SliderSliderSlider

 

همایش های شهرسازی، عمران و معماری

لیست همایش های شهرسازی، عمران و معماری | تقویم همایش های شهرسازی، عمران و معماری | تاریخ همایش های شهرسازی، عمران و معماری
همایش شهرسازی، عمران و معماری ، زمان ، مکان و محل برگزاری همایش های شهرسازی، عمران و معماری ، اخبار شروع و پایان همایش های شهرسازی، عمران و معماری
اطلاع از همایش های شهرسازی، عمران و معماری ، سایت رسمی همایش های شهرسازی، عمران و معماری ، اطلاعات همایش های شهرسازی، عمران و معماری 94 و 95
لیست همایش های شهرسازی، عمران و معماری در سال 96 و 97 و 98، همایش های بین المللی شهرسازی، عمران و معماری 2017 و 2018 و 2019

نخستین همایش ملی شهرسازی، معماری و مدیریت شهری اسلامی ایرانی (در حوزه آموزش و نظام آموزشی ایران) - 97

کد رویداد: 24324
33 روز تا برگزاری
03 ارديبهشت 97      23 April 2018
تهران

همایش ملی جامعه شناسی مرز: سیاست های توسعه و حیات اجتماعی مرزنشینان ؛کردستان - 97

کد رویداد: 24180
35 روز تا برگزاری
05 ارديبهشت 97      25 April 2018
سنندج

همایش راهبردهای مدیریت منابع آب و چالش های زیست محیطی؛ساری - اردیبهشت 97

کد رویداد: 26018
40 روز تا برگزاری
10 ارديبهشت 97      30 April 2018
ساری

دومین همایش ملی نقش خراسان در شکوفایی هنر و معماری ایرانی اسلامی - 97

کد رویداد: 24062
49 روز تا برگزاری
19 ارديبهشت 97      09 May 2018
مشهد

دوازدهمین همایش ملی و نخستین همایش بین المللی علمی و فرهنگی خلیج فارس - 97

کد رویداد: 18543
40 روز تا برگزاری
10 ارديبهشت 97      30 April 2018
استان هرمزگان

تذکر: قبل از هرگونه برنامه ریزی برای حضور و یا اقدامی در رابطه با رویدادها، از مسئولین برگزاری، صحت اطلاعات مورد نظر، شامل زمان، مکان و جزئیات مربوطه را پیگیری نمایید.