SliderSliderSlider

 

اخبار و رویداد های خیریه، کمک و نیکوکاری

روز جهانی سالمندان [ 1 October ] - مهر 97

کد رویداد: 28924
7 روز تا برگزاری
09 مهر 97      01 October 2018
جهان

روز جهانی اسكان معلولان و سالمندان { 12 اکتبر } - مهر 97

کد رویداد: 28943
18 روز تا برگزاری
20 مهر 97      12 October 2018
جهان

روز جهانی غذا [ 16 October ] - مهر 97

کد رویداد: 28935
22 روز تا برگزاری
24 مهر 97      16 October 2018
جهان

نمایشگاه ملزومات مدیریت بحران ایران ؛تبریز - بهمن 97

کد رویداد: 28890
141 روز تا برگزاری
23 بهمن 97      12 February 2019
تبریز

تذکر: قبل از هرگونه برنامه ریزی برای حضور و یا اقدامی در رابطه با رویدادها، از مسئولین برگزاری، صحت اطلاعات مورد نظر، شامل زمان، مکان و جزئیات مربوطه را پیگیری نمایید.