SliderSliderSlider

 

اخبار و رویداد های علمی و فناوری | تاریخ اخبار و رویداد های علمی و فناوری | تقویم اخبار و رویداد های علمی و فناوری

کنفرانس چالش ها و راهکارهای نوین در مهندسی صنایع و مدیریت و حسابداری ؛ساری - اسفند 98

کد رویداد: 33507
36 روز تا برگزاری
08 اسفند 98      27 February 2020
ساری

نمایشگاه صنعت ساختمان ؛زنجان - بهمن 98

کد رویداد: 34169
12 روز تا برگزاری
14 بهمن 98      03 February 2020
زنجان

نمایشگاه صنعت خودرو ؛ اصفهان - بهمن98

کد رویداد: 31886
در حال برگزاری (3 روز تا پایان)
02 بهمن 98      22 January 2020
اصفهان

نمایشگاه تهران پلاست ؛شهرآفتاب تهران - بهمن 98

کد رویداد: 34518
در حال برگزاری (3 روز تا پایان)
02 بهمن 98      22 January 2020
تهران

مجمع توسعه فناوری، نمایشگاه و کنفرانس سالانه یافته های نوین عمران، معماری و صنعت ساختمان ایران؛تهران - اسفند 98

کد رویداد: 33508
33 روز تا برگزاری
05 اسفند 98      24 February 2020
تهران

نمایشگاه ساختمان اربیل ؛عراق 2020 - اسفند 98

کد رویداد: 34534
34 روز تا برگزاری
06 اسفند 98      25 February 2020
عراق

نمایشگاه صنایع غذایی بغداد ؛عراق 2020 - اسفند 98

کد رویداد: 34535
38 روز تا برگزاری
10 اسفند 98      29 February 2020
بغداد

همایش کشاورزی و منابع طبیعی پایدار ؛تهران - اسفند 98

کد رویداد: 34556
43 روز تا برگزاری
15 اسفند 98      05 March 2020
تهران

نمایشگاه آبیاری کشاورزی، تاسیسات آب و فاضلاب ؛همدان - بهمن و اسفند 98

کد رویداد: 34611
26 روز تا برگزاری
28 بهمن 98      17 February 2020
همدان

نمایشگاه نهاده های کشاورزی ؛ بوستان گفتگو تهران - بهمن 98

کد رویداد: 34517
در حال برگزاری (2 روز تا پایان)
01 بهمن 98      21 January 2020
تهران

همایش پژوهش های نوین در علوم ورزشی و تربیت بدنی؛همدان - بهمن 98

کد رویداد: 33596
1 روز تا برگزاری
03 بهمن 98      23 January 2020
همدان

همایش عمران، معماری و شهر سبز پایدار؛همدان - بهمن 98

کد رویداد: 33595
8 روز تا برگزاری
10 بهمن 98      30 January 2020
همدان

همایش از آشفتگی تا تعادل { دکتر محمد رضا فروتن }؛ بابلسر - بهمن 98

کد رویداد: 34616
8 روز تا برگزاری
10 بهمن 98      30 January 2020
استان مازندران

سمپوزیوم پژوهش های نوین در زبان، ادبیات و زبانشناسی ؛شیراز - بهمن 98

کد رویداد: 34497
10 روز تا برگزاری
12 بهمن 98      01 February 2020
شیراز

کنفرانس بررسی مسائل جاری زبان ها، زبان شناسی، ترجمه و ادبیات ؛ اهواز - بهمن 98

کد رویداد: 31115
10 روز تا برگزاری
12 بهمن 98      01 February 2020
اهواز

کنفرانس علوم اجتماعی و مطالعات فرهنگی ایران ؛شیراز - بهمن 98

کد رویداد: 34495
12 روز تا برگزاری
14 بهمن 98      03 February 2020
شیراز

کنفرانس حقوق، فقه و مطالعات قضایی ؛شیراز - بهمن 98

کد رویداد: 34496
12 روز تا برگزاری
14 بهمن 98      03 February 2020
شیراز

کنفرانس نوآوری در مهندسی معماری و شهرسازی؛تهران - بهمن 98

کد رویداد: 33997
13 روز تا برگزاری
15 بهمن 98      04 February 2020
تهران

همایش مطالعات جهانی علوم انسانی با رویکرد فرهنگی-اجتماعی ؛شیراز - بهمن 98

کد رویداد: 34494
13 روز تا برگزاری
15 بهمن 98      04 February 2020
شیراز

کنفرانس انجمن هوافضای ایران؛تهران - بهمن 98

کد رویداد: 34521
13 روز تا برگزاری
15 بهمن 98      04 February 2020
تهران

کنفرانس توسعه فناوری در مهندسی شیمی؛تهران - بهمن 98

کد رویداد: 34004
14 روز تا برگزاری
16 بهمن 98      05 February 2020
تهران

ماراتن گردشگری الکترونیک؛کیش - بهمن 98

کد رویداد: 34584
14 روز تا برگزاری
16 بهمن 98      05 February 2020
کیش

همایش مهندسي برق، علوم کامپیوتر و فناوری اطلاعات؛همدان - بهمن 98

کد رویداد: 33610
15 روز تا برگزاری
17 بهمن 98      06 February 2020
همدان

همایش مدیریت و حسابداری؛جیرفت - بهمن 98

کد رویداد: 34318
15 روز تا برگزاری
17 بهمن 98      06 February 2020
استان کرمان

همایش علوم مدیریتی، تربیتی، اجتماعی و روانشناسی؛تهران - بهمن 98

کد رویداد: 34610
19 روز تا برگزاری
21 بهمن 98      10 February 2020
تهران

همایش فقه و حقوق، وکالت و علوم اجتماعی؛همدان - بهمن 98

کد رویداد: 33609
22 روز تا برگزاری
24 بهمن 98      13 February 2020
همدان

کنفرانس پژوهشهای نوین حسابداری و مدیریت در هزاره سوم؛کرج - بهمن 98

کد رویداد: 33598
24 روز تا برگزاری
26 بهمن 98      15 February 2020
کرج

همایش پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست؛همدان - بهمن 98

کد رویداد: 33607
26 روز تا برگزاری
28 بهمن 98      17 February 2020
همدان

کنفرانس مکانیک جامدات تجربی؛تهران - بهمن 98

کد رویداد: 34520
27 روز تا برگزاری
29 بهمن 98      18 February 2020
تهران

همایش ارزیابی اثرات محیط زیستی ؛تهران - بهمن و اسفند 98

کد رویداد: 34523
28 روز تا برگزاری
30 بهمن 98      19 February 2020
تهران

تذکر: قبل از هرگونه برنامه ریزی برای حضور و یا اقدامی در رابطه با رویدادها، از مسئولین برگزاری، صحت اطلاعات مورد نظر، شامل زمان، مکان و جزئیات مربوطه را پیگیری نمایید.