SliderSliderSlider

 

اخبار و رویداد های خیریه، کمک و نیکوکاری

همایش ملی وقف، توسعه پایدار ؛ تهران -97

کد رویداد: 24730
50 روز تا برگزاری
20 ارديبهشت 97      10 May 2018
تهران

تذکر: قبل از هرگونه برنامه ریزی برای حضور و یا اقدامی در رابطه با رویدادها، از مسئولین برگزاری، صحت اطلاعات مورد نظر، شامل زمان، مکان و جزئیات مربوطه را پیگیری نمایید.