SliderSliderSlider
 adv darkoob2  

اخبار و رویداد های خیریه، کمک و نیکوکاری

مسابقه ملی هر شهروند یک فیلم

کد رویداد: 12368
وضعیت: در حال برگزاری (1 روز تا پایان)
تاریخ برگزاری: 09 آبان 95      30 October 2016
مکان: اصفهان

روزجهانی كمك به جزاميان (95)

کد رویداد: 3016
وضعیت: 8 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 08 بهمن 95      27 January 2017
مکان: جهان

روز وقف (95)

کد رویداد: 3013
وضعیت: 23 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 23 بهمن 95      11 February 2017
مکان: ایران

اولین همایش ملی خیر ماندگار (بازشناسی و ارزیابی امور خیر در ایران)

کد رویداد: 12471
وضعیت: 31 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 01 اسفند 95      19 February 2017
مکان: تهران

اولین همایش ملی خیر ماندگار،مطالعه و ارزیابی امور خیریه در ایران

کد رویداد: 13543
وضعیت: 31 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 01 اسفند 95      19 February 2017
مکان: تهران

روز درختكاري (95)

کد رویداد: 3014
وضعیت: 45 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 15 اسفند 95      05 March 2017
مکان: ایران

دوره های آموزشی مجمع امور داوری و میانجیگری اصفهان

کد رویداد: 9955
وضعیت: برگزار شده
تاریخ برگزاری: 30 -43      30 November -0001
مکان: اصفهان

شانزدهمین فروشگاه خیریه انجمن مهر

کد رویداد: 1137
وضعیت: برگزار شده
تاریخ برگزاری: 29 ارديبهشت 94      19 May 2015
مکان: اصفهان

پانزدهمین جشنواره غذای خیریه رعد

کد رویداد: 1147
وضعیت: برگزار شده
تاریخ برگزاری: 30 ارديبهشت 94      20 May 2015
مکان: تهران

مراسم و بازارچه خیریه ایران

کد رویداد: 1148
وضعیت: برگزار شده
تاریخ برگزاری: 04 خرداد 94      25 May 2015
مکان: تهران

روز نسيم مهر (روز حمايت از خانواده زندانيان)

کد رویداد: 411
وضعیت: برگزار شده
تاریخ برگزاری: 05 خرداد 94      26 May 2015
مکان: ایران

روز جهانی مستضعفان

کد رویداد: 345
وضعیت: برگزار شده
تاریخ برگزاری: 13 خرداد 94      03 June 2015
مکان: ایران

روز اكرام

کد رویداد: 337
وضعیت: برگزار شده
تاریخ برگزاری: 11 تیر 94      02 July 2015
مکان: ایران

تور نمایشگاه بین المللی لوازم خانگی و هدایا (پائیزه) - فرانکفورت (آژانس ژیوار)

کد رویداد: 3115
وضعیت: برگزار شده
تاریخ برگزاری: 07 شهریور 94      29 August 2015
مکان: فرانکفورت

اولین کنگره ملی مشاوره، خانواده و توانمند سازی اقشار آسیب پذیر جامعه

کد رویداد: 2020
وضعیت: برگزار شده
تاریخ برگزاری: 11 شهریور 94      02 September 2015
مکان: تهران

کنگره ملی مشاوره، خانواده و توانمندسازی اقشار آسیب پذیر جامعه

کد رویداد: 980
وضعیت: برگزار شده
تاریخ برگزاری: 11 شهریور 94      02 September 2015
مکان: تهران

تور نمایشگاهی هدایا دبی

کد رویداد: 1838
وضعیت: برگزار شده
تاریخ برگزاری: 16 شهریور 94      07 September 2015
مکان: دبی

دومین جشنواره خودباوری

کد رویداد: 3223
وضعیت: برگزار شده
تاریخ برگزاری: 18 شهریور 94      09 September 2015
مکان: تهران

اولین کنگره سراسری موج سوم درمانهای رفتاری

کد رویداد: 981
وضعیت: برگزار شده
تاریخ برگزاری: 15 مهر 94      07 October 2015
مکان: کاشان

شانزدهمین جشنواره غذای خیریه رعد

کد رویداد: 3961
وضعیت: برگزار شده
تاریخ برگزاری: 15 مهر 94      07 October 2015
مکان: تهران

ویژه برنامه روز جهانی کودک

کد رویداد: 3877
وضعیت: برگزار شده
تاریخ برگزاری: 16 مهر 94      08 October 2015
مکان: تهران

روز جهاني غذا (16 اکتبر)

کد رویداد: 419
وضعیت: برگزار شده
تاریخ برگزاری: 24 مهر 94      16 October 2015
مکان: جهان

روز جهانی ریشه کنی فقر (17 October)

کد رویداد: 365
وضعیت: برگزار شده
تاریخ برگزاری: 25 مهر 94      17 October 2015
مکان: جهان

روز جهانی معلولان (3 December)

کد رویداد: 376
وضعیت: برگزار شده
تاریخ برگزاری: 12 آذر 94      03 December 2015
مکان: جهان

دومین نمایشگاه یلدا (فروش زمستانه) تبریز

کد رویداد: 2908
وضعیت: برگزار شده
تاریخ برگزاری: 25 آذر 94      16 December 2015
مکان: تبریز

نمایشگاه "صنایع دستی و گیاهان دارویی"

کد رویداد: 5151
وضعیت: برگزار شده
تاریخ برگزاری: 19 دی 94      09 January 2016
مکان: اصفهان

نمایشگاه آثار هنرهای ایرانی و اسلامی در حمایت از بیماران هموفیلی

کد رویداد: 5258
وضعیت: برگزار شده
تاریخ برگزاری: 28 دی 94      18 January 2016
مکان: تهران

روزجهانی كمك به جزاميان

کد رویداد: 1303
وضعیت: برگزار شده
تاریخ برگزاری: 08 بهمن 94      28 January 2016
مکان: جهان

نمايشگاه دهه فجر اصفهان

کد رویداد: 2893
وضعیت: برگزار شده
تاریخ برگزاری: 17 بهمن 94      06 February 2016
مکان: اصفهان

تذکر: قبل از هرگونه برنامه ریزی برای حضور و یا اقدامی در رابطه با رویدادها، از مسئولین برگزاری، صحت اطلاعات مورد نظر، شامل زمان، مکان و جزئیات مربوطه را پیگیری نمایید.