SliderSliderSlider

 

نمایشگاه های خانه، خانه داری و دکوراسیون

لیست نمایشگاه های خانه، خانه داری و دکوراسیون | تقویم نمایشگاه های خانه، خانه داری و دکوراسیون | تاریخ نمایشگاه های خانه، خانه داری و دکوراسیون
نمایشگاه خانه، خانه داری و دکوراسیون ، زمان ، مکان و محل برگزاری نمایشگاه های خانه، خانه داری و دکوراسیون ، اخبار شروع و پایان نمایشگاه های خانه، خانه داری و دکوراسیون
اطلاع از نمایشگاه های خانه، خانه داری و دکوراسیون ، سایت رسمی نمایشگاه های خانه، خانه داری و دکوراسیون ، اطلاعات نمایشگاه های خانه، خانه داری و دکوراسیون 98 و 99
لیست نمایشگاه های خانه، خانه داری و دکوراسیون در سال 1398 و 1399 و 1400، نمایشگاه های بین المللی خانه، خانه داری و دکوراسیون 2019 و 2020 و 2021

نمایشگاه تجهیزات و مصالح ساختمانی پروژه دوحه ؛قطر 2020 - فروردین 99

کد رویداد: 34697
3 روز تا برگزاری
19 فروردين 99      07 April 2020
قطر

جشنواره فروش بهاره ؛سلیمانیه - فروردین 99

کد رویداد: 34919
6 روز تا برگزاری
22 فروردين 99      10 April 2020
عراق

نمایشگاه ساختمان IRAGH BUILD بغداد ؛عراق 2020 - فروردین 99

کد رویداد: 34698
2 روز تا برگزاری
18 فروردين 99      06 April 2020
بغداد

نمایشگاه ساختمان بورسا؛ترکیه - فروردین 99

کد رویداد: 33363
5 روز تا برگزاری
21 فروردين 99      09 April 2020
ترکیه

نمایشگاه خانه مدرن، تجهیزات و فناوری، عروس، جهیزیه و آشپزخانه ؛ساری - خرداد 99

کد رویداد: 33471
53 روز تا برگزاری
07 خرداد 99      27 May 2020
ساری

تذکر: قبل از هرگونه برنامه ریزی برای حضور و یا اقدامی در رابطه با رویدادها، از مسئولین برگزاری، صحت اطلاعات مورد نظر، شامل زمان، مکان و جزئیات مربوطه را پیگیری نمایید.