SliderSlider

همایش های شهرسازی، عمران و معماری

لیست همایش های شهرسازی، عمران و معماری | تقویم همایش های شهرسازی، عمران و معماری | تاریخ همایش های شهرسازی، عمران و معماری
همایش شهرسازی، عمران و معماری ، زمان ، مکان و محل برگزاری همایش های شهرسازی، عمران و معماری ، اخبار شروع و پایان همایش های شهرسازی، عمران و معماری
اطلاع از همایش های شهرسازی، عمران و معماری ، سایت رسمی همایش های شهرسازی، عمران و معماری ، اطلاعات همایش های شهرسازی، عمران و معماری 94 و 95
لیست همایش های شهرسازی، عمران و معماری در سال 95 و 96، همایش های بین المللی شهرسازی، عمران و معماری 2016 و 2017

دومین همایش ملی راهکارهای صنعتی سازی در علوم مهندسی

کد رویداد: 17747
وضعیت: 29 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 01 خرداد 96      22 May 2017
مکان: شیراز

اولین همایش هنر، معماری، شهرسازی اسلامی

کد رویداد: 16341
وضعیت: 11 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 14 ارديبهشت 96      04 May 2017
مکان: تبریز

چهارمین همایش ملی علوم و مهندسی جداسازی

کد رویداد: 16541
وضعیت: 31 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 03 خرداد 96      24 May 2017
مکان: بابل

همایش ملی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری

کد رویداد: 17716
وضعیت: 53 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 25 خرداد 96      15 June 2017
مکان: تهران

اولین همایش بین المللی عمران، معماری و شهر سبز پایدار

کد رویداد: 15526
وضعیت: 73 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 14 تیر 96      05 July 2017
مکان: همدان

همایش شهرت شهر،برندشهر،ثروت شهر

کد رویداد: 17723
وضعیت: 81 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 22 تیر 96      13 July 2017
مکان: تهران

اولین همایش سراسری توسعه پایدار در مهندسی عمران،معماری و شهرسازی

کد رویداد: 15753
وضعیت: 142 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 21 شهریور 96      12 September 2017
مکان: کیش

نخستین همایش ملی کرمانشاه و زندگی شهری

کد رویداد: 16197
وضعیت: 176 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 24 مهر 96      16 October 2017
مکان: کرمانشاه

نخستین همایش نشانه شناسی فرهنگ و هنر و ادبیات

کد رویداد: 16345
وضعیت: 181 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 29 مهر 96      21 October 2017
مکان: تهران

سومین همایش بین المللی توسعه پایدار در راهسازی با رویکرد حفظ محیط زیست

کد رویداد: 17718
وضعیت: 214 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 02 آذر 96      23 November 2017
مکان: تهران

اولین همایش ملی زیویه

کد رویداد: 12582
وضعیت: 3 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 06 ارديبهشت 96      26 April 2017
مکان: استان کردستان

اولین همایش ملی دانشجویی جغرافیا و برنامه ریزی

کد رویداد: 12201
وضعیت: 10 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 13 ارديبهشت 96      03 May 2017
مکان: رشت

اولین همایش بین‌ المللی برنامه‌ریزی اقتصادی، توسعه پایدار و متوازن منطقه‌ای؛ رویکردها و کاربردها

کد رویداد: 13265
وضعیت: 10 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 13 ارديبهشت 96      03 May 2017
مکان: سنندج

اولین همایش بین المللی کاربرد علوم مهندسی در توسعه و پیشرفت ایران 1404

کد رویداد: 14343
وضعیت: 17 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 20 ارديبهشت 96      10 May 2017
مکان: مشهد

دومین همایش بین المللی معماری، فرهنگ و مدیریت شهری

کد رویداد: 14376
وضعیت: 55 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 27 خرداد 96      17 June 2017
مکان: تهران

سومین همایش بین المللی معماری عمران وشهرسازی در آغاز هزاره سوم

کد رویداد: 13826
وضعیت: 60 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 01 تیر 96      22 June 2017
مکان: تهران

اولین همایش سراسری توسعه پایدار در مهندسی عمران ، معماری و شهرسازی

کد رویداد: 15366
وضعیت: 142 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 21 شهریور 96      12 September 2017
مکان: کیش

اولین همایش ملی مدیریت فضای سبز ایران

کد رویداد: 14938
وضعیت: 143 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 22 شهریور 96      13 September 2017
مکان: تهران

مجموعه همایش های ISPRS

کد رویداد: 14688
وضعیت: 167 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 15 مهر 96      07 October 2017
مکان: تهران

ششمین همایش مقررات ملی ساختمان

کد رویداد: 322
وضعیت: برگزار شده
تاریخ برگزاری: 06 اسفند 93      25 February 2015
مکان: شیراز

همایش ملی توسعه دانایی‌محور با موضوع «خلیج فارس؛ دریای فرصت‌ها»

کد رویداد: 538
وضعیت: برگزار شده
تاریخ برگزاری: 09 ارديبهشت 94      29 April 2015
مکان: بوشهر

اولین همایش ملی توسعه پایدار شهری

کد رویداد: 1200
وضعیت: برگزار شده
تاریخ برگزاری: 15 ارديبهشت 94      05 May 2015
مکان: همدان

سومین همایش ملی اقلیم ، ساختمان و بهینه سازی مصرف انرژی

کد رویداد: 715
وضعیت: برگزار شده
تاریخ برگزاری: 23 ارديبهشت 94      13 May 2015
مکان: اصفهان

همايش ملي اقليم ، ساختمان و بهينه سازي مصرف انرژي

کد رویداد: 746
وضعیت: برگزار شده
تاریخ برگزاری: 23 ارديبهشت 94      13 May 2015
مکان: اصفهان

سومین همایش ملی اقلیم، ساختمان و بهینه سازی مصرف انرژی با رویکرد توسعه پایدار

کد رویداد: 862
وضعیت: برگزار شده
تاریخ برگزاری: 23 ارديبهشت 94      13 May 2015
مکان: اصفهان

اولین همایش جایزه ساختمانهای هوشمند ایران

کد رویداد: 1107
وضعیت: برگزار شده
تاریخ برگزاری: 23 خرداد 94      13 June 2015
مکان: تهران

همایش معماری،عمران،شهرسازی وگردشگری در توسعه شهری پایدار

کد رویداد: 743
وضعیت: برگزار شده
تاریخ برگزاری: 01 تیر 94      22 June 2015
مکان: قزوین

ششمین همایش ملی مالیه و اقتصادشهری

کد رویداد: 1939
وضعیت: برگزار شده
تاریخ برگزاری: تیر 94      June 2015
مکان: تهران

همایش بین المللی معماری ، عمران و شهرسازی در هزاره سوم

کد رویداد: 1946
وضعیت: برگزار شده
تاریخ برگزاری: 31 تیر 94      22 July 2015
مکان: تهران

طراحی ممیزی و شبیه سازی انرژی ساختمان توسط نرم افزار دیزاین بیلدر

کد رویداد: 1798
وضعیت: برگزار شده
تاریخ برگزاری: 31 تیر 94      22 July 2015
مکان: تهران

تذکر: قبل از هرگونه برنامه ریزی برای حضور و یا اقدامی در رابطه با رویدادها، از مسئولین برگزاری، صحت اطلاعات مورد نظر، شامل زمان، مکان و جزئیات مربوطه را پیگیری نمایید.