SliderSliderSlider

 

نمایشگاه های فنی مهندسی و علوم پایه سمنان

لیست نمایشگاه های فنی مهندسی و علوم پایه سمنان | تقویم نمایشگاه های فنی مهندسی و علوم پایه سمنان | تاریخ نمایشگاه های فنی مهندسی و علوم پایه سمنان
نمایشگاه فنی مهندسی و علوم پایه سمنان ، زمان ، مکان و محل برگزاری نمایشگاه های فنی مهندسی و علوم پایه سمنان ، اخبار شروع و پایان نمایشگاه های فنی مهندسی و علوم پایه سمنان
اطلاع از نمایشگاه های فنی مهندسی و علوم پایه سمنان ، سایت رسمی نمایشگاه های فنی مهندسی و علوم پایه سمنان ، اطلاعات نمایشگاه های فنی مهندسی و علوم پایه سمنان 1400 و 1401
لیست نمایشگاه های فنی مهندسی و علوم پایه سمنان در سال 1400 و 1401 و 1402، نمایشگاه های بین المللی فنی مهندسی و علوم پایه سمنان 2021 و 2022 و 2023

نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان سمنان 1401

کد رویداد: 40186
برگزار شده
15 شهریور 1401      06 September 2022
سمنان

تذکر: قبل از هرگونه برنامه ریزی برای حضور و یا اقدامی در رابطه با رویدادها، از مسئولین برگزاری، صحت اطلاعات مورد نظر، شامل زمان، مکان و جزئیات مربوطه را پیگیری نمایید.