SliderSliderSlider

 

کنفرانس های مدیریت، بازاریابی و اقتصاد تهران

لیست کنفرانس های مدیریت، بازاریابی و اقتصاد تهران | تقویم کنفرانس های مدیریت، بازاریابی و اقتصاد تهران | تاریخ کنفرانس های مدیریت، بازاریابی و اقتصاد تهران
کنفرانس مدیریت، بازاریابی و اقتصاد تهران ، زمان ، مکان و محل برگزاری کنفرانس های مدیریت، بازاریابی و اقتصاد تهران ، اخبار شروع و پایان کنفرانس های مدیریت، بازاریابی و اقتصاد تهران
اطلاع از کنفرانس های مدیریت، بازاریابی و اقتصاد تهران ، سایت رسمی کنفرانس های مدیریت، بازاریابی و اقتصاد تهران ، اطلاعات کنفرانس های مدیریت، بازاریابی و اقتصاد تهران 98 و 99
لیست کنفرانس های مدیریت، بازاریابی و اقتصاد تهران در سال 1398 و 1399 و 1400، کنفرانس های بین المللی مدیریت، بازاریابی و اقتصاد تهران 2019 و 2020 و 2021

کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مهندسی کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی1400

کد رویداد: 36306
44 روز تا برگزاری
31 خرداد 00      21 June 2021
تهران

کنفرانس بین المللی حسابداری، مدیریت و نوآوری در کسب و کار 1400

کد رویداد: 36305
44 روز تا برگزاری
31 خرداد 00      21 June 2021
تهران

کنفرانس بین المللی چشم اندازهای نوین در مدیریت، حسابداری و کارآفرینی تهران 1400

کد رویداد: 36441
75 روز تا برگزاری
31 تیر 00      22 July 2021
تهران

کنفرانس بین المللی تحقیقات بین رشته ای در مدیریت، حسابداری و اقتصاد در ایران تهران 1400

کد رویداد: 36444
101 روز تا برگزاری
26 مرداد 00      17 August 2021
تهران

کنفرانس بین المللی عمران و معماری در مدیریت شهری قرن 21 تهران 1400

کد رویداد: 36445
101 روز تا برگزاری
26 مرداد 00      17 August 2021
تهران

کنفرانس بین المللی مطالعات نوین مدیریت و حسابداری در ایران تهران 1400

کد رویداد: 36448
137 روز تا برگزاری
31 شهریور 00      22 September 2021
تهران

کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین حسابداری، مدیریت و علوم انسانی در هزاره سوم تهران 99

کد رویداد: 36013
برگزار شده
10 اسفند 99      28 February 2021
تهران

کنفرانس بین المللی مطالعات نوین مدیریت و حسابداری در ایران تهران 99

کد رویداد: 36016
برگزار شده
30 بهمن 99      18 February 2021
تهران

کنفرانس عمران و معماری در مدیریت شهری قرن 21 تهران دی 99

کد رویداد: 35632
برگزار شده
30 دی 99      19 January 2021
تهران

کنفرانس تحقیقات بین رشته ای در مدیریت، حسابداری و اقتصاد در ایران تهران دی 99

کد رویداد: 35633
برگزار شده
30 دی 99      19 January 2021
تهران

كنفرانس بين المللي لجستيك و مديريت زنجيره تامين تهران 99

کد رویداد: 36049
برگزار شده
03 دی 99      23 December 2020
تهران

کنفرانس چشم اندازهای نوین در مدیریت، حسابداری و کارآفرینی تهران آذر 99

کد رویداد: 35634
برگزار شده
30 آذر 99      20 December 2020
تهران

کنفرانس حسابداری، مدیریت و نوآوری در کسب و کار تهران مهر 99

کد رویداد: 35136
برگزار شده
16 مهر 99      07 October 2020
تهران

کنفرانس مدیریت، تجارت جهانی، اقتصاد، دارایی و علوم اجتماعی تهران مرداد 99

کد رویداد: 35455
برگزار شده
25 مرداد 99      15 August 2020
تهران

کنفرانس مدیریت امور مالی، تجارت، بانک، اقتصاد و حسابداری تهران مرداد 99

کد رویداد: 35426
برگزار شده
23 مرداد 99      13 August 2020
تهران

کنفرانس مطالعات نوین اقتصاد، مدیریت و حسابداری در ایران تهران تیر 99

کد رویداد: 34962
برگزار شده
31 تیر 99      21 July 2020
تهران

کنفرانس عمران و معماری در مدیریت شهری قرن 21 تهران تیر 99

کد رویداد: 34963
برگزار شده
31 تیر 99      21 July 2020
تهران

کنفرانس پیشرفت های اخیر در مدیریت و مهندسی صنایع تهران تیر 99

کد رویداد: 35424
برگزار شده
29 تیر 99      19 July 2020
تهران

کنفرانس جهش تولید و اثرات آن بر اقتصاد ایران در سایه بحران کرونا تهران تیر 99

کد رویداد: 35250
برگزار شده
23 تیر 99      13 July 2020
تهران

کنفرانس مدیریت، تجارت جهانی، اقتصاد، دارایی و علوم اجتماعی تهران خرداد 99

کد رویداد: 35126
برگزار شده
10 خرداد 99      30 May 2020
تهران

کنفرانس ترفندهای مدرن مدیریت، حسابداری، اقتصاد و بانکداری با رویکرد رشد کسب و کارها تهران اردیبهشت 99

کد رویداد: 35119
برگزار شده
30 ارديبهشت 99      19 May 2020
تهران

کنفرانس پیشرفت های اخیر در مدیریت و مهندسی صنایع تهران اردیبهشت 99

کد رویداد: 35123
برگزار شده
29 ارديبهشت 99      18 May 2020
تهران

کنفرانس مطالعات مدیریت اقتصاد و حسابداری صنعت محور تهران اردیبهشت 99

کد رویداد: 34688
برگزار شده
03 ارديبهشت 99      22 April 2020
تهران

کنفرانس پیشرفت های اخیر در مدیریت و مهندسی صنایع تهران اسفند 98

کد رویداد: 34758
برگزار شده
23 اسفند 98      13 March 2020
تهران

کنفرانس مدیریت، تجارت جهانی، اقتصاد، دارایی و علوم اجتماعی تهران اسفند 98

کد رویداد: 34761
برگزار شده
22 اسفند 98      12 March 2020
تهران

کنفرانس چشم اندازهای نوین در حسابداری، مدیریت و کارآفرینی تهران اسفند 98

کد رویداد: 33622
برگزار شده
19 اسفند 98      09 March 2020
تهران

کنفرانس کارآفرینی و مهندسی صنایع تهران اسفند 98

کد رویداد: 33995
برگزار شده
16 اسفند 98      06 March 2020
تهران

کنفرانس لجستیک و مدیریت زنجیره تأمین (LSCM 2019) تهران اسفند 98

کد رویداد: 31406
برگزار شده
07 اسفند 98      26 February 2020
تهران

کنفرانس علوم مدیریت و حسابداری تهران اسفند 98

کد رویداد: 34591
برگزار شده
03 اسفند 98      22 February 2020
تهران

کنفرانس حسابداری، مدیریت و نوآوری در کسب و کار تهران دی 98

کد رویداد: 33601
برگزار شده
30 دی 98      20 January 2020
تهران

تذکر: قبل از هرگونه برنامه ریزی برای حضور و یا اقدامی در رابطه با رویدادها، از مسئولین برگزاری، صحت اطلاعات مورد نظر، شامل زمان، مکان و جزئیات مربوطه را پیگیری نمایید.