SliderSliderSlider

لیست همایش ها | تقویم همایش ها | تاریخ همایش ها

اخبار همایش ها لیست همایش ها | تقویم همایش ها 1394 و 2015

اطلاع رسانی و اخبار زمان و مکان انواع همایش های داخلی و خارجی، ملی و بین المللی (همایش های سال 94)

زمان همایش های معماری، روانشناسی، پزشکی، تربیت بدنی، شهرسازی، اقتصادی، صنایع غذایی، فنی و مهندسی، علوم انسانی

همایش های ملی و بین المللی ایران: تهران، اصفهان، مشهد، کیش، شیراز، یزد، تبریز، بوشهر، قزوین، اراک و ... تخصصی و عمومی 94

دومین همایش ملی بررسی ادبیات بومی ایران زمین

کد رویداد: 16337
وضعیت: در حال برگزاری (1 روز تا پایان)
تاریخ برگزاری: 03 خرداد 96      24 May 2017
مکان: استان لرستان

هشتمین همایش داروسازی بالینی ایران

کد رویداد: 17020
وضعیت: در حال برگزاری (2 روز تا پایان)
تاریخ برگزاری: 03 خرداد 96      24 May 2017
مکان: تهران

چهارمین همایش ملی علوم و مهندسی جداسازی

کد رویداد: 16541
وضعیت: در حال برگزاری (1 روز تا پایان)
تاریخ برگزاری: 03 خرداد 96      24 May 2017
مکان: بابل

چهارمین همایش بین المللی مدیریت، اقتصاد و توسعه

کد رویداد: 17325
وضعیت: 1 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 04 خرداد 96      25 May 2017
مکان: تهران

همایش ملی علوم انسانی

کد رویداد: 17757
وضعیت: 1 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 04 خرداد 96      25 May 2017
مکان: تهران

دومین همایش ملی مترجمی زبان انگلیسی

کد رویداد: 18360
وضعیت: 1 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 04 خرداد 96      25 May 2017
مکان: کرمان

همایش بورس، توانگری مالی و موفقیت

کد رویداد: 18552
وضعیت: 1 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 04 خرداد 96      25 May 2017
مکان: تهران

همایش بررسی آخرین آئین نامه های اجرایی اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم ۹۶

کد رویداد: 18362
وضعیت: 2 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 05 خرداد 96      26 May 2017
مکان: تهران

همایش دانشگاه اخلاق مدار

کد رویداد: 17769
وضعیت: 6 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 09 خرداد 96      30 May 2017
مکان: تهران

اولین همایش ملی سلامت جسم و روح در قرآن و علوم

کد رویداد: 16846
وضعیت: 8 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 11 خرداد 96      01 June 2017
مکان: استان همدان

اولین همایش ملی جامع حقوق

کد رویداد: 17730
وضعیت: 17 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 20 خرداد 96      10 June 2017
مکان: شیراز

اولین همایش سراسری توسعه پایدار در انرژی و محیط زیست

کد رویداد: 14198
وضعیت: 17 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 20 خرداد 96      10 June 2017
مکان: کیش

سومین همایش بین المللی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی ایران

کد رویداد: 14354
وضعیت: 19 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 22 خرداد 96      12 June 2017
مکان: قم

دومین همایش علمی پژوهشی کشاورزی، مهندسی ژنتیک و گیاه پزشکی ایران

کد رویداد: 18528
وضعیت: 20 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 23 خرداد 96      13 June 2017
مکان: کرمان

نهمین همایش ملی پژوهش های نوین در علوم و فناوری

کد رویداد: 18544
وضعیت: 21 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 24 خرداد 96      14 June 2017
مکان: کرمان

همایش ملی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری

کد رویداد: 17716
وضعیت: 22 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 25 خرداد 96      15 June 2017
مکان: تهران

همایش ملی مدیریت درون سازمانی و برون سازمانی

کد رویداد: 18532
وضعیت: 22 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 25 خرداد 96      15 June 2017
مکان: تهران

اولین همایش علوم اجتماعی ،روانشناسی و علوم تربیتی

کد رویداد: 18542
وضعیت: 22 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 25 خرداد 96      15 June 2017
مکان: استان کرمان

هفتمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار

کد رویداد: 16958
وضعیت: 24 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 27 خرداد 96      17 June 2017
مکان: تهران

اولین همایش ملی انرژی

کد رویداد: 17851
وضعیت: 27 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 30 خرداد 96      20 June 2017
مکان: شیراز

همایش ملی ملک الشعراء بهار

کد رویداد: 17755
وضعیت: 29 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: تیر 96      June 2017
مکان: مشهد

اولین همایش بین المللی پژوهش های نوین در علوم ورزشی و تربیت بدنی

کد رویداد: 15566
وضعیت: 36 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 08 تیر 96      29 June 2017
مکان: همدان

اولین همایش ملی علوم مهندسی و پایه

کد رویداد: 17977
وضعیت: 38 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 10 تیر 96      01 July 2017
مکان: شیراز

اولین همایش بین المللی عمران، معماری و شهر سبز پایدار

کد رویداد: 15526
وضعیت: 42 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 14 تیر 96      05 July 2017
مکان: همدان

اولین همایش ملی تخصصی کمپرسورها(ایران کمپرسور 96)

کد رویداد: 17094
وضعیت: 42 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 14 تیر 96      05 July 2017
مکان: تهران

همایش ملی توسعه متوازن رشته های تحصیلی آموزش متوسطه

کد رویداد: 16966
وضعیت: 43 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: تیر 96      July 2017
مکان: اراک

اولین همایش ملی دستاوردهای علوم ورزشی و سلامت دانشگاه پیام نور

کد رویداد: 17745
وضعیت: 43 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 15 تیر 96      06 July 2017
مکان: اهواز

اولین همایش بین المللی مهندسی برق،علوم کامپیوتر و فناوری اطلاعات

کد رویداد: 17761
وضعیت: 46 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 18 تیر 96      09 July 2017
مکان: همدان

اولین همایش ملی مکانیک برق عمران

کد رویداد: 18054
وضعیت: 48 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 20 تیر 96      11 July 2017
مکان: شیراز

همایش بین المللی معماری، عمران و شهرسازی در آغاز هزاره سوم

کد رویداد: 18059
وضعیت: 48 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 20 تیر 96      11 July 2017
مکان: تهران

تذکر: قبل از هرگونه برنامه ریزی برای حضور و یا اقدامی در رابطه با رویدادها، از مسئولین برگزاری، صحت اطلاعات مورد نظر، شامل زمان، مکان و جزئیات مربوطه را پیگیری نمایید.