SliderSliderSlider

 

همایش های شهرسازی، عمران و معماری

لیست همایش های شهرسازی، عمران و معماری | تقویم همایش های شهرسازی، عمران و معماری | تاریخ همایش های شهرسازی، عمران و معماری
همایش شهرسازی، عمران و معماری ، زمان ، مکان و محل برگزاری همایش های شهرسازی، عمران و معماری ، اخبار شروع و پایان همایش های شهرسازی، عمران و معماری
اطلاع از همایش های شهرسازی، عمران و معماری ، سایت رسمی همایش های شهرسازی، عمران و معماری ، اطلاعات همایش های شهرسازی، عمران و معماری 94 و 95
لیست همایش های شهرسازی، عمران و معماری در سال 96 و 97 و 98، همایش های بین المللی شهرسازی، عمران و معماری 2017 و 2018 و 2019

اولین همایش بین المللی عمران، معماری و شهر سبز پایدار

کد رویداد: 15526
وضعیت: 7 روز تا برگزاری
14 تیر 96      05 July 2017
همدان

اولین همایش بین المللی مهندسی برق،علوم کامپیوتر و فناوری اطلاعات

کد رویداد: 17761
وضعیت: 11 روز تا برگزاری
18 تیر 96      09 July 2017
همدان

همایش بین المللی معماری، عمران و شهرسازی در آغاز هزاره سوم

کد رویداد: 18059
وضعیت: 13 روز تا برگزاری
20 تیر 96      11 July 2017
تهران

همایش شهرت شهر،برندشهر،ثروت شهر

کد رویداد: 17723
وضعیت: 15 روز تا برگزاری
22 تیر 96      13 July 2017
تهران

همایش ملی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری

کد رویداد: 17716
وضعیت: 18 روز تا برگزاری
25 تیر 96      16 July 2017
تهران

اولین همایش ملی معماری و عمران

کد رویداد: 19369
وضعیت: 45 روز تا برگزاری
21 مرداد 96      12 August 2017
شیراز

اولین همایش ملی مکانیک برق عمران

کد رویداد: 18054
وضعیت: 49 روز تا برگزاری
25 مرداد 96      16 August 2017
شیراز

اولین همایش ملی هنر

کد رویداد: 19371
وضعیت: 75 روز تا برگزاری
20 شهریور 96      11 September 2017
شیراز

اولین همایش سراسری توسعه پایدار در مهندسی عمران،معماری و شهرسازی

کد رویداد: 15753
وضعیت: 76 روز تا برگزاری
21 شهریور 96      12 September 2017
کیش

دوازدهمین همایش ملی و نخستین همایش بین المللی علمی و فرهنگی خلیج فارس

کد رویداد: 18543
وضعیت: 98 روز تا برگزاری
12 مهر 96      04 October 2017
استان هرمزگان

نخستین همایش ملی کرمانشاه و زندگی شهری

کد رویداد: 16197
وضعیت: 110 روز تا برگزاری
24 مهر 96      16 October 2017
کرمانشاه

سومین همایش ملی پدافند غیرعامل در عمران، معماری و توسعه شهری پایدار

کد رویداد: 17765
وضعیت: 111 روز تا برگزاری
25 مهر 96      17 October 2017
شیراز

نخستین همایش نشانه شناسی فرهنگ و هنر و ادبیات

کد رویداد: 16345
وضعیت: 115 روز تا برگزاری
29 مهر 96      21 October 2017
تهران

همایش ملی عمران،معماری و شهرسازی با رویکرد شهر سبزدر هزاره سوم

کد رویداد: 19116
وضعیت: 147 روز تا برگزاری
01 آذر 96      22 November 2017
تبریز

سومین همایش بین المللی توسعه پایدار در راهسازی با رویکرد حفظ محیط زیست

کد رویداد: 17718
وضعیت: 148 روز تا برگزاری
02 آذر 96      23 November 2017
تهران

اولین همایش سراسری توسعه پایدار در مهندسی عمران ، معماری و شهرسازی

کد رویداد: 15366
وضعیت: 76 روز تا برگزاری
21 شهریور 96      12 September 2017
کیش

اولین همایش ملی مدیریت فضای سبز ایران

کد رویداد: 14938
وضعیت: 77 روز تا برگزاری
22 شهریور 96      13 September 2017
تهران

مجموعه همایش های ISPRS

کد رویداد: 14688
وضعیت: 101 روز تا برگزاری
15 مهر 96      07 October 2017
تهران

دومین همایش بین المللی انسجام مدیریت و اقتصاد در توسعه شهری

کد رویداد: 13947
وضعیت: 48 روز تا برگزاری
24 مرداد 96      15 August 2017
تهران

تذکر: قبل از هرگونه برنامه ریزی برای حضور و یا اقدامی در رابطه با رویدادها، از مسئولین برگزاری، صحت اطلاعات مورد نظر، شامل زمان، مکان و جزئیات مربوطه را پیگیری نمایید.