SliderSliderSlider

 

همایش های شهرسازی، عمران و معماری

لیست همایش های شهرسازی، عمران و معماری | تقویم همایش های شهرسازی، عمران و معماری | تاریخ همایش های شهرسازی، عمران و معماری
همایش شهرسازی، عمران و معماری ، زمان ، مکان و محل برگزاری همایش های شهرسازی، عمران و معماری ، اخبار شروع و پایان همایش های شهرسازی، عمران و معماری
اطلاع از همایش های شهرسازی، عمران و معماری ، سایت رسمی همایش های شهرسازی، عمران و معماری ، اطلاعات همایش های شهرسازی، عمران و معماری 94 و 95
لیست همایش های شهرسازی، عمران و معماری در سال 96 و 97 و 98، همایش های بین المللی شهرسازی، عمران و معماری 2017 و 2018 و 2019

دومین همایش و نمایشگاه تهران هوشمند ؛تهران - آذر 97

کد رویداد: 28531
19 روز تا برگزاری
19 آذر 97      10 December 2018
تهران

همایش توسعه پایدار استان کرمانشاه: فرصتها، چالش ها و چشم انداز ؛کرمانشاه - آذر 97

کد رویداد: 29145
19 روز تا برگزاری
19 آذر 97      10 December 2018
کرمانشاه

همایش افق های نوین در مهندسی عمران معماری و توسعه شهری ؛تهران - آذر 97

کد رویداد: 29337
28 روز تا برگزاری
28 آذر 97      19 December 2018
تهران

همایش مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم جغرافیا، معماری و شهرسازی ایران؛تهران - دی 97

کد رویداد: 29126
42 روز تا برگزاری
12 دی 97      02 January 2019
تهران

همایش عمران، معماری و شهر سبز پایدار؛همدان - بهمن 97

کد رویداد: 29061
64 روز تا برگزاری
04 بهمن 97      24 January 2019
همدان

اولین نمایشگاه بین المللی شهر هوشمند ؛تهران - اسفند 97

کد رویداد: 28815
92 روز تا برگزاری
02 اسفند 97      21 February 2019
تهران

تذکر: قبل از هرگونه برنامه ریزی برای حضور و یا اقدامی در رابطه با رویدادها، از مسئولین برگزاری، صحت اطلاعات مورد نظر، شامل زمان، مکان و جزئیات مربوطه را پیگیری نمایید.