SliderSliderSlider

 

نمایشگاه های محیط زیست و منابع طبیعی

لیست نمایشگاه های محیط زیست و منابع طبیعی | تقویم نمایشگاه های محیط زیست و منابع طبیعی | تاریخ نمایشگاه های محیط زیست و منابع طبیعی
نمایشگاه محیط زیست و منابع طبیعی ، زمان ، مکان و محل برگزاری نمایشگاه های محیط زیست و منابع طبیعی ، اخبار شروع و پایان نمایشگاه های محیط زیست و منابع طبیعی
اطلاع از نمایشگاه های محیط زیست و منابع طبیعی ، سایت رسمی نمایشگاه های محیط زیست و منابع طبیعی ، اطلاعات نمایشگاه های محیط زیست و منابع طبیعی 94 و 95
لیست نمایشگاه های محیط زیست و منابع طبیعی در سال 96 و 97 و 98، نمایشگاه های بین المللی محیط زیست و منابع طبیعی 2017 و 2018 و 2019

نمایشگاه ایران سبز؛ تهران - فروردین 98

کد رویداد: 30035
21 روز تا برگزاری
22 فروردين 98      11 April 2019
تهران

نمایشگاه بین المللی صنعت دام، طیور و دامپزشکی ؛ اصفهان - فروردین 98

کد رویداد: 30844
26 روز تا برگزاری
27 فروردين 98      16 April 2019
اصفهان

نمایشگاه کشاورزی، ماشین آلات، نهاده ها و آبیاری؛شیراز - فروردین 98

کد رویداد: 30845
26 روز تا برگزاری
27 فروردين 98      16 April 2019
شیراز

نمایشگاه گل و گياه، گياهان دارويی و نهاده ها ؛ارومیه - فروردین و اردیبهشت 98

کد رویداد: 30847
27 روز تا برگزاری
28 فروردين 98      17 April 2019
ارومیه

نمایشگاه بین المللی دام، طیور ،آبزیان و صنایع وابسته مشهد با برند بین المللی iPel Show؛مشهد - تیر 98

کد رویداد: 30684
110 روز تا برگزاری
18 تیر 98      09 July 2019
مشهد

نمایشگاه کشاورزی ؛سامسون - مهر 98

کد رویداد: 29961
188 روز تا برگزاری
03 مهر 98      25 September 2019
ترکیه

نمایشگاه کشاورزی و دامداری ؛بورسا - مهر 98

کد رویداد: 29962
201 روز تا برگزاری
16 مهر 98      08 October 2019
ترکیه

تذکر: قبل از هرگونه برنامه ریزی برای حضور و یا اقدامی در رابطه با رویدادها، از مسئولین برگزاری، صحت اطلاعات مورد نظر، شامل زمان، مکان و جزئیات مربوطه را پیگیری نمایید.