 روز تا برگزاری
07 مهر 00      29 September 2021
تبریز

کنفرانس بین المللی بررسی مسائل جاری زبان ها، زبان شناسی، ترجمه و ادبیات اهواز 1400

کد رویداد: 36471
71 روز تا برگزاری
17 مهر 00      09 October 2021
اهواز

نمایشگاه کتاب FBF فرانکفورت 2021

کد رویداد: 36374
82 روز تا برگزاری
28 مهر 00      20 October 2021
فرانکفورت

نمایشگاه بین المللی کتاب مشهد 1400

کد رویداد: 36852
89 روز تا برگزاری
05 آبان 00      27 October 2021
مشهد

نمایشگاه بین المللی رسانه های دیجیتال شیراز 1400

کد رویداد: 36782
113 روز تا برگزاری
29 آبان 00      20 November 2021
شیراز

نمایشگاه بزرگ کتاب شیراز 1400

کد رویداد: 36783
113 روز تا برگزاری
29 آبان 00      20 November 2021
شیراز

نمایشگاه کتاب اسکشیر ترکیه Eskisehir Book Fair 2021

کد رویداد: 36746
133 روز تا برگزاری
19 آذر 00      10 December 2021
ترکیه

روز ادبيات كودكان و نوجوانان ایران تیر 1400

کد رویداد: 36527
برگزار شده
18 تیر 00      09 July 2021
ایران

روز قلم ایران تیر 1400

کد رویداد: 36519
برگزار شده
14 تیر 00      05 July 2021
ایران

روز بزرگداشت عطار نیشابوری فروردین 1400

کد رویداد: 36421
برگزار شده
25 فروردين 00      14 April 2021
ایران

روز جهاني كتاب كودك { 2 آپريل } فروردین 1400

کد رویداد: 36408
برگزار شده
13 فروردين 00      02 April 2021
جهان

روز جهاني شعر {21 مارس } فروردین 1400

کد رویداد: 36401
برگزار شده
01 فروردين 00      21 March 2021
جهان

نمایشگاه بین المللی کتاب استانبول 2021

کد رویداد: 36154
برگزار شده
30 اسفند 99      20 March 2021
استانبول

کنفرانس بین المللی زبان، ادبیات تاریخ و تمدن تفلیس 99

کد رویداد: 36339
برگزار شده
25 اسفند 99      15 March 2021
گرجستان

سالروز پایان سرایش شاهنامه اسفند 99

کد رویداد: 36256
برگزار شده
25 اسفند 99      15 March 2021
ایران

سالروز درگذشت علی اکبر دهخدا اسفند 99

کد رویداد: 36250
برگزار شده
07 اسفند 99      25 February 2021
ایران

همایش بین المللی زبان و ادبیات فارسی همدان 99

کد رویداد: 35911
برگزار شده
06 اسفند 99      24 February 2021
همدان

روز جهانی زبان مادری [ 21 February ] اسفند 99

کد رویداد: 36244
برگزار شده
03 اسفند 99      21 February 2021
جهان

کنفرانس بین المللی مطالعات زبان،ادبیات، فرهنگ و تاریخ تفلیس 99

کد رویداد: 36274
برگزار شده
23 بهمن 99      11 February 2021
گرجستان

کنفرانس سالانه بررسی مسائل جاری زبان ها، زبان شناسی، ترجمه و ادبیات اهواز بهمن 99

کد رویداد: 35214
برگزار شده
14 بهمن 99      02 February 2021
اهواز

زاد روز فردوسی بهمن 99

کد رویداد: 36095
برگزار شده
01 بهمن 99      20 January 2021
ایران

کنفرانس بین المللی مطالعات زبان و ادبیات ملل تهران 99

کد رویداد: 36085
برگزار شده
30 دی 99      19 January 2021
تهران

نمایشگاه کتاب مشهد آذر 99

کد رویداد: 35714
برگزار شده
16 آذر 99      06 December 2020
مشهد

نمايشگاه بین المللی كتاب شیراز 99

کد رویداد: 35767
برگزار شده
01 آذر 99      21 November 2020
شیراز

نمایشگاه بین المللی رسانه های دیجیتال شیراز 99

کد رویداد: 35766
برگزار شده
01 آذر 99      21 November 2020
شیراز

روز جهانی فلسفه سومین پنجشنبه ماه نوامبر[ 19 November ] آبان 99

کد رویداد: 35797
برگزار شده
29 آبان 99      19 November 2020
جهان

کنفرانس مطالعات زبان،ادبیات، فرهنگ و تاریخ تفلیس آبان 99

کد رویداد: 35464
برگزار شده
27 آبان 99      17 November 2020
گرجستان

نمایشگاه کتاب همدان 99

کد رویداد: 36023
برگزار شده
21 آبان 99      11 November 2020
همدان

تذکر: قبل از هرگونه برنامه ریزی برای حضور و یا اقدامی در رابطه با رویدادها، از مسئولین برگزاری، صحت اطلاعات مورد نظر، شامل زمان، مکان و جزئیات مربوطه را پیگیری نمایید.