لیست نمایشگاه های فرانسه | تقویم نمایشگاه های فرانسه | تاریخ نمایشگاه های فرانسه
SliderSliderSlider

 

لیست نمایشگاه های فرانسه | تقویم نمایشگاه های فرانسه | تاریخ نمایشگاه های فرانسه

لیست نمایشگاه های فرانسه | تقویم نمایشگاه های فرانسه | تاریخ نمایشگاه های فرانسه
نمایشگاه فرانسه ، محل، مکان و زمان برگزاری نمایشگاه های فرانسه ، اخبار شروع و پایان نمایشگاه های فرانسه
اطلاع از نمایشگاه های فرانسه ، سایت رسمی اطلاعات نمایشگاه های فرانسه
لیست نمایشگاه های فرانسه در سال 96 و 97 و 98، نمایشگاه های بین المللی فرانسه 2017 و 2018 و 2019

نمایشگاه بین المللی دامپروری فرانسه ؛رن - شهریور 97

کد رویداد: 26726
26 روز تا برگزاری
20 شهریور 97      11 September 2018
رن

تور نمایشگاهی Silmo عینک و اپتیک ؛ فرانسه,بلژیک و هلند - مهر 97

کد رویداد: 27198
43 روز تا برگزاری
06 مهر 97      28 September 2018
پاریس

تور نمایشگاهی Sial صنایع غذایی ؛فرانسه - مهر و آبان 97

کد رویداد: 27203
64 روز تا برگزاری
27 مهر 97      19 October 2018
پاریس

تور نمایشگاهی Sial صنایع غذایی ؛فرانسه ,بلژیک و هلند - مهر و آبان 97

کد رویداد: 27204
64 روز تا برگزاری
27 مهر 97      19 October 2018
پاریس

نمایشگاه مواد غذایی ؛فرانسه - مهر و آبان 97

کد رویداد: 27564
66 روز تا برگزاری
29 مهر 97      21 October 2018
پاریس

تور نمایشگاهی TRUSTECH کارت هوشمند ؛فرانسه - آذر 97

کد رویداد: 27208
99 روز تا برگزاری
02 آذر 97      23 November 2018
کن

تذکر: قبل از هرگونه برنامه ریزی برای حضور و یا اقدامی در رابطه با رویدادها، از مسئولین برگزاری، صحت اطلاعات مورد نظر، شامل زمان، مکان و جزئیات مربوطه را پیگیری نمایید.