SliderSliderSlider

 

اخبار و رویداد های خیریه، کمک و نیکوکاری

نمایشگاه تجهیزات و فن آوریهای حفاظتی، امنیتی، امداد و نجات، ایمنی و آتش نشانی ؛مشهد - دی 97

کد رویداد: 28971
42 روز تا برگزاری
12 دی 97      02 January 2019
مشهد

نمایشگاه ملزومات مدیریت بحران ایران ؛تبریز - بهمن 97

کد رویداد: 28890
83 روز تا برگزاری
23 بهمن 97      12 February 2019
تبریز

تذکر: قبل از هرگونه برنامه ریزی برای حضور و یا اقدامی در رابطه با رویدادها، از مسئولین برگزاری، صحت اطلاعات مورد نظر، شامل زمان، مکان و جزئیات مربوطه را پیگیری نمایید.