SliderSliderSlider

 

لیست همایش ها | تقویم همایش ها | تاریخ همایش ها

اخبار همایش ها لیست همایش ها | تقویم همایش ها 1396 و 2017

اطلاع رسانی و اخبار زمان و مکان انواع همایش های داخلی و خارجی، ملی و بین المللی (همایش های سال 96)

زمان همایش های معماری، روانشناسی، پزشکی، تربیت بدنی، شهرسازی، اقتصادی، صنایع غذایی، فنی و مهندسی، علوم انسانی

همایش های ملی و بین المللی ایران: تهران، اصفهان، مشهد، کیش، شیراز، یزد، تبریز، بوشهر، قزوین، اراک و ... تخصصی و عمومی 96

همایش ملی ملک الشعراء بهار

کد رویداد: 17755
وضعیت: در حال برگزاری (23 روز تا پایان)
تیر 96      June 2017
مشهد

اولین کنفـرانس جذاب روش های کاربـردی و تحقیقات پیشـرفته در روابط عمـومی

کد رویداد: 18934
وضعیت: در حال برگزاری (1 روز تا پایان)
07 تیر 96      28 June 2017
مشهد

اولین همایش بین المللی پژوهش های نوین در علوم ورزشی و تربیت بدنی

کد رویداد: 15566
وضعیت: 1 روز تا برگزاری
08 تیر 96      29 June 2017
همدان

همایش بین المللی دستاوردهای نوین مدیریت و بازرگانی

کد رویداد: 19194
وضعیت: 1 روز تا برگزاری
08 تیر 96      29 June 2017
گرجستان

اولین همایش تازه های بیماری های کودکان و مراقبت های پرستاری

کد رویداد: 18877
وضعیت: 5 روز تا برگزاری
12 تیر 96      03 July 2017
تهران

اولین همایش بین المللی عمران، معماری و شهر سبز پایدار

کد رویداد: 15526
وضعیت: 7 روز تا برگزاری
14 تیر 96      05 July 2017
همدان

اولین همایش ملی تخصصی کمپرسورها(ایران کمپرسور 96)

کد رویداد: 17094
وضعیت: 7 روز تا برگزاری
14 تیر 96      05 July 2017
تهران

دوازدهمین همایش بین المللی بیماری های شایع گوارش و کبد کودکان

کد رویداد: 18878
وضعیت: 7 روز تا برگزاری
14 تیر 96      05 July 2017
تهران

همایش ملی توسعه متوازن رشته های تحصیلی آموزش متوسطه

کد رویداد: 16966
وضعیت: 8 روز تا برگزاری
تیر 96      July 2017
اراک

اولین همایش ملی دستاوردهای علوم ورزشی و سلامت دانشگاه پیام نور

کد رویداد: 17745
وضعیت: 8 روز تا برگزاری
15 تیر 96      06 July 2017
اهواز

دومین همایش ایده های نوین در مهندسی برق و کامپیوتر

کد رویداد: 18815
وضعیت: 8 روز تا برگزاری
15 تیر 96      06 July 2017
استان کرمان

همایش مدیریت حرفه ای در صنعت غذا

کد رویداد: 19291
وضعیت: 10 روز تا برگزاری
17 تیر 96      08 July 2017
شیراز

اولین همایش بین المللی مهندسی برق،علوم کامپیوتر و فناوری اطلاعات

کد رویداد: 17761
وضعیت: 11 روز تا برگزاری
18 تیر 96      09 July 2017
همدان

همایش بین المللی معماری، عمران و شهرسازی در آغاز هزاره سوم

کد رویداد: 18059
وضعیت: 13 روز تا برگزاری
20 تیر 96      11 July 2017
تهران

همایش ملی گیاهان دارویی دیم ایران

کد رویداد: 18537
وضعیت: 13 روز تا برگزاری
20 تیر 96      11 July 2017
ارومیه

نهمین همایش روزجهانی اندازه شناسی و دومین کنفرانس اندازه شناسی ایران

کد رویداد: 19145
وضعیت: 13 روز تا برگزاری
20 تیر 96      11 July 2017
کرج

دومین همایش ملی آموزش زبان و ادبیات فارسی

کد رویداد: 18085
وضعیت: 14 روز تا برگزاری
21 تیر 96      12 July 2017
مشهد

همایش ملی عفاف ،حجاب و سبک زندگی

کد رویداد: 18536
وضعیت: 14 روز تا برگزاری
21 تیر 96      12 July 2017
مشهد

چهاردهمین همایش علمی کاربردی پزشکان عمومی سراسر کشور

کد رویداد: 19167
وضعیت: 14 روز تا برگزاری
21 تیر 96      12 July 2017
تهران

اولین همایش بین المللی فقه و حقوق، وکالت و علوم اجتماعی

کد رویداد: 17095
وضعیت: 15 روز تا برگزاری
22 تیر 96      13 July 2017
تهران

همایش شهرت شهر،برندشهر،ثروت شهر

کد رویداد: 17723
وضعیت: 15 روز تا برگزاری
22 تیر 96      13 July 2017
تهران

اولین همایش بین المللی فقه و حقوق،وکالت و علوم اجتماعی

کد رویداد: 17762
وضعیت: 15 روز تا برگزاری
22 تیر 96      13 July 2017
همدان

سومین همایش بین المللی دستاوردهای نوین در علوم مدیریت و اقتصاد

کد رویداد: 18357
وضعیت: 15 روز تا برگزاری
22 تیر 96      13 July 2017
تهران

اولین همایش پیشگیری از غرق شدگی

کد رویداد: 18876
وضعیت: 15 روز تا برگزاری
22 تیر 96      13 July 2017
بندر انزلی

اولین همایش بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست

کد رویداد: 17316
وضعیت: 18 روز تا برگزاری
25 تیر 96      16 July 2017
همدان

همایش ملی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری

کد رویداد: 17716
وضعیت: 18 روز تا برگزاری
25 تیر 96      16 July 2017
تهران

اولین همایش بین المللی مدیریت، حسابداری، اقتصاد و علوم اجتماعی

کد رویداد: 17315
وضعیت: 20 روز تا برگزاری
27 تیر 96      18 July 2017
همدان

همایش ملی علامه شمس الدین محمد خفری

کد رویداد: 17096
وضعیت: 23 روز تا برگزاری
30 تیر 96      21 July 2017
استان فارس

همایش رویکرد پزشکی ورزشی در بدن سازی، آمادگی جسمانی و تغذیه

کد رویداد: 18881
وضعیت: 35 روز تا برگزاری
11 مرداد 96      02 August 2017
تهران

نخستین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم ورزشی

کد رویداد: 18549
وضعیت: 43 روز تا برگزاری
19 مرداد 96      10 August 2017
همدان

تذکر: قبل از هرگونه برنامه ریزی برای حضور و یا اقدامی در رابطه با رویدادها، از مسئولین برگزاری، صحت اطلاعات مورد نظر، شامل زمان، مکان و جزئیات مربوطه را پیگیری نمایید.