SliderSliderSlider

 

اخبار و رویداد های خیریه، کمک و نیکوکاری

روز جهانی داوطلب {5 دسامبر} - آذر 98

کد رویداد: 33544
17 روز تا برگزاری
14 آذر 98      05 December 2019
جهان

روز جهانی حمایت از بیماران کلیوی [ 12 December ] - آذر 98

کد رویداد: 33545
24 روز تا برگزاری
21 آذر 98      12 December 2019
جهان

تذکر: قبل از هرگونه برنامه ریزی برای حضور و یا اقدامی در رابطه با رویدادها، از مسئولین برگزاری، صحت اطلاعات مورد نظر، شامل زمان، مکان و جزئیات مربوطه را پیگیری نمایید.