SliderSliderSlider

 

اخبار و رویداد های بانک، بیمه و سرمایه گذاری

نمایشگاه کسب و کار ؛مشهد - 96

کد رویداد: 25603
در حال برگزاری (0 روز تا پایان)
اسفند 96      February 2018
مشهد

دومین کنفرانس بین المللی پژوهش هاي نوين در مديريت ، اقتصاد و توسعه - 97

کد رویداد: 23622
12 روز تا برگزاری
11 فروردين 97      31 March 2018
گرجستان

نمایشگاه هتل ,سرمایه گذاری، طراحی مهندسی و ساخت ؛تهران - اردیبهشت 97

کد رویداد: 25977
36 روز تا برگزاری
04 ارديبهشت 97      24 April 2018
تهران

اولین کنفرانس قراردادهای مشارکت عمومی خصوصی ؛ تهران - 97

کد رویداد: 25428
50 روز تا برگزاری
18 ارديبهشت 97      08 May 2018
تهران

همایش ملی مدیریت و کسب و کار الکترونیکی با رویکرد اقتصاد مقاومتی ؛ مشهد - 97

کد رویداد: 24064
51 روز تا برگزاری
19 ارديبهشت 97      09 May 2018
مشهد

سومین همایش و جشنواره مدیریت کارآفرینی و بهبود کسب و کار ؛تهران - 97

کد رویداد: 24176
53 روز تا برگزاری
21 ارديبهشت 97      11 May 2018
تهران

سمینار پیش بینی نوسانات بازار کسب و کار در سال 1397 - اردیبهشت 97

کد رویداد: 25805
53 روز تا برگزاری
21 ارديبهشت 97      11 May 2018
تهران

همایش ملی اقتصاد ایران ؛بابلسر - 97

کد رویداد: 25790
56 روز تا برگزاری
24 ارديبهشت 97      14 May 2018
استان مازندران

نمایشگاه پارک های آبی -سرمایه گذاری، طراحی ، ساخت و تجهیزات وابسته ؛تهران - خرداد 97

کد رویداد: 25981
92 روز تا برگزاری
29 خرداد 97      19 June 2018
تهران

کنفرانس کارآفرینی , با تاکید بر بهبود محیط کسب و کار ؛تهران - 97

کد رویداد: 25785
169 روز تا برگزاری
13 شهریور 97      04 September 2018
تهران

نمایشگاه بین المللی بورس، بانک و بیمه ؛ تهران - فروردین 97

کد رویداد: 25923
28 روز تا برگزاری
27 فروردين 97      16 April 2018
تهران

همایش ملی مدیریت ، اقتصاد و اقتصاد مقاومتی ؛مشهد - اردیبهشت 97

کد رویداد: 21357
51 روز تا برگزاری
19 ارديبهشت 97      09 May 2018
مشهد

تذکر: قبل از هرگونه برنامه ریزی برای حضور و یا اقدامی در رابطه با رویدادها، از مسئولین برگزاری، صحت اطلاعات مورد نظر، شامل زمان، مکان و جزئیات مربوطه را پیگیری نمایید.