SliderSliderSlider

 

مراسم های تفریح، سفر و گردشگری سیدنی

لیست مراسم های تفریح، سفر و گردشگری سیدنی | تقویم مراسم های تفریح، سفر و گردشگری سیدنی | تاریخ مراسم های تفریح، سفر و گردشگری سیدنی
مراسم تفریح، سفر و گردشگری سیدنی ، زمان ، مکان و محل برگزاری مراسم های تفریح، سفر و گردشگری سیدنی ، اخبار شروع و پایان مراسم های تفریح، سفر و گردشگری سیدنی
اطلاع از مراسم های تفریح، سفر و گردشگری سیدنی ، سایت رسمی مراسم های تفریح، سفر و گردشگری سیدنی ، اطلاعات مراسم های تفریح، سفر و گردشگری سیدنی 1400 و 1401
لیست مراسم های تفریح، سفر و گردشگری سیدنی در سال 1400 و 1401 و 1402، مراسم های بین المللی تفریح، سفر و گردشگری سیدنی 2021 و 2022 و 2023

کنسرت همایون شجریان در استرالیا مهر 1401

کد رویداد: 40240
برگزار شده
02 مهر 1401      24 September 2022
سیدنی

کنسرت استرالیا محمد علیزاده

کد رویداد: 18958
برگزار شده
09 تیر 1396      30 June 2017
سیدنی

کنسرت هوای گریه با خوانندگی همایون شجریان سیدنی

کد رویداد: 13262
برگزار شده
16 اسفند 1395      06 March 2017
سیدنی

تذکر: قبل از هرگونه برنامه ریزی برای حضور و یا اقدامی در رابطه با رویدادها، از مسئولین برگزاری، صحت اطلاعات مورد نظر، شامل زمان، مکان و جزئیات مربوطه را پیگیری نمایید.