SliderSliderSlider

 

اخبار و رویداد های خیریه، کمک و نیکوکاری

روز جهانی اهدای خون [ 14 June ] - خرداد 98

کد رویداد: 31451
25 روز تا برگزاری
24 خرداد 98      14 June 2019
جهان

نمایشگاه تجهیزات و فن آوریهای حفاظتی، امنیتی، امداد و نجات، ایمنی و آتش نشانی ؛مشهد - مرداد 98

کد رویداد: 31327
78 روز تا برگزاری
15 مرداد 98      06 August 2019
مشهد

تذکر: قبل از هرگونه برنامه ریزی برای حضور و یا اقدامی در رابطه با رویدادها، از مسئولین برگزاری، صحت اطلاعات مورد نظر، شامل زمان، مکان و جزئیات مربوطه را پیگیری نمایید.