SliderSliderSlider

 

نمایشگاه های شهرسازی، عمران و معماری

لیست نمایشگاه های شهرسازی، عمران و معماری | تقویم نمایشگاه های شهرسازی، عمران و معماری | تاریخ نمایشگاه های شهرسازی، عمران و معماری
نمایشگاه شهرسازی، عمران و معماری ، زمان ، مکان و محل برگزاری نمایشگاه های شهرسازی، عمران و معماری ، اخبار شروع و پایان نمایشگاه های شهرسازی، عمران و معماری
اطلاع از نمایشگاه های شهرسازی، عمران و معماری ، سایت رسمی نمایشگاه های شهرسازی، عمران و معماری ، اطلاعات نمایشگاه های شهرسازی، عمران و معماری 98 و 99
لیست نمایشگاه های شهرسازی، عمران و معماری در سال 1398 و 1399 و 1400، نمایشگاه های بین المللی شهرسازی، عمران و معماری 2019 و 2020 و 2021

نمایشگاه تجهیزات و مصالح ساختمانی پروژه دوحه ؛قطر 2020 - فروردین 99

کد رویداد: 34697
2 روز تا برگزاری
19 فروردين 99      07 April 2020
قطر

نمایشگاه ساختمان IRAGH BUILD بغداد ؛عراق 2020 - فروردین 99

کد رویداد: 34698
1 روز تا برگزاری
18 فروردين 99      06 April 2020
بغداد

نمایشگاه ساختمان بورسا؛ترکیه - فروردین 99

کد رویداد: 33363
4 روز تا برگزاری
21 فروردين 99      09 April 2020
ترکیه

تذکر: قبل از هرگونه برنامه ریزی برای حضور و یا اقدامی در رابطه با رویدادها، از مسئولین برگزاری، صحت اطلاعات مورد نظر، شامل زمان، مکان و جزئیات مربوطه را پیگیری نمایید.