SliderSliderSlider

 

نمایشگاه های محیط زیست و منابع طبیعی

لیست نمایشگاه های محیط زیست و منابع طبیعی | تقویم نمایشگاه های محیط زیست و منابع طبیعی | تاریخ نمایشگاه های محیط زیست و منابع طبیعی
نمایشگاه محیط زیست و منابع طبیعی ، زمان ، مکان و محل برگزاری نمایشگاه های محیط زیست و منابع طبیعی ، اخبار شروع و پایان نمایشگاه های محیط زیست و منابع طبیعی
اطلاع از نمایشگاه های محیط زیست و منابع طبیعی ، سایت رسمی نمایشگاه های محیط زیست و منابع طبیعی ، اطلاعات نمایشگاه های محیط زیست و منابع طبیعی 98 و 99
لیست نمایشگاه های محیط زیست و منابع طبیعی در سال 1398 و 1399 و 1400، نمایشگاه های بین المللی محیط زیست و منابع طبیعی 2019 و 2020 و 2021

نمایشگاه و کنفرانس انرژی، برق و آب ؛ عمان 2020 - فروردین 99

کد رویداد: 32671
9 روز تا برگزاری
25 فروردين 99      13 April 2020
مسقط

نمایشگاه و کنفرانس انرژی، برق و آب ؛مسقط 2020 - فروردین 99

کد رویداد: 34696
9 روز تا برگزاری
25 فروردين 99      13 April 2020
مسقط

تذکر: قبل از هرگونه برنامه ریزی برای حضور و یا اقدامی در رابطه با رویدادها، از مسئولین برگزاری، صحت اطلاعات مورد نظر، شامل زمان، مکان و جزئیات مربوطه را پیگیری نمایید.