SliderSliderSliderSlider
300 150

جشنواره جابربن حیان ( مرحله کشوری )

کد رویداد: 7557
وضعیت: در حال برگزاری (23 روز تا پایان)
تاریخ برگزاری: تیر 95      June 2016
مکان: ایران

کنگره فرصت ها و چالش های فضای مجازی با رویکرد پیشگیری و ارتقای سلامت

کد رویداد: 8024
وضعیت: در حال برگزاری (23 روز تا پایان)
تاریخ برگزاری: تیر 95      June 2016
مکان: تهران

نمایش غلام قمر

کد رویداد: 8693
وضعیت: در حال برگزاری (3 روز تا پایان)
تاریخ برگزاری: 01 تیر 95      21 June 2016
مکان: تهران

کارگاه هوش و مهارت های اقتصادی و مالی

کد رویداد: 8801
وضعیت: در حال برگزاری (2 روز تا پایان)
تاریخ برگزاری: 03 تیر 95      23 June 2016
مکان: تهران

تئاتر کمدی موزیکال شانس

کد رویداد: 9113
وضعیت: در حال برگزاری (3 روز تا پایان)
تاریخ برگزاری: 03 تیر 95      23 June 2016
مکان: تهران

نمایشگاه گروهی نقاشی

کد رویداد: 8993
وضعیت: در حال برگزاری (7 روز تا پایان)
تاریخ برگزاری: 04 تیر 95      24 June 2016
مکان: تهران

نمایشگاه سه در سه (1)

کد رویداد: 9105
وضعیت: در حال برگزاری (7 روز تا پایان)
تاریخ برگزاری: 04 تیر 95      24 June 2016
مکان: تهران

نمایشگاه انعکاس

کد رویداد: 9106
وضعیت: در حال برگزاری (15 روز تا پایان)
تاریخ برگزاری: 04 تیر 95      24 June 2016
مکان: تهران

نمایشگاه نه میبارم نه پایان مییابم

کد رویداد: 9107
وضعیت: در حال برگزاری (1 روز تا پایان)
تاریخ برگزاری: 04 تیر 95      24 June 2016
مکان: تهران

نمایشگاه گروهی هایده زرین‌بال و دوستان

کد رویداد: 9109
وضعیت: در حال برگزاری (8 روز تا پایان)
تاریخ برگزاری: 04 تیر 95      24 June 2016
مکان: تهران

نمایشگاه گروهی آثار نقاشی

کد رویداد: 9110
وضعیت: در حال برگزاری (2 روز تا پایان)
تاریخ برگزاری: 05 تیر 95      25 June 2016
مکان: تهران

نمایشگاه نقاشی لیلا علایی

کد رویداد: 9111
وضعیت: در حال برگزاری (2 روز تا پایان)
تاریخ برگزاری: 05 تیر 95      25 June 2016
مکان: تهران

نمایشگاه گروهی عکس «رمضان»

کد رویداد: 9108
وضعیت: در حال برگزاری (11 روز تا پایان)
تاریخ برگزاری: 06 تیر 95      26 June 2016
مکان: تهران

اولین جشنواره هنری حقوق بشر آمریکایی

کد رویداد: 8117
وضعیت: در حال برگزاری (7 روز تا پایان)
تاریخ برگزاری: تیر 95      June 2016
مکان: تهران

نمایشگاه جهانی انرژی هسته ای پاریس فرانسه

کد رویداد: 1757
وضعیت: در حال برگزاری (2 روز تا پایان)
تاریخ برگزاری: 08 تیر 95      28 June 2016
مکان: پاریس

نمایشگاه پوشاک و مد با گرایش حفاظت ازمحیط زیست (پاییزه) 2016- برلین

کد رویداد: 8856
وضعیت: در حال برگزاری (2 روز تا پایان)
تاریخ برگزاری: 08 تیر 95      28 June 2016
مکان: برلین

نمایشگاه پوشاک و مد (پاییزه) 2016- برلین

کد رویداد: 8857
وضعیت: در حال برگزاری (2 روز تا پایان)
تاریخ برگزاری: 08 تیر 95      28 June 2016
مکان: برلین

نمایشگاه بین المللی خمیر چوب و کاغذ 2016 - فرانکفورت

کد رویداد: 8858
وضعیت: در حال برگزاری (2 روز تا پایان)
تاریخ برگزاری: 08 تیر 95      28 June 2016
مکان: فرانکفورت

نمایشگاه بین المللی اتوماسیون صنعتی 2016- شانگهای

کد رویداد: 8914
وضعیت: در حال برگزاری (2 روز تا پایان)
تاریخ برگزاری: 08 تیر 95      28 June 2016
مکان: شانگهای

نمایشگاه بین المللی مدیریت انرژی و هوشمندسازی 2016- شانگهای

کد رویداد: 8922
وضعیت: در حال برگزاری (2 روز تا پایان)
تاریخ برگزاری: 08 تیر 95      28 June 2016
مکان: شانگهای

نمایشگاه بین المللی مد ؛ فلورانس - ایتالیا

کد رویداد: 8160
وضعیت: 1 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 09 تیر 95      29 June 2016
مکان: ایتالیا

نمایشگاه بین المللی الیاف نساجی ؛ فلورانس - ایتالیا

کد رویداد: 8159
وضعیت: 1 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 09 تیر 95      29 June 2016
مکان: ایتالیا

روز بزرگداشت صائب تبریزی (95)

کد رویداد: 2790
وضعیت: 2 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 10 تیر 95      30 June 2016
مکان: ایران

روز صنعت و معدن (95)

کد رویداد: 2799
وضعیت: 2 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 10 تیر 95      30 June 2016
مکان: ایران

اولین کنفرانس ملی زمین شناسی و توسعه ملی

کد رویداد: 6904
وضعیت: 2 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 10 تیر 95      30 June 2016
مکان: قم

اولین کنفرانس بین المللی علوم انسانی و توسعه پایدار

کد رویداد: 6905
وضعیت: 2 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 10 تیر 95      30 June 2016
مکان: قم

دومین کنفرانس ملی منابع طبیعی و محیط زیست

کد رویداد: 6915
وضعیت: 2 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 10 تیر 95      30 June 2016
مکان: قم

دومین کنفرانس ملی عمران،معماری و شهرسازی ایرانی اسلامی بارویکرد مدیریت شهری

کد رویداد: 8001
وضعیت: 2 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 10 تیر 95      30 June 2016
مکان: قم

دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در علوم،مهندسی و فناوری

کد رویداد: 8066
وضعیت: 2 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 10 تیر 95      30 June 2016
مکان: استانبول

هفتمین کنفرانس بین المللی اقتصاد و مدیریت و ششمین کنفرانس بین المللی علوم مهندسی و هنر

کد رویداد: 8067
وضعیت: 2 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 10 تیر 95      30 June 2016
مکان: سوئد

تذکر: قبل از هرگونه برنامه ریزی برای حضور و یا اقدامی در رابطه با رویدادها، از مسئولین برگزاری، صحت اطلاعات مورد نظر، شامل زمان، مکان و جزئیات مربوطه را پیگیری نمایید.