SliderSliderSlider

 

لیست نمایشگاه های فرانسه | تقویم نمایشگاه های فرانسه | تاریخ نمایشگاه های فرانسه

لیست نمایشگاه های فرانسه | تقویم نمایشگاه های فرانسه | تاریخ نمایشگاه های فرانسه
نمایشگاه فرانسه ، محل، مکان و زمان برگزاری نمایشگاه های فرانسه ، اخبار شروع و پایان نمایشگاه های فرانسه
اطلاع از نمایشگاه های فرانسه ، سایت رسمی اطلاعات نمایشگاه های فرانسه
لیست نمایشگاه های فرانسه در سال 96 و 97 و 98، نمایشگاه های بین المللی فرانسه 2017 و 2018 و 2019

تور نمایشگاهی Sial صنایع غذایی ؛فرانسه - مهر و آبان 97

کد رویداد: 27203
در حال برگزاری (1 روز تا پایان)
27 مهر 97      19 October 2018
پاریس

تور نمایشگاهی Sial صنایع غذایی ؛فرانسه ,بلژیک و هلند - مهر و آبان 97

کد رویداد: 27204
در حال برگزاری (6 روز تا پایان)
27 مهر 97      19 October 2018
پاریس

نمایشگاه مواد غذایی ؛فرانسه - مهر و آبان 97

کد رویداد: 27564
در حال برگزاری (3 روز تا پایان)
29 مهر 97      21 October 2018
پاریس

تور نمایشگاهی TRUSTECH کارت هوشمند ؛فرانسه - آذر 97

کد رویداد: 27208
33 روز تا برگزاری
02 آذر 97      23 November 2018
کن

تذکر: قبل از هرگونه برنامه ریزی برای حضور و یا اقدامی در رابطه با رویدادها، از مسئولین برگزاری، صحت اطلاعات مورد نظر، شامل زمان، مکان و جزئیات مربوطه را پیگیری نمایید.