SliderSliderSlider

 

کنفرانس های حقوق، فرهنگ و روانشناسی

لیست کنفرانس های حقوق، فرهنگ و روانشناسی | تقویم کنفرانس های حقوق، فرهنگ و روانشناسی | تاریخ کنفرانس های حقوق، فرهنگ و روانشناسی
کنفرانس حقوق، فرهنگ و روانشناسی ، زمان ، مکان و محل برگزاری کنفرانس های حقوق، فرهنگ و روانشناسی ، اخبار شروع و پایان کنفرانس های حقوق، فرهنگ و روانشناسی
اطلاع از کنفرانس های حقوق، فرهنگ و روانشناسی ، سایت رسمی کنفرانس های حقوق، فرهنگ و روانشناسی ، اطلاعات کنفرانس های حقوق، فرهنگ و روانشناسی 1400 و 1401
لیست کنفرانس های حقوق، فرهنگ و روانشناسی در سال 1400 و 1401 و 1402، کنفرانس های بین المللی حقوق، فرهنگ و روانشناسی 2021 و 2022 و 2023

کنفرانس بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی و سبک زندگی تفلیس 1400

کد رویداد: 36479
در حال برگزاری (22 روز تا پایان)
مرداد 00      July 2021
گرجستان

کنفرانس علمی رهیافت های نوین در علوم انسانی ایران تهران 1400

کد رویداد: 36466
6 روز تا برگزاری
14 مرداد 00      05 August 2021
تهران

کنفرانس بین المللی علوم اسلامی، پژوهش های دینی و حقوق تهران 1400

کد رویداد: 36447
54 روز تا برگزاری
31 شهریور 00      22 September 2021
تهران

کنفرانس بین المللی علوم انسانی،اجتماعی و سبک زندگی تفلیس 1400

کد رویداد: 36952
54 روز تا برگزاری
31 شهریور 00      22 September 2021
گرجستان

کنفرانس بین المللی علوم سیاسی،روابط بین الملل و تحول تفلیس 1400

کد رویداد: 36964
54 روز تا برگزاری
31 شهریور 00      22 September 2021
گرجستان

کنفرانس بین المللی گردشگری،فرهنگ و هنرتفلیس 1400

کد رویداد: 36965
54 روز تا برگزاری
31 شهریور 00      22 September 2021
گرجستان

کنفرانس بین المللی بررسی مسائل جاری زبان ها، زبان شناسی، ترجمه و ادبیات اهواز 1400

کد رویداد: 36471
71 روز تا برگزاری
17 مهر 00      09 October 2021
اهواز

کنفرانس بین المللی پژوهشهای دینی و اسلامی، حقوق، علوم تربیتی و روانشناسی تهران 1400

کد رویداد: 36440
برگزار شده
31 تیر 00      22 July 2021
تهران

کنفرانس بین المللی علوم تربیتی، روانشناسی، مشاوره، آموزش و پژوهش تهران 1400

کد رویداد: 36443
برگزار شده
31 تیر 00      22 July 2021
تهران

کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در علوم تربیتی، روانشناسی و علوم اجتماعی 1400

کد رویداد: 36304
برگزار شده
31 خرداد 00      21 June 2021
تهران

کنفرانس بین المللی پژوهشهای دینی، علوم اسلامی، فقه و حقوق در ایران و جهان اسلام 1400

کد رویداد: 36310
برگزار شده
31 خرداد 00      21 June 2021
تهران

کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در فقه، حقوق و علوم انسانی 1400

کد رویداد: 36311
برگزار شده
31 خرداد 00      21 June 2021
تهران

کنفرانس بین المللی مطالعات اجتماعی،حقوق و فرهنگ عامه تهران 1400

کد رویداد: 36477
برگزار شده
30 خرداد 00      20 June 2021
تهران

کنفرانس بین المللی گردشگری،فرهنگ و هنرتفلیس 99

کد رویداد: 36314
برگزار شده
26 اسفند 99      16 March 2021
گرجستان

کنفرانس بین المللی فقه، حقوق و پژوهش های دینی تفلیس 99

کد رویداد: 36338
برگزار شده
25 اسفند 99      15 March 2021
گرجستان

کنفرانس بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی و سبک زندگی تفلیس 99

کد رویداد: 36340
برگزار شده
25 اسفند 99      15 March 2021
گرجستان

کنفرانس بین المللی علوم سیاسی،روابط بین الملل و تحول تفلیس 99

کد رویداد: 36317
برگزار شده
14 اسفند 99      04 March 2021
گرجستان

کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در روانشناسی،علوم اجتماعی،علوم تربیتی و آموزشی تفلیس 99

کد رویداد: 36093
برگزار شده
02 اسفند 99      20 February 2021
گرجستان

کنفرانس بین المللی فقه، حقوق، روانشناسی و علوم تربیتی در ایران و جهان اسلام تهران 99

کد رویداد: 36015
برگزار شده
30 بهمن 99      18 February 2021
تهران

کنفرانس بین المللی مطالعات نوین مدیریت و حسابداری در ایران تهران 99

کد رویداد: 36016
برگزار شده
30 بهمن 99      18 February 2021
تهران

کنفرانس بین المللی مدیریت، علوم انسانی و رفتاری در ایران و جهان اسلام تهران 99

کد رویداد: 36018
برگزار شده
30 بهمن 99      18 February 2021
تهران

کنفرانس بین المللی علوم اسلامی، پژوهش های دینی و حقوق تهران 99

کد رویداد: 36019
برگزار شده
30 بهمن 99      18 February 2021
تهران

کنفرانس معنویت و کیفیت زندگی مشهد بهمن 99

کد رویداد: 35858
برگزار شده
23 بهمن 99      11 February 2021
مشهد

کنفرانس بین المللی حقوق و علوم قضایی تفلیس 99

کد رویداد: 36238
برگزار شده
23 بهمن 99      11 February 2021
گرجستان

کنفرانس بین المللی مطالعات زبان،ادبیات، فرهنگ و تاریخ تفلیس 99

کد رویداد: 36274
برگزار شده
23 بهمن 99      11 February 2021
گرجستان

کنفرانس بین المللی روانشناسی،مشاوره و علوم تربیتی تفلیس 99

کد رویداد: 36275
برگزار شده
23 بهمن 99      11 February 2021
گرجستان

کنفرانس بین المللی حقوق، روانشناسی، علوم تربیتی و رفتاری تهران 99

کد رویداد: 36017
برگزار شده
15 بهمن 99      03 February 2021
تهران

کنفرانس سالانه بررسی مسائل جاری زبان ها، زبان شناسی، ترجمه و ادبیات اهواز بهمن 99

کد رویداد: 35214
برگزار شده
14 بهمن 99      02 February 2021
اهواز

کنفرانس بین المللی مطالعات زبان و ادبیات ملل تهران 99

کد رویداد: 36085
برگزار شده
30 دی 99      19 January 2021
تهران

کنفرانس حقوق و علوم سیاسی تهران دی 99

کد رویداد: 35278
برگزار شده
25 دی 99      14 January 2021
تهران

تذکر: قبل از هرگونه برنامه ریزی برای حضور و یا اقدامی در رابطه با رویدادها، از مسئولین برگزاری، صحت اطلاعات مورد نظر، شامل زمان، مکان و جزئیات مربوطه را پیگیری نمایید.