SliderSlider
 expomed  

همایش های شهرسازی، عمران و معماری

لیست همایش های شهرسازی، عمران و معماری | تقویم همایش های شهرسازی، عمران و معماری | تاریخ همایش های شهرسازی، عمران و معماری
همایش شهرسازی، عمران و معماری ، زمان ، مکان و محل برگزاری همایش های شهرسازی، عمران و معماری ، اخبار شروع و پایان همایش های شهرسازی، عمران و معماری
اطلاع از همایش های شهرسازی، عمران و معماری ، سایت رسمی همایش های شهرسازی، عمران و معماری ، اطلاعات همایش های شهرسازی، عمران و معماری 94 و 95
لیست همایش های شهرسازی، عمران و معماری در سال 95 و 96، همایش های بین المللی شهرسازی، عمران و معماری 2016 و 2017

اولین همایش ملی معماری ماندگار

کد رویداد: 13817
وضعیت: 2 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 04 اسفند 95      22 February 2017
مکان: تهران

اولین همایش ملی دانشگاه سبز

کد رویداد: 13821
وضعیت: 2 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 04 اسفند 95      22 February 2017
مکان: بوشهر

چهارمین همایش ملی مصالح ساختمانی و فناوری های نوین در عمران، معماری و شهرسازی

کد رویداد: 13311
وضعیت: 3 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 05 اسفند 95      23 February 2017
مکان: استان یزد

همایش ملی توسعه پایدار شهرهای کوچک راهکارها و چالش ها

کد رویداد: 13316
وضعیت: 3 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 05 اسفند 95      23 February 2017
مکان: استان اصفهان

ششمین همایش ملی معماری داخلی و دکوراسیون

کد رویداد: 14574
وضعیت: 3 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 05 اسفند 95      23 February 2017
مکان: اصفهان

چهارمین همایش ملی الگوی معماری و شهرسازی اسلامی

کد رویداد: 14594
وضعیت: 3 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 05 اسفند 95      23 February 2017
مکان: استان اصفهان

نخستین همایش ملی انرژی های نو و توسعه پایدار

کد رویداد: 12363
وضعیت: 5 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 07 اسفند 95      25 February 2017
مکان: ایرانشهر

همایش ملی معماری و شهرسازی از نظریه تا عمل

کد رویداد: 12107
وضعیت: 8 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 10 اسفند 95      28 February 2017
مکان: تهران

نخستین همایش منطقه ای ظرفیت ها و پتانسیل های توسعه بانه

کد رویداد: 14307
وضعیت: 8 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 10 اسفند 95      28 February 2017
مکان: بانه

کنفرانس فناوری اطلاعات و مدیریت شهری

کد رویداد: 13958
وضعیت: 15 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 17 اسفند 95      07 March 2017
مکان: تهران

ششمین همایش ملی معماری،شهرسازی، عمران ومحیط زیست شهری

کد رویداد: 14466
وضعیت: 16 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 18 اسفند 95      08 March 2017
مکان: همدان

دومین همایش ملی توسعه پایدار استان کهکیلویه و بویر احمد

کد رویداد: 14602
وضعیت: 17 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 19 اسفند 95      09 March 2017
مکان: یاسوج

اولین همایش ملی زیویه

کد رویداد: 12582
وضعیت: 65 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 06 ارديبهشت 96      26 April 2017
مکان: استان کردستان

اولین همایش ملی دانشجویی جغرافیا و برنامه ریزی

کد رویداد: 12201
وضعیت: 72 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 13 ارديبهشت 96      03 May 2017
مکان: رشت

اولین همایش بین‌ المللی برنامه‌ریزی اقتصادی، توسعه پایدار و متوازن منطقه‌ای؛ رویکردها و کاربردها

کد رویداد: 13265
وضعیت: 72 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 13 ارديبهشت 96      03 May 2017
مکان: سنندج

اولین همایش بین المللی کاربرد علوم مهندسی در توسعه و پیشرفت ایران 1404

کد رویداد: 14343
وضعیت: 79 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 20 ارديبهشت 96      10 May 2017
مکان: مشهد

دومین همایش بین المللی معماری، فرهنگ و مدیریت شهری

کد رویداد: 14376
وضعیت: 117 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 27 خرداد 96      17 June 2017
مکان: تهران

سومین همایش بین المللی معماری عمران وشهرسازی در آغاز هزاره سوم

کد رویداد: 13826
وضعیت: 122 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 01 تیر 96      22 June 2017
مکان: تهران

اولین همایش سراسری توسعه پایدار در مهندسی عمران ، معماری و شهرسازی

کد رویداد: 15366
وضعیت: 204 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 21 شهریور 96      12 September 2017
مکان: کیش

اولین همایش ملی مدیریت فضای سبز ایران

کد رویداد: 14938
وضعیت: 205 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 22 شهریور 96      13 September 2017
مکان: تهران

مجموعه همایش های ISPRS

کد رویداد: 14688
وضعیت: 229 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 15 مهر 96      07 October 2017
مکان: تهران

ششمین همایش مقررات ملی ساختمان

کد رویداد: 322
وضعیت: برگزار شده
تاریخ برگزاری: 06 اسفند 93      25 February 2015
مکان: شیراز

همایش ملی توسعه دانایی‌محور با موضوع «خلیج فارس؛ دریای فرصت‌ها»

کد رویداد: 538
وضعیت: برگزار شده
تاریخ برگزاری: 09 ارديبهشت 94      29 April 2015
مکان: بوشهر

اولین همایش ملی توسعه پایدار شهری

کد رویداد: 1200
وضعیت: برگزار شده
تاریخ برگزاری: 15 ارديبهشت 94      05 May 2015
مکان: همدان

سومین همایش ملی اقلیم ، ساختمان و بهینه سازی مصرف انرژی

کد رویداد: 715
وضعیت: برگزار شده
تاریخ برگزاری: 23 ارديبهشت 94      13 May 2015
مکان: اصفهان

همايش ملي اقليم ، ساختمان و بهينه سازي مصرف انرژي

کد رویداد: 746
وضعیت: برگزار شده
تاریخ برگزاری: 23 ارديبهشت 94      13 May 2015
مکان: اصفهان

سومین همایش ملی اقلیم، ساختمان و بهینه سازی مصرف انرژی با رویکرد توسعه پایدار

کد رویداد: 862
وضعیت: برگزار شده
تاریخ برگزاری: 23 ارديبهشت 94      13 May 2015
مکان: اصفهان

اولین همایش جایزه ساختمانهای هوشمند ایران

کد رویداد: 1107
وضعیت: برگزار شده
تاریخ برگزاری: 23 خرداد 94      13 June 2015
مکان: تهران

همایش معماری،عمران،شهرسازی وگردشگری در توسعه شهری پایدار

کد رویداد: 743
وضعیت: برگزار شده
تاریخ برگزاری: 01 تیر 94      22 June 2015
مکان: قزوین

ششمین همایش ملی مالیه و اقتصادشهری

کد رویداد: 1939
وضعیت: برگزار شده
تاریخ برگزاری: تیر 94      June 2015
مکان: تهران

تذکر: قبل از هرگونه برنامه ریزی برای حضور و یا اقدامی در رابطه با رویدادها، از مسئولین برگزاری، صحت اطلاعات مورد نظر، شامل زمان، مکان و جزئیات مربوطه را پیگیری نمایید.