SliderSliderSlider

 

نمایشگاه های انرژی، نفت، گاز و پتروشیمی

لیست نمایشگاه های انرژی، نفت، گاز و پتروشیمی | تقویم نمایشگاه های انرژی، نفت، گاز و پتروشیمی | تاریخ نمایشگاه های انرژی، نفت، گاز و پتروشیمی
نمایشگاه انرژی، نفت، گاز و پتروشیمی ، زمان ، مکان و محل برگزاری نمایشگاه های انرژی، نفت، گاز و پتروشیمی ، اخبار شروع و پایان نمایشگاه های انرژی، نفت، گاز و پتروشیمی
اطلاع از نمایشگاه های انرژی، نفت، گاز و پتروشیمی ، سایت رسمی نمایشگاه های انرژی، نفت، گاز و پتروشیمی ، اطلاعات نمایشگاه های انرژی، نفت، گاز و پتروشیمی 98 و 99
لیست نمایشگاه های انرژی، نفت، گاز و پتروشیمی در سال 1398 و 1399 و 1400، نمایشگاه های بین المللی انرژی، نفت، گاز و پتروشیمی 2019 و 2020 و 2021

نمایشگاه و کنفرانس انرژی، برق و آب ؛ عمان 2020 - فروردین 99

کد رویداد: 32671
8 روز تا برگزاری
25 فروردين 99      13 April 2020
مسقط

نمایشگاه و کنفرانس انرژی، برق و آب ؛مسقط 2020 - فروردین 99

کد رویداد: 34696
8 روز تا برگزاری
25 فروردين 99      13 April 2020
مسقط

نمایشگاه پلاستیک ازمیر ؛ترکیه - فروردین 99

کد رویداد: 33364
10 روز تا برگزاری
27 فروردين 99      15 April 2020
ترکیه

تذکر: قبل از هرگونه برنامه ریزی برای حضور و یا اقدامی در رابطه با رویدادها، از مسئولین برگزاری، صحت اطلاعات مورد نظر، شامل زمان، مکان و جزئیات مربوطه را پیگیری نمایید.