SliderSliderSlider

 

همایش های صنایع غذایی و کشاورزی

لیست همایش های صنایع غذایی و کشاورزی | تقویم همایش های صنایع غذایی و کشاورزی | تاریخ همایش های صنایع غذایی و کشاورزی
همایش صنایع غذایی و کشاورزی ، زمان ، مکان و محل برگزاری همایش های صنایع غذایی و کشاورزی ، اخبار شروع و پایان همایش های صنایع غذایی و کشاورزی
اطلاع از همایش های صنایع غذایی و کشاورزی ، سایت رسمی همایش های صنایع غذایی و کشاورزی ، اطلاعات همایش های صنایع غذایی و کشاورزی 1400 و 1401
لیست همایش های صنایع غذایی و کشاورزی در سال 1400 و 1401 و 1402، همایش های بین المللی صنایع غذایی و کشاورزی 2021 و 2022 و 2023

همایش بین المللی مطالعات میان رشته ای در صنایع غذایی و علوم تغذیه ایران تهران 1400

کد رویداد: 37143
55 روز تا برگزاری
26 آبان 1400      17 November 2021
تهران

همایش ملی پژوهشی توسعه و ترویج در کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست ایران جیرفت 1400

کد رویداد: 37204
70 روز تا برگزاری
11 آذر 1400      02 December 2021
استان کرمان

همایش بین المللی مطالعات میان رشته ای در صنایع غذایی و علوم تغذیه ایران تهران 1400

کد رویداد: 36470
برگزار شده
31 خرداد 1400      21 June 2021
تهران

همایش ملی یافته های نوین درعلوم کشاورزی ،محیط زیست و منابع طبیعی پایدار جیرفت 1400

کد رویداد: 36450
برگزار شده
06 خرداد 1400      27 May 2021
استان کرمان

همایش ملی و بین المللی زیست فناوری و توسعه جهانی مجازی 1400

کد رویداد: 35859
برگزار شده
10 ارديبهشت 1400      30 April 2021
دنیای مجازی، فضای وب، اینترنت

همایش بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست همدان 99

کد رویداد: 35910
برگزار شده
30 بهمن 1399      18 February 2021
همدان

همایش ملی پژوهشی توسعه و ترویج درکشاورزی ،منابع طبیعی پایدار و محیط زیست ایران جیرفت 99

کد رویداد: 36036
برگزار شده
25 دی 1399      14 January 2021
استان کرمان

همایش بزرگ بهداشت و صنایع غذایی اهواز دی 99

کد رویداد: 35855
برگزار شده
10 دی 1399      30 December 2020
اهواز

پنجمین همایش ملی دانش و فناوری علوم کشاورزی ، منابع طبیعی و محیط زیست ایران تهران شهریور 99

کد رویداد: 35202
برگزار شده
14 شهریور 1399      04 September 2020
تهران

همایش یافته های نوین در علوم کشاورزی ،محیط زیست و منابع طبیعی پایدار جیرفت تیر 99

کد رویداد: 35182
برگزار شده
26 تیر 1399      16 July 2020
استان کرمان

همایش علوم محیط زیست،کشاورزی و منابع طبیعی همدان خرداد 99

کد رویداد: 35228
برگزار شده
22 خرداد 1399      11 June 2020
همدان

همایش کشاورزی و منابع طبیعی پایدار تهران اسفند 98

کد رویداد: 34556
برگزار شده
15 اسفند 1398      05 March 2020
تهران

همایش پژوهشی توسعه و ترویج در کشا ورزی ،منابع طبیعی و محیط زیست ایران جیرفت اسفند 98

کد رویداد: 34316
برگزار شده
08 اسفند 1398      27 February 2020
استان کرمان

همایش شورورزی یزد بهمن و اسفند 98

کد رویداد: 34869
برگزار شده
30 بهمن 1398      19 February 2020
یزد

همایش پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست همدان بهمن 98

کد رویداد: 33607
برگزار شده
28 بهمن 1398      17 February 2020
همدان

همایش ملی علوم و صنایع غذایی البرز کرج بهمن 98

کد رویداد: 34478
برگزار شده
23 بهمن 1398      12 February 2020
کرج

همایش مطالعات میان رشته ای در صنایع غذایی و علوم تغذیه ایران تهران آبان 98

کد رویداد: 33480
برگزار شده
30 آبان 1398      21 November 2019
تهران

همایش شکلات،قهوه و شیرین کننده های طبیعی اصفهان آبان 98

کد رویداد: 33405
برگزار شده
22 آبان 1398      13 November 2019
اصفهان

همایش دانش و فناوری علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران تهران شهریور 98

کد رویداد: 33315
برگزار شده
30 شهریور 1398      21 September 2019
تهران

همایش تربیت بدنی،تغذیه و طب ورزشی مشهد شهریور 98

کد رویداد: 31407
برگزار شده
28 شهریور 1398      19 September 2019
مشهد

کنفرانس هیدرولوژی ایران تبریز شهریور 98

کد رویداد: 32757
برگزار شده
26 شهریور 1398      17 September 2019
تبریز

همایش یافته های نوین در علوم کشاورزی ،محیط زیست و منابع طبیعی پایدار جیرفت شهریور 98

کد رویداد: 31405
برگزار شده
14 شهریور 1398      05 September 2019
استان کرمان

همایش گیاهان دارویی و گونه های موثر بر کبد چرب تهران خرداد 98

کد رویداد: 29258
برگزار شده
23 خرداد 1398      13 June 2019
تهران

همایش تدبیر علوم کشاورزی، محیط زیست، جغرافیا و انرژی در توسعه پایدار مشهد اردیبهشت 98

کد رویداد: 30985
برگزار شده
29 ارديبهشت 1398      19 May 2019
مشهد

همایش راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار در علوم کشاورزی و منابع طبیعی ایران تهران اردیبهشت 98

کد رویداد: 31116
برگزار شده
15 ارديبهشت 1398      05 May 2019
تهران

همایش ملی عناب بیرجند اردیبهشت 98

کد رویداد: 29268
برگزار شده
08 ارديبهشت 1398      28 April 2019
بیرجند

همایش راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار در علوم کشاورزی و منابع طبیعی ایران تهران اسفند 97

کد رویداد: 29338
برگزار شده
05 اسفند 1397      24 February 2019
تهران

همایش پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست همدان بهمن 97

کد رویداد: 29124
برگزار شده
11 بهمن 1397      31 January 2019
همدان

همایش افق های نوین در علوم کشاورزی و منابع طبیعی تهران آذر 97

کد رویداد: 29253
برگزار شده
28 آذر 1397      19 December 2018
تهران

همایش پژوهشی توسعه و ترویج در کشا ورزی ،منابع طبیعی و محیط زیست ایران جیرفت آذر 97

کد رویداد: 28949
برگزار شده
08 آذر 1397      29 November 2018
استان کرمان

تذکر: قبل از هرگونه برنامه ریزی برای حضور و یا اقدامی در رابطه با رویدادها، از مسئولین برگزاری، صحت اطلاعات مورد نظر، شامل زمان، مکان و جزئیات مربوطه را پیگیری نمایید.