SliderSliderSlider

 

اخبار و رویداد های بانک، بیمه و سرمایه گذاری

نمایشگاه بورس، بانک و بیمه ؛شیراز - شهریور 98

کد رویداد: 31529
100 روز تا برگزاری
06 شهریور 98      28 August 2019
شیراز

نمایشگاه تجارت عمومی ۱ ایران؛تبریز - شهریور 98

کد رویداد: 31376
116 روز تا برگزاری
22 شهریور 98      13 September 2019
تبریز

تذکر: قبل از هرگونه برنامه ریزی برای حضور و یا اقدامی در رابطه با رویدادها، از مسئولین برگزاری، صحت اطلاعات مورد نظر، شامل زمان، مکان و جزئیات مربوطه را پیگیری نمایید.