SliderSliderSlider

 

اخبار و رویداد های بانک، بیمه و سرمایه گذاری

کنفرانس بین المللی پژوهش در مديريت ، اقتصاد و توسعه؛تفلیس - اردیبهشت 98

کد رویداد: 29088
50 روز تا برگزاری
20 ارديبهشت 98      10 May 2019
گرجستان

تذکر: قبل از هرگونه برنامه ریزی برای حضور و یا اقدامی در رابطه با رویدادها، از مسئولین برگزاری، صحت اطلاعات مورد نظر، شامل زمان، مکان و جزئیات مربوطه را پیگیری نمایید.