SliderSlider
 expomed  

لیست همایش ها | تقویم همایش ها | تاریخ همایش ها

اخبار همایش ها لیست همایش ها | تقویم همایش ها 1394 و 2015

اطلاع رسانی و اخبار زمان و مکان انواع همایش های داخلی و خارجی، ملی و بین المللی (همایش های سال 94)

زمان همایش های معماری، روانشناسی، پزشکی، تربیت بدنی، شهرسازی، اقتصادی، صنایع غذایی، فنی و مهندسی، علوم انسانی

همایش های ملی و بین المللی ایران: تهران، اصفهان، مشهد، کیش، شیراز، یزد، تبریز، بوشهر، قزوین، اراک و ... تخصصی و عمومی 94

نخستین همایش و جشنواره ملی کارآفرینی در حوزه کودک

کد رویداد: 15479
وضعیت: 85 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 26 ارديبهشت 96      16 May 2017
مکان: تهران

همایش ملی سازمان دفاعی دانش بنیان

کد رویداد: 14364
وضعیت: در حال برگزاری (0 روز تا پایان)
تاریخ برگزاری: 02 اسفند 95      20 February 2017
مکان: تهران

پنجمین همایش کشوری پژوهش در توسعه سلامت با محوریت سلامت سالمندان

کد رویداد: 12297
وضعیت: 1 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 03 اسفند 95      21 February 2017
مکان: بیرجند

سومین همایش ملی هواشناسی

کد رویداد: 12491
وضعیت: 1 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 03 اسفند 95      21 February 2017
مکان: رشت

دومین همایش خاورمیانه و هفتمین همایش ایران سامانه های نوین دارورسانی

کد رویداد: 12600
وضعیت: 1 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 03 اسفند 95      21 February 2017
مکان: کرمان

همایش ملی موزه های دفاع مقدس و گردشگری

کد رویداد: 12693
وضعیت: 1 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 03 اسفند 95      21 February 2017
مکان: تهران

اولین همایش ملی اشتغال دانش بنیان

کد رویداد: 13653
وضعیت: 1 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 03 اسفند 95      21 February 2017
مکان: سنندج

اولین همایش ملی اقتصاد خلاق

کد رویداد: 13822
وضعیت: 1 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 03 اسفند 95      21 February 2017
مکان: تهران

هشتمین همایش ملی انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران

کد رویداد: 9320
وضعیت: 2 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 04 اسفند 95      22 February 2017
مکان: اهواز

نخستین همایش ملی بیماری های مشترک بین انسان و دام

کد رویداد: 9886
وضعیت: 2 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 04 اسفند 95      22 February 2017
مکان: اصفهان

همایش دانشگاه، فرهنگ و اقتصاد با تاکید بر اقتصاد مقاومتی

کد رویداد: 10035
وضعیت: 2 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 04 اسفند 95      22 February 2017
مکان: گرگان

همایش ملی نظام آموزش عالی و اقتصاد مقاومتی

کد رویداد: 11870
وضعیت: 2 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 04 اسفند 95      22 February 2017
مکان: تهران

دومین همایش ملی سبک زندگی اسلامی - ایرانی (چرایی و چگونگی ها)

کد رویداد: 12588
وضعیت: 2 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 04 اسفند 95      22 February 2017
مکان: استان گلستان

چهارمین همایش ملی شیلات و آبزیان ایران

کد رویداد: 12611
وضعیت: 2 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 04 اسفند 95      22 February 2017
مکان: بندرعباس

هشتمین همایش ملی انجمن فلسفۀ تعلیم و تربیت ایران، فلسفه آموزش و یادگیری مداوم

کد رویداد: 12698
وضعیت: 2 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 04 اسفند 95      22 February 2017
مکان: اهواز

همایش منطقه ای پرستاری در بیماری های مزمن

کد رویداد: 13264
وضعیت: 2 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 04 اسفند 95      22 February 2017
مکان: استان اصفهان

پنجمین همایش ملی روانشناسی،مشاوره و مددکاری اجتماعی

کد رویداد: 13548
وضعیت: 2 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 04 اسفند 95      22 February 2017
مکان: استان اصفهان

اولین همایش ملی معماری ماندگار

کد رویداد: 13817
وضعیت: 2 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 04 اسفند 95      22 February 2017
مکان: تهران

اولین همایش ملی دانشگاه سبز

کد رویداد: 13821
وضعیت: 2 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 04 اسفند 95      22 February 2017
مکان: بوشهر

سومین همایش ملی دستاوردهای نوین در علوم کشاورزی و صنایع غذایی

کد رویداد: 13831
وضعیت: 2 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 04 اسفند 95      22 February 2017
مکان: استان گلستان

دومین همایش ملی مهندسی نفت ایران

کد رویداد: 13945
وضعیت: 2 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 04 اسفند 95      22 February 2017
مکان: استان خوزستان

همایش بارداری ایمن

کد رویداد: 12830
وضعیت: 2 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 04 اسفند 95      22 February 2017
مکان: گرگان

دومین همایش ملی آتش نشانی و ایمنی شهری

کد رویداد: 13955
وضعیت: 2 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 04 اسفند 95      22 February 2017
مکان: تهران

همایش مدیریت راهبردی تهدیدات و آسیب ها با رویکرد توانمندسازی مدیران حراست

کد رویداد: 14703
وضعیت: 2 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 04 اسفند 95      22 February 2017
مکان: تهران

دومین همایش ملی کاربرد مدل های پیشرفته تحلیل فضایی(سنجش از دور و GIS) در آمایش سرزمین

کد رویداد: 14946
وضعیت: 2 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 04 اسفند 95      22 February 2017
مکان: یزد

اولین همایش ملی سیستمهای انرژی

کد رویداد: 15457
وضعیت: 2 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 04 اسفند 95      22 February 2017
مکان: استان فارس

اولین همایش جنسیت و خانواده در نگاه علامه طباطبایی

کد رویداد: 10045
وضعیت: 3 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 05 اسفند 95      23 February 2017
مکان: تهران

همایش ملی جنگ نرم و پدافند غیر عامل درحوزه سلامت

کد رویداد: 8810
وضعیت: 3 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 05 اسفند 95      23 February 2017
مکان: خرم آباد

اولین همایش ملی فناوری نانو

کد رویداد: 11113
وضعیت: 3 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 05 اسفند 95      23 February 2017
مکان: تهران

همایش جنسیت و خانواده در نگاه علامه طباطبایی (ره)

کد رویداد: 11837
وضعیت: 3 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 05 اسفند 95      23 February 2017
مکان: قم

تذکر: قبل از هرگونه برنامه ریزی برای حضور و یا اقدامی در رابطه با رویدادها، از مسئولین برگزاری، صحت اطلاعات مورد نظر، شامل زمان، مکان و جزئیات مربوطه را پیگیری نمایید.