SliderSliderSlider

 

اخبار و رویداد های بانک، بیمه و سرمایه گذاری

نمایشگاه بورس، بانک و بیمه ؛شیراز - تیر 99

کد رویداد: 35411
در حال برگزاری (1 روز تا پایان)
11 تیر 99      01 July 2020
شیراز

کنفرانس ترفندهای مدرن مدیریت، حسابداری، اقتصاد و بانکداری با رویکرد رشد کسب و کارها؛برلین - تیر 99

کد رویداد: 35289
3 روز تا برگزاری
15 تیر 99      05 July 2020
برلین

نمایشگاه بورس، بانک، بیمه و خصوصی سازی ؛کیش - آبان 99

کد رویداد: 35399
130 روز تا برگزاری
19 آبان 99      09 November 2020
کیش

نمایشگاه بورس، بانک و بیمه ؛ تهران - تیر 99

کد رویداد: 35293
12 روز تا برگزاری
24 تیر 99      14 July 2020
تهران

کنفرانس مدیریت امور مالی، تجارت، بانک، اقتصاد و حسابداری؛تهران - مرداد 99

کد رویداد: 35426
42 روز تا برگزاری
23 مرداد 99      13 August 2020
تهران

نمایشگاه معرفی فرصت های سرمایه گذاری کشور ؛کیش - آبان 99

کد رویداد: 35398
130 روز تا برگزاری
19 آبان 99      09 November 2020
کیش

تذکر: قبل از هرگونه برنامه ریزی برای حضور و یا اقدامی در رابطه با رویدادها، از مسئولین برگزاری، صحت اطلاعات مورد نظر، شامل زمان، مکان و جزئیات مربوطه را پیگیری نمایید.