SliderSlider

اخبار و رویداد های انسان، خانواده و جامعه

کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مدیریت،اقتصاد و علوم انسانی

کد رویداد: 17744
وضعیت: 66 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 07 تیر 96      28 June 2017
مکان: استان فارس

کنگره نوآوری های بهداشت و درمان - امارات متحده عربی

کد رویداد: 17445
وضعیت: 2 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 05 ارديبهشت 96      25 April 2017
مکان: دبی

اولين همايش بين المللي و سومین همایش ملی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی

کد رویداد: 15565
وضعیت: 4 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 07 ارديبهشت 96      27 April 2017
مکان: تهران

تور نمایشگاه لوازم زیبایی بانکوک (ASEANBeauty)

کد رویداد: 17242
وضعیت: 4 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 07 ارديبهشت 96      27 April 2017
مکان: بانکوک

نمایشگاه محصولات زیبایی استانبول (Beauty Eurasia) - ترکیه

کد رویداد: 17368
وضعیت: 4 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 07 ارديبهشت 96      27 April 2017
مکان: استانبول

کنگره چشم پزشکی قطر - امارات متحده عربی

کد رویداد: 17447
وضعیت: 4 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 07 ارديبهشت 96      27 April 2017
مکان: دبی

کنگره بین المللی مدیریت بهداشت روان و علوم روانشناختی

کد رویداد: 16187
وضعیت: 6 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 09 ارديبهشت 96      29 April 2017
مکان: مشهد

همایش امداد و نجات، مدیریت و مسئولیت از منظر فقه و حقوق

کد رویداد: 16203
وضعیت: 9 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 12 ارديبهشت 96      02 May 2017
مکان: تهران

کنگره سراسری روانشناسی خانواده

کد رویداد: 16540
وضعیت: 11 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 14 ارديبهشت 96      04 May 2017
مکان: کرمانشاه

کنفرانس بین المللی رویکردهای پژوهشی در مدیریت، اقتصاد، حسابداری و علوم انسانی

کد رویداد: 14930
وضعیت: 11 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 14 ارديبهشت 96      04 May 2017
مکان: نروژ

سومین همایش ملی تربیت معلم

کد رویداد: 16182
وضعیت: 15 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 18 ارديبهشت 96      08 May 2017
مکان: شیراز

همایش ملّی ادبیّات کودک و نوجوان و معنویّت

کد رویداد: 16638
وضعیت: 15 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 18 ارديبهشت 96      08 May 2017
مکان: مشهد

نخستین کنگره ملی پژوهش های نوین در روانشناسی شناختی

کد رویداد: 13662
وضعیت: 16 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 19 ارديبهشت 96      09 May 2017
مکان: رشت

پنجمین همایش ملی بهداشت، ایمنی و محیط زیست شهروندی (HSE) شهروندی

کد رویداد: 16177
وضعیت: 16 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 19 ارديبهشت 96      09 May 2017
مکان: تهران

اولین همایش پزوهشی علوم اجتماعی،روانشناسی و علوم تربیتی ایران

کد رویداد: 17425
وضعیت: 18 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 21 ارديبهشت 96      11 May 2017
مکان: همدان

دومین کنفرانس ملی حقوق، الهیات و علوم سیاسی

کد رویداد: 17158
وضعیت: 22 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 25 ارديبهشت 96      15 May 2017
مکان: شیراز

دومین نمایشگاه مادر و نوزاد - شیراز 96

کد رویداد: 16035
وضعیت: 24 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 27 ارديبهشت 96      17 May 2017
مکان: شیراز

چهارمین کنفرانس جهانی و اولین کنفرانس ملی پژوهش های نوین ایران و جهان در مدیریت، اقتصاد و حسابداری و علوم انسانی

کد رویداد: 15035
وضعیت: 25 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 28 ارديبهشت 96      18 May 2017
مکان: شیراز

چهارمین کنفرانس جهانی و اولین کنفرانس ملی پژوهش های نوین ایران و جهان در روانشناسی و علوم تربیتی، حقوق و علوم اجتماعی

کد رویداد: 14950
وضعیت: 25 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 28 ارديبهشت 96      18 May 2017
مکان: شیراز

چهارمین کنفرانس بین المللی حقوق و توسعه پایدارجامعه مدنی

کد رویداد: 17430
وضعیت: 27 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 30 ارديبهشت 96      20 May 2017
مکان: شیراز

سومین همایش بین المللی پژوهش های نوین در حوزه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی ایران

کد رویداد: 14355
وضعیت: 28 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 31 ارديبهشت 96      21 May 2017
مکان: قم

نمایشگاه بهداشت و درمان ؛ آلماتی (KIHE) - قزاقستان

کد رویداد: 17602
وضعیت: 31 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 03 خرداد 96      24 May 2017
مکان: قزاقستان

اولین همایش ملی سلامت جسم و روح در قرآن و علوم

کد رویداد: 16846
وضعیت: 39 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 11 خرداد 96      01 June 2017
مکان: استان همدان

سومین کنفرانس ملی روانشناسی علوم تربیتی و اجتماعی

کد رویداد: 17157
وضعیت: 46 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 18 خرداد 96      08 June 2017
مکان: بابل

دومین کنگره سراسری تحول و نوآوری در علوم انسانی

کد رویداد: 17720
وضعیت: 46 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 18 خرداد 96      08 June 2017
مکان: شیراز

اولین همایش ملی جامع حقوق

کد رویداد: 17730
وضعیت: 48 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 20 خرداد 96      10 June 2017
مکان: شیراز

سومین همایش بین المللی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی ایران

کد رویداد: 14354
وضعیت: 50 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 22 خرداد 96      12 June 2017
مکان: قم

سومین کنفرانس سراسری دانش و فناوری علوم تربیتی مطالعات اجتماعی و روانشناسی ایران

کد رویداد: 15567
وضعیت: 53 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 25 خرداد 96      15 June 2017
مکان: تهران

کنفرانس اثربخشی منبع کنترل بر قصد تغییر شغل کولبران

کد رویداد: 16186
وضعیت: 53 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 25 خرداد 96      15 June 2017
مکان: تهران

کنگره بین المللی بهداشت روان و علوم روانشناختی

کد رویداد: 17728
وضعیت: 67 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 08 تیر 96      29 June 2017
مکان: تهران

تذکر: قبل از هرگونه برنامه ریزی برای حضور و یا اقدامی در رابطه با رویدادها، از مسئولین برگزاری، صحت اطلاعات مورد نظر، شامل زمان، مکان و جزئیات مربوطه را پیگیری نمایید.