SliderSliderSlider

 

اخبار و رویداد های شهرسازی، عمران و معماری

نمایشگاه تجهیزات و مصالح ساختمانی پروژه دوحه ؛قطر 2020 - فروردین 99

کد رویداد: 34697
1 روز تا برگزاری
19 فروردين 99      07 April 2020
قطر

کنفرانس مهندسی عمران، سازه و زلزله ؛تهران - اردیبهشت 99

کد رویداد: 34588
16 روز تا برگزاری
03 ارديبهشت 99      22 April 2020
تهران

نمایشگاه ساختمان IRAGH BUILD بغداد ؛عراق 2020 - فروردین 99

کد رویداد: 34698
در حال برگزاری (3 روز تا پایان)
18 فروردين 99      06 April 2020
بغداد

نمایشگاه ساختمان بورسا؛ترکیه - فروردین 99

کد رویداد: 33363
3 روز تا برگزاری
21 فروردين 99      09 April 2020
ترکیه

کنفرانس عمران و معماری در مدیریت شهری قرن 21 ؛تهران - اردیبهشت 99

کد رویداد: 34963
44 روز تا برگزاری
31 ارديبهشت 99      20 May 2020
تهران

تذکر: قبل از هرگونه برنامه ریزی برای حضور و یا اقدامی در رابطه با رویدادها، از مسئولین برگزاری، صحت اطلاعات مورد نظر، شامل زمان، مکان و جزئیات مربوطه را پیگیری نمایید.