SliderSlider

لیست همایش ها | تقویم همایش ها | تاریخ همایش ها

اخبار همایش ها لیست همایش ها | تقویم همایش ها 1394 و 2015

اطلاع رسانی و اخبار زمان و مکان انواع همایش های داخلی و خارجی، ملی و بین المللی (همایش های سال 94)

زمان همایش های معماری، روانشناسی، پزشکی، تربیت بدنی، شهرسازی، اقتصادی، صنایع غذایی، فنی و مهندسی، علوم انسانی

همایش های ملی و بین المللی ایران: تهران، اصفهان، مشهد، کیش، شیراز، یزد، تبریز، بوشهر، قزوین، اراک و ... تخصصی و عمومی 94

اولين همايش بين المللي و سومین همایش ملی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی

کد رویداد: 15565
وضعیت: 3 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 07 ارديبهشت 96      27 April 2017
مکان: تهران

دومین همایش اقتصاد،مدیریت،حسابداری

کد رویداد: 17724
وضعیت: 3 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 07 ارديبهشت 96      27 April 2017
مکان: گرگان

همایش امداد و نجات، مدیریت و مسئولیت از منظر فقه و حقوق

کد رویداد: 16203
وضعیت: 8 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 12 ارديبهشت 96      02 May 2017
مکان: تهران

همایش ملی تقریب مذاهب و وحدت اسلامی

کد رویداد: 16967
وضعیت: 8 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 12 ارديبهشت 96      02 May 2017
مکان: مهاباد

اولین همایش حسابداری،مدیریت و اقتصاد با رویکرد پویایی اقتصاد ملی

کد رویداد: 16188
وضعیت: 10 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 14 ارديبهشت 96      04 May 2017
مکان: استان همدان

پانزدهمین همایش ملی حسابداری ایران

کد رویداد: 16192
وضعیت: 10 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 14 ارديبهشت 96      04 May 2017
مکان: تهران

اولین همایش هنر، معماری، شهرسازی اسلامی

کد رویداد: 16341
وضعیت: 10 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 14 ارديبهشت 96      04 May 2017
مکان: تبریز

همایش آشنایی با نرم افزار های رایج در صنعت نفت و گاز

کد رویداد: 17726
وضعیت: 10 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 14 ارديبهشت 96      04 May 2017
مکان: تهران

دومین همایش ملی تازه های پژوهش در علوم ورزشی

کد رویداد: 16845
وضعیت: 11 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 15 ارديبهشت 96      05 May 2017
مکان: اردبیل

همایش مدیران زن،نقشها،توانمندی ها و چالشها

کد رویداد: 15529
وضعیت: 14 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 18 ارديبهشت 96      08 May 2017
مکان: تهران

سومین همایش ملی تربیت معلم

کد رویداد: 16182
وضعیت: 14 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 18 ارديبهشت 96      08 May 2017
مکان: شیراز

همایش ملّی ادبیّات کودک و نوجوان و معنویّت

کد رویداد: 16638
وضعیت: 14 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 18 ارديبهشت 96      08 May 2017
مکان: مشهد

همایش ملی اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل

کد رویداد: 15523
وضعیت: 15 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 19 ارديبهشت 96      09 May 2017
مکان: بروجرد

پنجمین همایش ملی بهداشت، ایمنی و محیط زیست شهروندی (HSE) شهروندی

کد رویداد: 16177
وضعیت: 15 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 19 ارديبهشت 96      09 May 2017
مکان: تهران

سومین همایش منطقه ای دستاوردهای نوین در مهندسی برق و کامپیوتر

کد رویداد: 16678
وضعیت: 17 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 21 ارديبهشت 96      11 May 2017
مکان: استان مازندران

اولین همایش پزوهشی علوم اجتماعی،روانشناسی و علوم تربیتی ایران

کد رویداد: 17425
وضعیت: 17 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 21 ارديبهشت 96      11 May 2017
مکان: همدان

اولین همایش استانی آموزش ریاضی

کد رویداد: 17329
وضعیت: 22 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 26 ارديبهشت 96      16 May 2017
مکان: بندرعباس

سومین همایش ملی سیستم‌های هوشمند در مهندسی برق و کامپیوتر

کد رویداد: 15752
وضعیت: 23 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 27 ارديبهشت 96      17 May 2017
مکان: استان گلستان

همایش جامع اصول کاربردی مالیات

کد رویداد: 17154
وضعیت: 23 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 27 ارديبهشت 96      17 May 2017
مکان: تهران

همایش جایگاه نقوش تزئینی در کیفیت بصری آثار هنر اسلامی

کد رویداد: 12697
وضعیت: 24 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 28 ارديبهشت 96      18 May 2017
مکان: تهران

سومین همایش بین المللی پژوهش های نوین در حوزه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی ایران

کد رویداد: 14355
وضعیت: 27 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 31 ارديبهشت 96      21 May 2017
مکان: قم

دومین همایش بین المللی و دهمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران

کد رویداد: 17019
وضعیت: 28 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 01 خرداد 96      22 May 2017
مکان: تهران

دومین همایش ملی راهکارهای صنعتی سازی در علوم مهندسی

کد رویداد: 17747
وضعیت: 28 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 01 خرداد 96      22 May 2017
مکان: شیراز

اولین همایش ملی توسعه پایدار و مدیریت شهری با رویکرد آرامش شهروندی

کد رویداد: 17759
وضعیت: 28 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 01 خرداد 96      22 May 2017
مکان: استان کرمان

دومین همایش ملی نقش رئولوژی در فناوری‎های مرتبط

کد رویداد: 17161
وضعیت: 29 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 02 خرداد 96      23 May 2017
مکان: تهران

سومین همایش ملی میکروبیولوژی کاربردی ایران

کد رویداد: 15519
وضعیت: 30 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 03 خرداد 96      24 May 2017
مکان: استان مازندران

همایش ملی تحولات مسوولیت کیفری در نظام حقوقی ایران،چالش ها و راهکارها

کد رویداد: 14370
وضعیت: 30 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 03 خرداد 96      24 May 2017
مکان: استان مازندران

هشتمين همايش داروسازي باليني

کد رویداد: 16181
وضعیت: 30 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 03 خرداد 96      24 May 2017
مکان: تهران

دومین همایش ملی بررسی ادبیات بومی ایران زمین

کد رویداد: 16337
وضعیت: 30 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 03 خرداد 96      24 May 2017
مکان: استان لرستان

چهارمین همایش ملی علوم و مهندسی جداسازی

کد رویداد: 16541
وضعیت: 30 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 03 خرداد 96      24 May 2017
مکان: بابل

تذکر: قبل از هرگونه برنامه ریزی برای حضور و یا اقدامی در رابطه با رویدادها، از مسئولین برگزاری، صحت اطلاعات مورد نظر، شامل زمان، مکان و جزئیات مربوطه را پیگیری نمایید.