SliderSliderSlider
 adv darkoob2  

اخبار و رویداد های بانک، بیمه و سرمایه گذاری

(Private Equyit)دوره آموزشی سرمایه گذاری در سهام خصوصی

کد رویداد: 11879
وضعیت: در حال برگزاری (31 روز تا پایان)
تاریخ برگزاری: 01 آبان 95      22 October 2016
مکان: تهران

نمایشگاه بورس، بانک، بیمه و فرصتهای سرمایه گذاری - مشهد

کد رویداد: 14411
وضعیت: در حال برگزاری (2 روز تا پایان)
تاریخ برگزاری: 29 دی 95      18 January 2017
مکان: مشهد

دومین کنفرانس جامع مدیریت شهری ایران با رویکرد شهر هوشمند،شهروند هوشمند و سازمان هوشمند برنامه ریزی

کد رویداد: 9869
وضعیت: 4 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 04 بهمن 95      23 January 2017
مکان: تهران

چهارمین دوره آموزشی مهارتهای نوین اجرائی برای مشاورین مدیریت

کد رویداد: 14478
وضعیت: 7 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 07 بهمن 95      26 January 2017
مکان: تهران

کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در علوم انسانی، مدیریت,اقتصاد و حسابداری استکهلم - سوئد

کد رویداد: 14469
وضعیت: 9 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 09 بهمن 95      28 January 2017
مکان: سوئد

اولین نمایشگاه فرش دستباف - گرگان

کد رویداد: 7016
وضعیت: 11 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 11 بهمن 95      30 January 2017
مکان: گرگان

نخستین همایش بین المللی جامع اقتصاد ایران

کد رویداد: 11847
وضعیت: 14 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 14 بهمن 95      02 February 2017
مکان: تهران

اولین کنفرانس بین المللی تحولات نوین در مدیریت،اقتصاد و حسابداری

کد رویداد: 13134
وضعیت: 14 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 14 بهمن 95      02 February 2017
مکان: تهران

دوره آموزشی خلق و توسعه مدل کسب و کار با رویکرد نوآوری

کد رویداد: 13997
وضعیت: 14 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 14 بهمن 95      02 February 2017
مکان: تهران

همایش کارآفرینی و فروش آثار صنایع دستی

کد رویداد: 7331
وضعیت: 15 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: بهمن 95      February 2017
مکان: کرمانشاه

سمینار ملی استراتژی های رهبران فروش موفق

کد رویداد: 12776
وضعیت: 15 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 15 بهمن 95      03 February 2017
مکان: تهران

تور نمایشگاه و کنفرانس نفت و گاز بصره

کد رویداد: 12659
وضعیت: 20 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 20 بهمن 95      08 February 2017
مکان: بصره

اولین گردهمایی بین المللی بانکداری و تامین مالی اسلامی- قواعد ایجابی و سلبی تامین مالی اسلامی-

کد رویداد: 12681
وضعیت: 23 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 23 بهمن 95      11 February 2017
مکان: تهران

پنجمین کنفرانس ملی حسابداری، مدیریت مالی و سرمایه گذاری

کد رویداد: 12112
وضعیت: 26 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 26 بهمن 95      14 February 2017
مکان: استان گلستان

ششمین کنفرانس ملی و چهارمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت

کد رویداد: 12422
وضعیت: 26 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 26 بهمن 95      14 February 2017
مکان: تهران

دومین کنفرانس مدیریت بازاریابی

کد رویداد: 12722
وضعیت: 26 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 26 بهمن 95      14 February 2017
مکان: تهران

اولین همایش ملی حسابرسی و نظارت مالی ایران

کد رویداد: 11874
وضعیت: 27 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 27 بهمن 95      15 February 2017
مکان: مشهد

دهمین همایش سیاست های مالی و مالیاتی ایران

کد رویداد: 12413
وضعیت: 27 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 27 بهمن 95      15 February 2017
مکان: تهران

اولین همایش ملی ریاضی و آمار

کد رویداد: 12569
وضعیت: 28 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 28 بهمن 95      16 February 2017
مکان: شیراز

اولين همايش ملي اکولوژي، تنوع و حفاظت گیاهی

کد رویداد: 13547
وضعیت: 28 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 28 بهمن 95      16 February 2017
مکان: تهران

نخستین کنفرانس بین المللی مدیریت ، اقتصاد کارآفرینی و صنعت توریسم

کد رویداد: 14369
وضعیت: 28 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 28 بهمن 95      16 February 2017
مکان: گرجستان

اولین کنفرانس ملی مدیریت و اقتصاد جهانی

کد رویداد: 13825
وضعیت: 29 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 29 بهمن 95      17 February 2017
مکان: تهران

هفتمین نمایشگاه کار دانشگاه صنعتی شریف

کد رویداد: 13603
وضعیت: 31 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 01 اسفند 95      19 February 2017
مکان: تهران

اولین همایش ملی اشتغال دانش بنیان

کد رویداد: 13653
وضعیت: 33 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 03 اسفند 95      21 February 2017
مکان: سنندج

همایش دانشگاه، فرهنگ و اقتصاد با تاکید بر اقتصاد مقاومتی

کد رویداد: 10035
وضعیت: 34 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 04 اسفند 95      22 February 2017
مکان: گرگان

چهارمین كنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان

کد رویداد: 13815
وضعیت: 36 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 06 اسفند 95      24 February 2017
مکان: استان مازندران

همایش دورنمای اقتصاد ایران در سال 96

کد رویداد: 13800
وضعیت: 39 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 09 اسفند 95      27 February 2017
مکان: تهران

همایش تفکر خلاق، سرمایه گذاری و توسعه

کد رویداد: 14474
وضعیت: 40 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 10 اسفند 95      28 February 2017
مکان: کیش

همایش ملی اقتصاد کلان ایران

کد رویداد: 14366
وضعیت: 41 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 11 اسفند 95      01 March 2017
مکان: استان گلستان

اولین همایش بین المللی پژوهش های نوین در مطالعات مالی و حسابداری

کد رویداد: 12704
وضعیت: 45 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 15 اسفند 95      05 March 2017
مکان: شیراز

تذکر: قبل از هرگونه برنامه ریزی برای حضور و یا اقدامی در رابطه با رویدادها، از مسئولین برگزاری، صحت اطلاعات مورد نظر، شامل زمان، مکان و جزئیات مربوطه را پیگیری نمایید.