SliderSliderSlider

 

اخبار و رویداد های انسان، خانواده و جامعه

کنگره علوم روانشناختی و آموزشی ؛تهران - اردیبهشت 99

کد رویداد: 34687
18 روز تا برگزاری
04 ارديبهشت 99      23 April 2020
تهران

روز سلامتی - روز جهانی بهداشت { 7 آوریل } - فروردین 99

کد رویداد: 35078
2 روز تا برگزاری
19 فروردين 99      07 April 2020
جهان

فروردین روز،جشن فروردینگان - فروردین 99

کد رویداد: 35079
2 روز تا برگزاری
19 فروردين 99      07 April 2020
ایران

روز دندانپزشک - فروردین 99

کد رویداد: 35081
6 روز تا برگزاری
23 فروردين 99      11 April 2020
جهان

روز جهانی هموفیلی { 17 آوریل } - فروردین 99

کد رویداد: 35087
12 روز تا برگزاری
29 فروردين 99      17 April 2020
جهان

روز آزمایشگاه - فروردین 99

کد رویداد: 35084
13 روز تا برگزاری
30 فروردين 99      18 April 2020
جهان

کنفرانس روانشناسی، علوم تربیتی و سبک زندگی ؛تفلیس - اردیبهشت 99

کد رویداد: 32707
15 روز تا برگزاری
ارديبهشت 99      April 2020
گرجستان

کنفرانس فقه، حقوق و پژوهش های دینی ؛تفلیس - اردیبهشت 99

کد رویداد: 33449
15 روز تا برگزاری
ارديبهشت 99      April 2020
گرجستان

جشن گیاه آوری؛ روز زمین [ 22 April ] - اردیبهشت 99

کد رویداد: 35092
17 روز تا برگزاری
03 ارديبهشت 99      22 April 2020
جهان

روز شوراها - اردیبهشت 99

کد رویداد: 35094
23 روز تا برگزاری
09 ارديبهشت 99      28 April 2020
ایران

روز جهانی روانشناس و مشاور - اردیبهشت 99

کد رویداد: 35095
23 روز تا برگزاری
09 ارديبهشت 99      28 April 2020
جهان

روز ارتباطات و روابط عمومی - اردیبهشت 99

کد رویداد: 35108
41 روز تا برگزاری
27 ارديبهشت 99      16 May 2020
ایران

کنفرانس حقوق، روانشناسی، علوم تربیتی و رفتاری؛کرج - خرداد 99

کد رویداد: 34967
74 روز تا برگزاری
29 خرداد 99      18 June 2020
کرج

کنفرانس دستاوردهای نوین پژوهشی در علوم تربیتی، روانشناسی و علوم اجتماعی؛اصفهان - خرداد 99

کد رویداد: 34969
76 روز تا برگزاری
31 خرداد 99      20 June 2020
اصفهان

تذکر: قبل از هرگونه برنامه ریزی برای حضور و یا اقدامی در رابطه با رویدادها، از مسئولین برگزاری، صحت اطلاعات مورد نظر، شامل زمان، مکان و جزئیات مربوطه را پیگیری نمایید.