SliderSliderSlider

 

نمایشگاه های علوم پزشکی، دارویی و درمان شیراز

لیست نمایشگاه های علوم پزشکی، دارویی و درمان شیراز | تقویم نمایشگاه های علوم پزشکی، دارویی و درمان شیراز | تاریخ نمایشگاه های علوم پزشکی، دارویی و درمان شیراز
نمایشگاه علوم پزشکی، دارویی و درمان شیراز ، زمان ، مکان و محل برگزاری نمایشگاه های علوم پزشکی، دارویی و درمان شیراز ، اخبار شروع و پایان نمایشگاه های علوم پزشکی، دارویی و درمان شیراز
اطلاع از نمایشگاه های علوم پزشکی، دارویی و درمان شیراز ، سایت رسمی نمایشگاه های علوم پزشکی، دارویی و درمان شیراز ، اطلاعات نمایشگاه های علوم پزشکی، دارویی و درمان شیراز 1400 و 1401
لیست نمایشگاه های علوم پزشکی، دارویی و درمان شیراز در سال 1400 و 1401 و 1402، نمایشگاه های بین المللی علوم پزشکی، دارویی و درمان شیراز 2021 و 2022 و 2023

نمایشگاه گیاهان دارویی شیراز 1401

کد رویداد: 39451
در حال برگزاری (0 روز تا پایان)
15 آذر 1401      06 December 2022
شیراز

نمایشگاه صنایع سلولزی ، آرایشی , بهداشتی , شوینده ها و پاک کننده ها شیراز 1401

کد رویداد: 39384
76 روز تا برگزاری
03 اسفند 1401      22 February 2023
شیراز

نمایشگاه بین المللی خدمات پزشکی و گردشگری سلامت شیراز 1401

کد رویداد: 39997
برگزار شده
02 آذر 1401      23 November 2022
شیراز

نمایشگاه تجهیزات آزمایشگاهی و توانبخشی , پزشکی،بیمارستانی و صنایع دارویی شیراز 1401

کد رویداد: 39385
برگزار شده
02 آذر 1401      23 November 2022
شیراز

نمایشگاه بهداشت، ایمنی و محیط زیست در صنعت نفت شیراز 1401

کد رویداد: 39380
برگزار شده
21 شهریور 1401      12 September 2022
شیراز

نمایشگاه بین المللی آرایشی ، بهداشتی ، پوست ، مو و زیبایی شیراز 99

کد رویداد: 35394
برگزار شده
29 مهر 1399      20 October 2020
شیراز

نمایشگاه مقابله با ویروس کرونا شیراز 99

کد رویداد: 35691
برگزار شده
21 مهر 1399      12 October 2020
شیراز

نمایشگاه بهداشت، ایمنی و محیط زیست در صنعت نفت شیراز تیر 99

کد رویداد: 35375
برگزار شده
02 تیر 1399      22 June 2020
شیراز

نمایشگاه آرایشی ، بهداشتی ، پوست ، مو و زیبایی شیراز بهمن 98

کد رویداد: 32055
برگزار شده
08 بهمن 1398      28 January 2020
شیراز

نمایشگاه گیاهان دارویی شیراز بهمن 98

کد رویداد: 32051
برگزار شده
07 بهمن 1398      27 January 2020
شیراز

نمایشگاه بهداشت، ایمنی و محیط زیست در صنعت نفت شیراز مهر 98

کد رویداد: 31998
برگزار شده
03 مهر 1398      25 September 2019
شیراز

نمایشگاه تجهیزات آزمایشگاهی و توانبخشی شیراز مهر 98

کد رویداد: 31999
برگزار شده
03 مهر 1398      25 September 2019
شیراز

نمایشگاه تجهیزات پزشکی، بیمارستانی و صنایع دارویی شیراز مهر 98

کد رویداد: 32002
برگزار شده
03 مهر 1398      25 September 2019
شیراز

نمایشگاه عینک، لنز و صنایع وابسته شیراز شهریور 98

کد رویداد: 31988
برگزار شده
06 شهریور 1398      28 August 2019
شیراز

نمایشگاه ورزش، تجهیزات ورزشی، سلامت و صنایع وابسته شیراز شهریور 98

کد رویداد: 32765
برگزار شده
06 شهریور 1398      28 August 2019
شیراز

نمایشگاه آرایشی ، بهداشتی ، پوست ، مو و زیبایی شیراز بهمن 97

کد رویداد: 29016
برگزار شده
02 بهمن 1397      22 January 2019
شیراز

نمایشگاه گیاهان دارویی شیراز بهمن 97

کد رویداد: 29023
برگزار شده
01 بهمن 1397      21 January 2019
شیراز

نمایشگاه گیاهان دارویی شیراز بهمن 97

کد رویداد: 30065
برگزار شده
01 بهمن 1397      21 January 2019
شیراز

نمایشگاه بهداشت ، ایمنی و محیط زیست در صنعت نفت( HSE) شیراز مهر 97

کد رویداد: 28993
برگزار شده
15 مهر 1397      07 October 2018
شیراز

نمایشگاه تجهیزات پزشکی ، بیمارستانی و صنایع دارویی شیراز مرداد 97

کد رویداد: 26396
برگزار شده
21 مرداد 1397      12 August 2018
شیراز

نمایشگاه تجهیزات آزمایشگاهی و توانبخشی شیراز مرداد 97

کد رویداد: 26397
برگزار شده
21 مرداد 1397      12 August 2018
شیراز

نمایشگاه دام ، طیور ، آبزیان ، دامپزشکی و داروهای دامی شیراز اردیبهشت 97

کد رویداد: 26387
برگزار شده
18 ارديبهشت 1397      08 May 2018
شیراز

نوزدهمین نمایشگاه آرایشی ، بهداشتی ، پوست ، مو و زیبایی شیراز 96

کد رویداد: 17191
برگزار شده
26 دی 1396      16 January 2018
شیراز

نوزدهمین نمایشگاه صنایع سلولزی ، شوینده ها و پاک کننده ها شیراز 96

کد رویداد: 17192
برگزار شده
26 دی 1396      16 January 2018
شیراز

دومین نمایشگاه گیاهان دارویی در شیراز شیراز 96

کد رویداد: 17193
برگزار شده
26 دی 1396      16 January 2018
شیراز

سیزدهمین نمایشگاه تجهیزات آزمایشگاهی و توانبخشی شیراز 96

کد رویداد: 17172
برگزار شده
11 مهر 1396      03 October 2017
شیراز

سیزدهمین نمایشگاه بین المللی تجهیزات پزشکی ، بیمارستانی و صنایع دارویی شیراز 96

کد رویداد: 22181
برگزار شده
11 مهر 1396      03 October 2017
شیراز

سیزدهمین نمایشگاه بین المللی دام ، طیور ، آبزیان ، دامپزشکی و داروهای دامی شیراز 96

کد رویداد: 16033
برگزار شده
18 ارديبهشت 1396      08 May 2017
شیراز

نمايشگاه بهداشت ، ايمني و محيط زيست در صنعت نفت( HSE) شیراز

کد رویداد: 6193
برگزار شده
25 آبان 1395      15 November 2016
شیراز

نمایشگاه بین المللی دام ،طیور، آبزیان ،دامپزشکی و داروهای دامی

کد رویداد: 6164
برگزار شده
21 ارديبهشت 1395      10 May 2016
شیراز

تذکر: قبل از هرگونه برنامه ریزی برای حضور و یا اقدامی در رابطه با رویدادها، از مسئولین برگزاری، صحت اطلاعات مورد نظر، شامل زمان، مکان و جزئیات مربوطه را پیگیری نمایید.