SliderSliderSlider

همایش های شهرسازی، عمران و معماری

لیست همایش های شهرسازی، عمران و معماری | تقویم همایش های شهرسازی، عمران و معماری | تاریخ همایش های شهرسازی، عمران و معماری
همایش شهرسازی، عمران و معماری ، زمان ، مکان و محل برگزاری همایش های شهرسازی، عمران و معماری ، اخبار شروع و پایان همایش های شهرسازی، عمران و معماری
اطلاع از همایش های شهرسازی، عمران و معماری ، سایت رسمی همایش های شهرسازی، عمران و معماری ، اطلاعات همایش های شهرسازی، عمران و معماری 94 و 95
لیست همایش های شهرسازی، عمران و معماری در سال 95 و 96، همایش های بین المللی شهرسازی، عمران و معماری 2016 و 2017

چهارمین همایش ملی علوم و مهندسی جداسازی

کد رویداد: 16541
وضعیت: 1 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 03 خرداد 96      24 May 2017
مکان: بابل

همایش ملی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری

کد رویداد: 17716
وضعیت: 23 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 25 خرداد 96      15 June 2017
مکان: تهران

اولین همایش بین المللی عمران، معماری و شهر سبز پایدار

کد رویداد: 15526
وضعیت: 43 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 14 تیر 96      05 July 2017
مکان: همدان

اولین همایش بین المللی مهندسی برق،علوم کامپیوتر و فناوری اطلاعات

کد رویداد: 17761
وضعیت: 47 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 18 تیر 96      09 July 2017
مکان: همدان

اولین همایش ملی مکانیک برق عمران

کد رویداد: 18054
وضعیت: 49 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 20 تیر 96      11 July 2017
مکان: شیراز

همایش بین المللی معماری، عمران و شهرسازی در آغاز هزاره سوم

کد رویداد: 18059
وضعیت: 49 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 20 تیر 96      11 July 2017
مکان: تهران

همایش شهرت شهر،برندشهر،ثروت شهر

کد رویداد: 17723
وضعیت: 51 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 22 تیر 96      13 July 2017
مکان: تهران

اولین همایش سراسری توسعه پایدار در مهندسی عمران،معماری و شهرسازی

کد رویداد: 15753
وضعیت: 112 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 21 شهریور 96      12 September 2017
مکان: کیش

دوازدهمین همایش ملی و نخستین همایش بین المللی علمی و فرهنگی خلیج فارس

کد رویداد: 18543
وضعیت: 134 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 12 مهر 96      04 October 2017
مکان: استان هرمزگان

نخستین همایش ملی کرمانشاه و زندگی شهری

کد رویداد: 16197
وضعیت: 146 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 24 مهر 96      16 October 2017
مکان: کرمانشاه

سومین همایش ملی پدافند غیرعامل در عمران، معماری و توسعه شهری پایدار

کد رویداد: 17765
وضعیت: 147 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 25 مهر 96      17 October 2017
مکان: شیراز

نخستین همایش نشانه شناسی فرهنگ و هنر و ادبیات

کد رویداد: 16345
وضعیت: 151 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 29 مهر 96      21 October 2017
مکان: تهران

سومین همایش بین المللی توسعه پایدار در راهسازی با رویکرد حفظ محیط زیست

کد رویداد: 17718
وضعیت: 184 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 02 آذر 96      23 November 2017
مکان: تهران

اولین همایش هنر، معماری، شهرسازی اسلامی

کد رویداد: 16341
وضعیت: برگزار شده
تاریخ برگزاری: 14 ارديبهشت 96      04 May 2017
مکان: تبریز

پنجمین همایش بهداشت، ایمنی و محیط زیست در حوزه شهروندی HSE شهروندی در حوزه بیمارستان ها و مراکز درمانی

کد رویداد: 18074
وضعیت: برگزار شده
تاریخ برگزاری: 17 ارديبهشت 96      07 May 2017
مکان: تهران

همایش سنگ و چالش های صادراتی

کد رویداد: 18467
وضعیت: برگزار شده
تاریخ برگزاری: 25 ارديبهشت 96      15 May 2017
مکان: اصفهان

سومین همایش ملی جایکاه نقوش تزیینی در کیفیت بصری آثار هنر اسلامی

کد رویداد: 18365
وضعیت: برگزار شده
تاریخ برگزاری: 28 ارديبهشت 96      18 May 2017
مکان: تهران

دومین همایش ملی راهکارهای صنعتی سازی در علوم مهندسی

کد رویداد: 17747
وضعیت: برگزار شده
تاریخ برگزاری: 01 خرداد 96      22 May 2017
مکان: شیراز

اولین همایش ملی توسعه پایدار و مدیریت شهری با رویکرد آرامش شهروندی

کد رویداد: 17759
وضعیت: برگزار شده
تاریخ برگزاری: 01 خرداد 96      22 May 2017
مکان: استان کرمان

دومین همایش بین المللی معماری، فرهنگ و مدیریت شهری

کد رویداد: 14376
وضعیت: 25 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 27 خرداد 96      17 June 2017
مکان: تهران

سومین همایش بین المللی معماری عمران وشهرسازی در آغاز هزاره سوم

کد رویداد: 13826
وضعیت: 30 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 01 تیر 96      22 June 2017
مکان: تهران

اولین همایش سراسری توسعه پایدار در مهندسی عمران ، معماری و شهرسازی

کد رویداد: 15366
وضعیت: 112 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 21 شهریور 96      12 September 2017
مکان: کیش

اولین همایش ملی مدیریت فضای سبز ایران

کد رویداد: 14938
وضعیت: 113 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 22 شهریور 96      13 September 2017
مکان: تهران

مجموعه همایش های ISPRS

کد رویداد: 14688
وضعیت: 137 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 15 مهر 96      07 October 2017
مکان: تهران

ششمین همایش مقررات ملی ساختمان

کد رویداد: 322
وضعیت: برگزار شده
تاریخ برگزاری: 06 اسفند 93      25 February 2015
مکان: شیراز

همایش ملی توسعه دانایی‌محور با موضوع «خلیج فارس؛ دریای فرصت‌ها»

کد رویداد: 538
وضعیت: برگزار شده
تاریخ برگزاری: 09 ارديبهشت 94      29 April 2015
مکان: بوشهر

اولین همایش ملی توسعه پایدار شهری

کد رویداد: 1200
وضعیت: برگزار شده
تاریخ برگزاری: 15 ارديبهشت 94      05 May 2015
مکان: همدان

سومین همایش ملی اقلیم ، ساختمان و بهینه سازی مصرف انرژی

کد رویداد: 715
وضعیت: برگزار شده
تاریخ برگزاری: 23 ارديبهشت 94      13 May 2015
مکان: اصفهان

همايش ملي اقليم ، ساختمان و بهينه سازي مصرف انرژي

کد رویداد: 746
وضعیت: برگزار شده
تاریخ برگزاری: 23 ارديبهشت 94      13 May 2015
مکان: اصفهان

سومین همایش ملی اقلیم، ساختمان و بهینه سازی مصرف انرژی با رویکرد توسعه پایدار

کد رویداد: 862
وضعیت: برگزار شده
تاریخ برگزاری: 23 ارديبهشت 94      13 May 2015
مکان: اصفهان

تذکر: قبل از هرگونه برنامه ریزی برای حضور و یا اقدامی در رابطه با رویدادها، از مسئولین برگزاری، صحت اطلاعات مورد نظر، شامل زمان، مکان و جزئیات مربوطه را پیگیری نمایید.