SliderSliderSlider

 

اخبار و رویداد های خیریه، کمک و نیکوکاری

نمایشگاه ایمنی، امداد و نجات و مدیریت بحران و HSE ؛ اصفهان - اسفند 98

کد رویداد: 34514
42 روز تا برگزاری
14 اسفند 98      04 March 2020
اصفهان

تذکر: قبل از هرگونه برنامه ریزی برای حضور و یا اقدامی در رابطه با رویدادها، از مسئولین برگزاری، صحت اطلاعات مورد نظر، شامل زمان، مکان و جزئیات مربوطه را پیگیری نمایید.