SliderSliderSlider

 

اخبار و رویداد های زبان، شعر و ادبیات

کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در علوم انسانی و مطالعات اجتماعی و فرهنگی ؛کرج - 97

کد رویداد: 25778
4 روز تا برگزاری
10 خرداد 97      31 May 2018
کرج

کنفرانس ملی دانشجویی مطالعات زبان و ادبیات انگلیسی ؛رشت - مهر 97

کد رویداد: 27137
135 روز تا برگزاری
17 مهر 97      09 October 2018
رشت

گردهمایی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی ؛شیراز- مهر 97

کد رویداد: 26430
136 روز تا برگزاری
18 مهر 97      10 October 2018
شیراز

بررسی مسائل جاری زبان ها، گویش ها و زبان شناسی ؛اهواز - بهمن 97

کد رویداد: 26312
249 روز تا برگزاری
11 بهمن 97      31 January 2019
اهواز

کنفرانس تحقیقات بنیادین در زبان انگلیسی و ادبیات فارسی ؛تهران - خرداد 97

کد رویداد: 24732
25 روز تا برگزاری
31 خرداد 97      21 June 2018
تهران

سیزدهمین گردهمایی بین المللی انجمن زبان و ادب فارسی ؛شیراز - مهر ماه 97

کد رویداد: 26091
136 روز تا برگزاری
18 مهر 97      10 October 2018
شیراز

همایش بین المللی شرق شناسی ، فردوسی و فرهنگ و ادب پارسی ؛دهلی - آذر 97

کد رویداد: 19141
193 روز تا برگزاری
15 آذر 97      06 December 2018
دهلی نو

کنفرانس ملی مطالعات انگلیسی(آموزش و یادگیری، ادبیات و ترجمه) و زبان شناسی ؛اهواز - بهمن 97

کد رویداد: 27082
249 روز تا برگزاری
11 بهمن 97      31 January 2019
اهواز

تذکر: قبل از هرگونه برنامه ریزی برای حضور و یا اقدامی در رابطه با رویدادها، از مسئولین برگزاری، صحت اطلاعات مورد نظر، شامل زمان، مکان و جزئیات مربوطه را پیگیری نمایید.