SliderSliderSlider

 

همایش های شهرسازی، عمران و معماری

لیست همایش های شهرسازی، عمران و معماری | تقویم همایش های شهرسازی، عمران و معماری | تاریخ همایش های شهرسازی، عمران و معماری
همایش شهرسازی، عمران و معماری ، زمان ، مکان و محل برگزاری همایش های شهرسازی، عمران و معماری ، اخبار شروع و پایان همایش های شهرسازی، عمران و معماری
اطلاع از همایش های شهرسازی، عمران و معماری ، سایت رسمی همایش های شهرسازی، عمران و معماری ، اطلاعات همایش های شهرسازی، عمران و معماری 94 و 95
لیست همایش های شهرسازی، عمران و معماری در سال 96 و 97 و 98، همایش های بین المللی شهرسازی، عمران و معماری 2017 و 2018 و 2019

اولین همایش ملی معماری و عمران

کد رویداد: 19369
14 روز تا برگزاری
10 شهریور 96      01 September 2017
شیراز

دومین همایش بین المللی ایده های نوین در معماری، شهرسازی، جغرافیا و محیط زیست پایدار - 96

کد رویداد: 20473
19 روز تا برگزاری
15 شهریور 96      06 September 2017
مشهد

اولین همایش ملی هنر

کد رویداد: 19371
24 روز تا برگزاری
20 شهریور 96      11 September 2017
شیراز

اولین همایش سراسری توسعه پایدار در مهندسی عمران،معماری و شهرسازی

کد رویداد: 15753
25 روز تا برگزاری
21 شهریور 96      12 September 2017
کیش

دوازدهمین همایش ملی و نخستین همایش بین المللی علمی و فرهنگی خلیج فارس

کد رویداد: 18543
47 روز تا برگزاری
12 مهر 96      04 October 2017
استان هرمزگان

پنجمین همایش ملی علوم جغرافیایی دانشگاه پیام نور

کد رویداد: 19954
47 روز تا برگزاری
12 مهر 96      04 October 2017
استان اصفهان

نخستین همایش ملی کرمانشاه و زندگی شهری

کد رویداد: 16197
59 روز تا برگزاری
24 مهر 96      16 October 2017
کرمانشاه

سومین همایش ملی پدافند غیرعامل در عمران، معماری و توسعه شهری پایدار

کد رویداد: 17765
60 روز تا برگزاری
25 مهر 96      17 October 2017
شیراز

نخستین همایش نشانه شناسی فرهنگ و هنر و ادبیات

کد رویداد: 16345
64 روز تا برگزاری
29 مهر 96      21 October 2017
تهران

نهمین همایش ملی و نمایشگاه قیر، آسفالت و ماشین آلات - 96

کد رویداد: 20747
67 روز تا برگزاری
02 آبان 96      24 October 2017
تهران

اولین همایش ملی پژوهشهای نظری و عملی در معماری و شهرسازی

کد رویداد: 19498
95 روز تا برگزاری
30 آبان 96      21 November 2017
تبریز

همایش ملی عمران،معماری و شهرسازی با رویکرد شهر سبزدر هزاره سوم

کد رویداد: 19116
96 روز تا برگزاری
01 آذر 96      22 November 2017
تبریز

سومین همایش بین المللی توسعه پایدار در راهسازی با رویکرد حفظ محیط زیست

کد رویداد: 17718
97 روز تا برگزاری
02 آذر 96      23 November 2017
تهران

همایش علمی پژوهشی مطالعات نوین در علوم انسانی

کد رویداد: 20167
110 روز تا برگزاری
15 آذر 96      06 December 2017
تبریز

همایش ملی سرزمین پایدار، یافته های نوین در مهندسی عمران و محیط زیست - 96

کد رویداد: 20472
118 روز تا برگزاری
23 آذر 96      14 December 2017
مشهد

همایش ملی سرزمین پایدار، معماری و شهرسازی - 96

کد رویداد: 20471
132 روز تا برگزاری
07 دی 96      28 December 2017
مشهد

همایش علمی پژوهشی در مباحث نوین فنی مهندسی و تکنولوژی نانو - 96

کد رویداد: 20478
190 روز تا برگزاری
05 اسفند 96      24 February 2018
تبریز

دومین همایش بین المللی ایده های نوین در معماری شهرسازی جغرافیا و محیط زیست پایدار

کد رویداد: 8527
19 روز تا برگزاری
15 شهریور 96      06 September 2017
مشهد

اولین همایش سراسری توسعه پایدار در مهندسی عمران ، معماری و شهرسازی

کد رویداد: 15366
25 روز تا برگزاری
21 شهریور 96      12 September 2017
کیش

اولین همایش ملی مدیریت فضای سبز ایران

کد رویداد: 14938
26 روز تا برگزاری
22 شهریور 96      13 September 2017
تهران

مجموعه همایش های ISPRS

کد رویداد: 14688
50 روز تا برگزاری
15 مهر 96      07 October 2017
تهران

تذکر: قبل از هرگونه برنامه ریزی برای حضور و یا اقدامی در رابطه با رویدادها، از مسئولین برگزاری، صحت اطلاعات مورد نظر، شامل زمان، مکان و جزئیات مربوطه را پیگیری نمایید.