SliderSliderSlider

 

اخبار و رویداد های خیریه، کمک و نیکوکاری

همایش خیر ماندگار؛تهران - آذر 99

کد رویداد: 35196
70 روز تا برگزاری
10 آذر 99      30 November 2020
تهران

روز جهانی سالمندان [ 1 October ] - مهر 99

کد رویداد: 35587
10 روز تا برگزاری
10 مهر 99      01 October 2020
جهان

روز جهانی مبارزه با حکم اعدام [ 10 October ] - مهر 99

کد رویداد: 35604
19 روز تا برگزاری
19 مهر 99      10 October 2020
جهان

روز جهانی غذا [ 16 October ] - مهر 99

کد رویداد: 35613
25 روز تا برگزاری
25 مهر 99      16 October 2020
جهان

روز جهانی ریشه کنی فقر [ 17 October ] - مهر 99

کد رویداد: 35616
26 روز تا برگزاری
26 مهر 99      17 October 2020
جهان

نمایشگاه ایمنی، امداد و نجات و مدیریت بحران و HSE ؛ اصفهان - آبان و آذر 99

کد رویداد: 35493
59 روز تا برگزاری
29 آبان 99      19 November 2020
اصفهان

نمایشگاه تجهیزات و فن آوریهای حفاظتی، امنیتی، امداد و نجات، ایمنی و آتش نشانی ؛مشهد - آذر 99

کد رویداد: 35717
85 روز تا برگزاری
25 آذر 99      15 December 2020
مشهد

تذکر: قبل از هرگونه برنامه ریزی برای حضور و یا اقدامی در رابطه با رویدادها، از مسئولین برگزاری، صحت اطلاعات مورد نظر، شامل زمان، مکان و جزئیات مربوطه را پیگیری نمایید.