SliderSlider

اخبار و رویداد های انسان، خانواده و جامعه

همایش بین المللی دستاوردهای نوین در پژوهش های علوم انسانی

کد رویداد: 15027
وضعیت: 6 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 09 فروردين 96      29 March 2017
مکان: گرجستان

نخستین همایش ملی آیین فتوت و فرهنگ پهلوانی

کد رویداد: 15521
وضعیت: 11 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 14 فروردين 96      03 April 2017
مکان: استان خراسان شمالی

همایش کودکانه هایت را زندگی کن (2)

کد رویداد: 16634
وضعیت: 29 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 01 ارديبهشت 96      21 April 2017
مکان: تهران

اولين همايش بين المللي و سومین همایش ملی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی

کد رویداد: 15565
وضعیت: 35 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 07 ارديبهشت 96      27 April 2017
مکان: تهران

کنگره بین المللی مدیریت بهداشت روان و علوم روانشناختی

کد رویداد: 16187
وضعیت: 37 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 09 ارديبهشت 96      29 April 2017
مکان: مشهد

همایش امداد و نجات، مدیریت و مسئولیت از منظر فقه و حقوق

کد رویداد: 16203
وضعیت: 40 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 12 ارديبهشت 96      02 May 2017
مکان: تهران

کنگره سراسری روانشناسی خانواده

کد رویداد: 16540
وضعیت: 42 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 14 ارديبهشت 96      04 May 2017
مکان: کرمانشاه

سومین همایش ملی تربیت معلم

کد رویداد: 16182
وضعیت: 46 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 18 ارديبهشت 96      08 May 2017
مکان: شیراز

همایش ملّی ادبیّات کودک و نوجوان و معنویّت

کد رویداد: 16638
وضعیت: 46 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 18 ارديبهشت 96      08 May 2017
مکان: مشهد

نخستین کنگره ملی پژوهش های نوین در روانشناسی شناختی

کد رویداد: 13662
وضعیت: 47 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 19 ارديبهشت 96      09 May 2017
مکان: رشت

پنجمین همایش ملی بهداشت، ایمنی و محیط زیست شهروندی (HSE) شهروندی

کد رویداد: 16177
وضعیت: 47 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 19 ارديبهشت 96      09 May 2017
مکان: تهران

دومین نمایشگاه مادر و نوزاد - شیراز 96

کد رویداد: 16035
وضعیت: 55 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 27 ارديبهشت 96      17 May 2017
مکان: شیراز

چهارمین کنفرانس جهانی و اولین کنفرانس ملی پژوهش های نوین ایران و جهان در مدیریت، اقتصاد و حسابداری و علوم انسانی

کد رویداد: 15035
وضعیت: 56 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 28 ارديبهشت 96      18 May 2017
مکان: شیراز

سومین همایش بین المللی پژوهش های نوین در حوزه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی ایران

کد رویداد: 14355
وضعیت: 59 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 31 ارديبهشت 96      21 May 2017
مکان: قم

سومین همایش بین المللی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی ایران

کد رویداد: 14354
وضعیت: 81 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 22 خرداد 96      12 June 2017
مکان: قم

سومین کنفرانس سراسری دانش و فناوری علوم تربیتی مطالعات اجتماعی و روانشناسی ایران

کد رویداد: 15567
وضعیت: 84 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 25 خرداد 96      15 June 2017
مکان: تهران

کنفرانس اثربخشی منبع کنترل بر قصد تغییر شغل کولبران

کد رویداد: 16186
وضعیت: 84 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 25 خرداد 96      15 June 2017
مکان: تهران

نمایشگاه لباس و ملزومات کودک – بورسا (جونیوشو)

کد رویداد: 15810
وضعیت: 104 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 14 تیر 96      05 July 2017
مکان: ترکیه

سومین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و مهندسی

کد رویداد: 16175
وضعیت: 161 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 09 شهریور 96      31 August 2017
مکان: بانکوک

نخستین همایش ملی کرمانشاه و زندگی شهری

کد رویداد: 16197
وضعیت: 207 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 24 مهر 96      16 October 2017
مکان: کرمانشاه

دومین کنفرانس مدیریت منابع انسانی

کد رویداد: 16183
وضعیت: 208 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 25 مهر 96      17 October 2017
مکان: تهران

اولین کنفرانس ملی سلامت اجتماعی با رویکرد معلولین و سالمندان

کد رویداد: 16344
وضعیت: 217 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 04 آبان 96      26 October 2017
مکان: رشت

همایش ملی مفهوم بدی و اشکال بیان آن در ادبیات

کد رویداد: 15838
وضعیت: 236 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 23 آبان 96      14 November 2017
مکان: تبریز

سمینار دو روزه مالکیت فکری

کد رویداد: 15528
وضعیت: برگزار شده
تاریخ برگزاری: 10 اسفند 95      28 February 2017
مکان: شیراز

سمینار دکتر آزمندیان

کد رویداد: 15535
وضعیت: برگزار شده
تاریخ برگزاری: 13 اسفند 95      03 March 2017
مکان: تهران

اولین همایش زمین 47 ساله

کد رویداد: 15557
وضعیت: برگزار شده
تاریخ برگزاری: 14 اسفند 95      04 March 2017
مکان: اردبیل

دومین همایش دانشجویی سلامت، رفاه اجتماعی و توانبخشی

کد رویداد: 15558
وضعیت: برگزار شده
تاریخ برگزاری: 16 اسفند 95      06 March 2017
مکان: تهران

همایش زندگی سلامت

کد رویداد: 16088
وضعیت: برگزار شده
تاریخ برگزاری: 20 اسفند 95      10 March 2017
مکان: تهران

کنسرت چالوس احسان خواجه امیری

کد رویداد: 16627
وضعیت: 4 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 07 فروردين 96      27 March 2017
مکان: استان مازندران

کنسرت تبریز احسان خواجه امیری

کد رویداد: 16648
وضعیت: 18 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 21 فروردين 96      10 April 2017
مکان: تبریز

تذکر: قبل از هرگونه برنامه ریزی برای حضور و یا اقدامی در رابطه با رویدادها، از مسئولین برگزاری، صحت اطلاعات مورد نظر، شامل زمان، مکان و جزئیات مربوطه را پیگیری نمایید.