SliderSliderSlider

 

لیست کنفرانس های تهران | تقویم کنفرانس های تهران | تاریخ کنفرانس های تهران

لیست کنفرانس های تهران | تقویم کنفرانس های تهران | تاریخ کنفرانس های تهران
کنفرانس تهران ، محل، مکان و زمان برگزاری کنفرانس های تهران ، اخبار شروع و پایان کنفرانس های تهران
اطلاع از کنفرانس های تهران ، سایت رسمی اطلاعات کنفرانس های تهران
لیست کنفرانس های تهران در سال 1400 و 1401 و 1402، کنفرانس های بین المللی تهران 2021 و 2022 و 2023

کنفرانس بین المللی نوآوری در مهندسی معماری و شهرسازی تهران 1402

کد رویداد: 42880
21 روز تا برگزاری
30 آذر 1402      21 December 2023
تهران

کنفرانس بین‌المللی دانشجویان علوم پایه ایران 1402

کد رویداد: 42882
21 روز تا برگزاری
30 آذر 1402      21 December 2023
تهران

کنفرانس بین‌المللی دانشجویان علوم ورزشی و تربیت‌ بدنی تهران 1402

کد رویداد: 42886
50 روز تا برگزاری
29 دی 1402      19 January 2024
تهران

کنفرانس بین‌المللی دانشجویان مهندسی معدن، زمین‌شناسی و متالورژی تهران 1402

کد رویداد: 42885
51 روز تا برگزاری
30 دی 1402      20 January 2024
تهران

کنفرانس ملی توسعه و آینده نگری در صنایع با رویکرد فرایندهای داخلی تهران 1402

کد رویداد: 43445
81 روز تا برگزاری
30 بهمن 1402      19 February 2024
تهران

کنفرانس بین المللی توسعه فناوری در مهندسی شیمی تهران 1402

کد رویداد: 42994
81 روز تا برگزاری
30 بهمن 1402      19 February 2024
تهران

کنفرانس ملی مطالعات میان‌رشته‌ای علوم دینی و حوزوی تهران 1402

کد رویداد: 42995
81 روز تا برگزاری
30 بهمن 1402      19 February 2024
تهران

کنفرانس بین‌المللی دانشجویان بهداشت و علوم سلامت ایران تهران 1402

کد رویداد: 42996
81 روز تا برگزاری
30 بهمن 1402      19 February 2024
تهران

کنفرانس بین‌المللی دانشجویان جغرافیا و علوم زمین ایران تهران 1402

کد رویداد: 42997
81 روز تا برگزاری
30 بهمن 1402      19 February 2024
تهران

کنفرانس بین‌المللی دانشجویان علوم خاک و آب تهران 1402

کد رویداد: 42998
81 روز تا برگزاری
30 بهمن 1402      19 February 2024
تهران

نمایشگاه بین المللی صنعت نمایشگاهی تهران 1402

کد رویداد: 42278
93 روز تا برگزاری
12 اسفند 1402      02 March 2024
تهران

کنفرانس بین المللی مطالعات میان رشته ای در نانو فناوری تهران 1402

کد رویداد: 42999
96 روز تا برگزاری
15 اسفند 1402      05 March 2024
تهران

کنفرانس بین المللی پژوهش ها و فناوری های نوین در مهندسی برق تهران 1402

کد رویداد: 43135
97 روز تا برگزاری
16 اسفند 1402      06 March 2024
تهران

کنفرانس بین‌المللی مدیریت، اقتصاد، کارآفرینی و مهندسی صنایع تهران 1402

کد رویداد: 43002
97 روز تا برگزاری
16 اسفند 1402      06 March 2024
تهران

کنفرانس بین‌المللی مطالعات میان‌رشته‌ای روانشناسی، مشاوره، آموزش و علوم تربیتی تهران 1402

کد رویداد: 43000
98 روز تا برگزاری
17 اسفند 1402      07 March 2024
تهران

کنفرانس بین المللی مهندسی عمران، سازه و زلزله تهران 1403

کد رویداد: 43490
170 روز تا برگزاری
29 ارديبهشت 1403      18 May 2024
تهران

کنفرانس بین المللی توسعه فناوری در مهندسی برق ایران تهران 1403

کد رویداد: 43491
170 روز تا برگزاری
29 ارديبهشت 1403      18 May 2024
تهران

کنفرانس بین المللی مطالعات مدیریت اقتصاد و حسابداری صنعت محور تهران 1403

کد رویداد: 43492
170 روز تا برگزاری
29 ارديبهشت 1403      18 May 2024
تهران

کنفرانس بین‌ المللی مطالعات اجتماعی،حقوق و فرهنگ‌ عامه تهران 1403

کد رویداد: 43494
202 روز تا برگزاری
30 خرداد 1403      19 June 2024
تهران

کنفرانس ملی نوآوری در کشاورزی، علوم دامی و دامپزشکی تهران 1402

کد رویداد: 41879
برگزار شده
30 مهر 1402      22 October 2023
تهران

کنفرانس بین المللی توسعه فناوری در مهندسی مکانیک و هوافضا تهران 1402

کد رویداد: 41880
برگزار شده
30 مهر 1402      22 October 2023
تهران

کنفرانس بین المللی ایمنی و بهداشت تهران 1402

کد رویداد: 41883
برگزار شده
30 مهر 1402      22 October 2023
تهران

کنفرانس بین‌المللی توسعه علوم جغرافیا و گردشگری و توسعه پایدار ایران تهران 1402

کد رویداد: 41881
برگزار شده
29 مهر 1402      21 October 2023
تهران

کنفرانس بین‌المللی کارآفرینی و مهندسی صنایع تهران 1402

کد رویداد: 41882
برگزار شده
29 مهر 1402      21 October 2023
تهران

کنفرانس بین المللی فولادی استیل پرایس تهران 1402

کد رویداد: 43087
برگزار شده
25 مهر 1402      17 October 2023
تهران

کنفرانس بین‌المللی دانشجویان و مهندسان برق و انرژی‌های پاک تهران 1402

کد رویداد: 41751
برگزار شده
29 شهریور 1402      20 September 2023
تهران

کنفرانس بین‌المللی تحقیقات پیشرو دانشجویان نانو فناوری تهران 1402

کد رویداد: 41752
برگزار شده
29 شهریور 1402      20 September 2023
تهران

کنفرانس ملی مطالعات آسیب‌شناسی روانی و روش‌های نوین درمان تهران 1402

کد رویداد: 41753
برگزار شده
29 شهریور 1402      20 September 2023
تهران

کنفرانس بین المللی توسعه فناوری علوم آب، آبخیزداری و مهندسی رودخانه تهران 1402

کد رویداد: 41754
برگزار شده
31 مرداد 1402      22 August 2023
تهران

کنفرانس دانشجویان مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات و ارتباطات تهران 1402

کد رویداد: 41756
برگزار شده
31 مرداد 1402      22 August 2023
تهران

تذکر: قبل از هرگونه برنامه ریزی برای حضور و یا اقدامی در رابطه با رویدادها، از مسئولین برگزاری، صحت اطلاعات مورد نظر، شامل زمان، مکان و جزئیات مربوطه را پیگیری نمایید.