SliderSliderSlider
 adv darkoob2  

همایش های شهرسازی، عمران و معماری

لیست همایش های شهرسازی، عمران و معماری | تقویم همایش های شهرسازی، عمران و معماری | تاریخ همایش های شهرسازی، عمران و معماری
همایش شهرسازی، عمران و معماری ، زمان ، مکان و محل برگزاری همایش های شهرسازی، عمران و معماری ، اخبار شروع و پایان همایش های شهرسازی، عمران و معماری
اطلاع از همایش های شهرسازی، عمران و معماری ، سایت رسمی همایش های شهرسازی، عمران و معماری ، اطلاعات همایش های شهرسازی، عمران و معماری 94 و 95
لیست همایش های شهرسازی، عمران و معماری در سال 95 و 96، همایش های بین المللی شهرسازی، عمران و معماری 2016 و 2017

دومین همایش شهرسازی ریل پایه

کد رویداد: 11094
وضعیت: 5 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 05 بهمن 95      24 January 2017
مکان: تهران

دومین همایش ملی فرهنگ گردشگری و هویت شهری

کد رویداد: 13201
وضعیت: 6 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 06 بهمن 95      25 January 2017
مکان: کرمان

همايش ملي روش هاي نوين احصاء درآمد پايدار شهرداری ها با رويكرد اقتصاد مقاومتي

کد رویداد: 13044
وضعیت: 6 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 06 بهمن 95      25 January 2017
مکان: ساری

همایش زلزله، مدیریت بحران دورنمای آینده

کد رویداد: 12567
وضعیت: 7 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 07 بهمن 95      26 January 2017
مکان: بجنورد

همایش منطقه ای معماری، شهر، پایداری

کد رویداد: 14345
وضعیت: 16 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 16 بهمن 95      04 February 2017
مکان: استان اصفهان

دومین همایش سیستم های حمل و نقل هوشمند جاده ای

کد رویداد: 10677
وضعیت: 19 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 19 بهمن 95      07 February 2017
مکان: تهران

همایش ملی معماری شهرسازی و سرزمین پایدار

کد رویداد: 11047
وضعیت: 21 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 21 بهمن 95      09 February 2017
مکان: مشهد

اولین همایش ملی مدیریت فضای سبز شهری

کد رویداد: 5637
وضعیت: 26 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 26 بهمن 95      14 February 2017
مکان: تهران

سومین همایش بین المللی مهندسی سازه

کد رویداد: 12584
وضعیت: 31 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 01 اسفند 95      19 February 2017
مکان: تهران

سـومیـن همــایش بین المللی مهندسی سـازه ایـران

کد رویداد: 12645
وضعیت: 31 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 01 اسفند 95      19 February 2017
مکان: تهران

اولین همایش ملی معماری ماندگار

کد رویداد: 13817
وضعیت: 34 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 04 اسفند 95      22 February 2017
مکان: تهران

اولین همایش ملی دانشگاه سبز

کد رویداد: 13821
وضعیت: 34 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 04 اسفند 95      22 February 2017
مکان: بوشهر

چهارمین همایش ملی مصالح ساختمانی و فناوری های نوین در عمران، معماری و شهرسازی

کد رویداد: 13311
وضعیت: 35 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 05 اسفند 95      23 February 2017
مکان: استان یزد

همایش ملی توسعه پایدار شهرهای کوچک راهکارها و چالش ها

کد رویداد: 13316
وضعیت: 35 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 05 اسفند 95      23 February 2017
مکان: استان اصفهان

نخستین همایش ملی انرژی های نو و توسعه پایدار

کد رویداد: 12363
وضعیت: 37 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 07 اسفند 95      25 February 2017
مکان: ایرانشهر

همایش ملی معماری و شهرسازی از نظریه تا عمل

کد رویداد: 12107
وضعیت: 40 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 10 اسفند 95      28 February 2017
مکان: تهران

نخستین همایش منطقه ای ظرفیت ها و پتانسیل های توسعه بانه

کد رویداد: 14307
وضعیت: 40 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 10 اسفند 95      28 February 2017
مکان: بانه

کنفرانس فناوری اطلاعات و مدیریت شهری

کد رویداد: 13958
وضعیت: 47 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 17 اسفند 95      07 March 2017
مکان: تهران

ششمین همایش ملی معماری،شهرسازی، عمران ومحیط زیست شهری

کد رویداد: 14466
وضعیت: 48 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 18 اسفند 95      08 March 2017
مکان: همدان

اولین همایش ملی زیویه

کد رویداد: 12582
وضعیت: 97 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 06 ارديبهشت 96      26 April 2017
مکان: استان کردستان

اولین همایش ملی دانشجویی جغرافیا و برنامه ریزی

کد رویداد: 12201
وضعیت: 104 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 13 ارديبهشت 96      03 May 2017
مکان: رشت

اولین همایش بین‌ المللی برنامه‌ریزی اقتصادی، توسعه پایدار و متوازن منطقه‌ای؛ رویکردها و کاربردها

کد رویداد: 13265
وضعیت: 104 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 13 ارديبهشت 96      03 May 2017
مکان: سنندج

اولین همایش بین المللی کاربرد علوم مهندسی در توسعه و پیشرفت ایران 1404

کد رویداد: 14343
وضعیت: 111 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 20 ارديبهشت 96      10 May 2017
مکان: مشهد

دومین همایش بین المللی معماری، فرهنگ و مدیریت شهری

کد رویداد: 14376
وضعیت: 149 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 27 خرداد 96      17 June 2017
مکان: تهران

سومین همایش بین المللی معماری عمران وشهرسازی در آغاز هزاره سوم

کد رویداد: 13826
وضعیت: 154 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 01 تیر 96      22 June 2017
مکان: تهران

ششمین همایش مقررات ملی ساختمان

کد رویداد: 322
وضعیت: برگزار شده
تاریخ برگزاری: 06 اسفند 93      25 February 2015
مکان: شیراز

همایش ملی توسعه دانایی‌محور با موضوع «خلیج فارس؛ دریای فرصت‌ها»

کد رویداد: 538
وضعیت: برگزار شده
تاریخ برگزاری: 09 ارديبهشت 94      29 April 2015
مکان: بوشهر

اولین همایش ملی توسعه پایدار شهری

کد رویداد: 1200
وضعیت: برگزار شده
تاریخ برگزاری: 15 ارديبهشت 94      05 May 2015
مکان: همدان

سومین همایش ملی اقلیم ، ساختمان و بهینه سازی مصرف انرژی

کد رویداد: 715
وضعیت: برگزار شده
تاریخ برگزاری: 23 ارديبهشت 94      13 May 2015
مکان: اصفهان

همايش ملي اقليم ، ساختمان و بهينه سازي مصرف انرژي

کد رویداد: 746
وضعیت: برگزار شده
تاریخ برگزاری: 23 ارديبهشت 94      13 May 2015
مکان: اصفهان

تذکر: قبل از هرگونه برنامه ریزی برای حضور و یا اقدامی در رابطه با رویدادها، از مسئولین برگزاری، صحت اطلاعات مورد نظر، شامل زمان، مکان و جزئیات مربوطه را پیگیری نمایید.