SliderSliderSlider

 

اخبار و رویداد های خیریه، کمک و نیکوکاری

نمایشگاه تجهیزات و فن آوریهای حفاظتی، امنیتی، امداد و نجات، ایمنی و آتش نشانی ؛مشهد - مهر 98

کد رویداد: 31327
8 روز تا برگزاری
03 مهر 98      25 September 2019
مشهد

روز جهانی سالمندان [ 1 October ] - مهر 98

کد رویداد: 33100
14 روز تا برگزاری
09 مهر 98      01 October 2019
جهان

روز جهانی غذا [ 16 October ] - مهر 98

کد رویداد: 33111
29 روز تا برگزاری
24 مهر 98      16 October 2019
جهان

تذکر: قبل از هرگونه برنامه ریزی برای حضور و یا اقدامی در رابطه با رویدادها، از مسئولین برگزاری، صحت اطلاعات مورد نظر، شامل زمان، مکان و جزئیات مربوطه را پیگیری نمایید.