SliderSliderSlider

 

اخبار و رویداد های زبان، شعر و ادبیات

نمایشگاه کتاب - بوشهر

کد رویداد: 19998
در حال برگزاری (5 روز تا پایان)
25 آذر 96      16 December 2017
بوشهر

همایش ملی نقد متون و کتب علوم انسانی

کد رویداد: 19202
4 روز تا برگزاری
30 آذر 96      21 December 2017
تهران

دومین کنفرانس بین المللی بررسی مسائل جاری ادبیات، ترجمه و آموزش و یادگیری زبان ها

کد رویداد: 16960
46 روز تا برگزاری
12 بهمن 96      01 February 2018
اهواز

دومین کنفرانس بین المللی بررسی مسائل جاری زبان ها، گویش ها و زبان شناسی

کد رویداد: 16635
46 روز تا برگزاری
12 بهمن 96      01 February 2018
اهواز

چهارمین کنفرانس ملی مطالعات انگلیسی(آموزش و یادگیری، ادبیات و ترجمه)

کد رویداد: 17330
46 روز تا برگزاری
12 بهمن 96      01 February 2018
اهواز

چهارمین کنفرانس ملی مطالعات انگلیسی (آموزش و یادگیری، ادبیات و ترجمه) - 96

کد رویداد: 21146
46 روز تا برگزاری
12 بهمن 96      01 February 2018
اهواز

اولین همایش اقتصاد و کارآفرینی (کسب و کار) در حوزه زبان های خارجی - 96

کد رویداد: 21145
60 روز تا برگزاری
26 بهمن 96      15 February 2018
تهران

نخستین همایش ملی رویکردهای نوین در مطالعات زبان و ادبیات - 96

کد رویداد: 21361
60 روز تا برگزاری
26 بهمن 96      15 February 2018
شیراز

چهارمین همایش ملی زبانشناسی رایانشی - 96

کد رویداد: 22261
60 روز تا برگزاری
26 بهمن 96      15 February 2018
تهران

کنگره بین المللی نظامی گنجوی - 96

کد رویداد: 24093
71 روز تا برگزاری
07 اسفند 96      26 February 2018
تبریز

همایش ملی هزاره باباطاهر - چهارمین همایش تجلیل از مفاخر همدان - 96

کد رویداد: 22358
73 روز تا برگزاری
09 اسفند 96      28 February 2018
همدان

دومین همایش ملی نگاهی نو به زبان و ادب عامه - 96

کد رویداد: 22402
73 روز تا برگزاری
09 اسفند 96      28 February 2018
بوشهر

نخستین همایش بین المللی ادبیات: زبان همدلی - 96

کد رویداد: 22759
78 روز تا برگزاری
14 اسفند 96      05 March 2018
شیراز

نهمین همایش ملی پژوهش­ های زبان و ادبیات فارسی - 96

کد رویداد: 20746
80 روز تا برگزاری
16 اسفند 96      07 March 2018
بیرجند

همایش جریان شناسی فرهنگی در عرصه بین الملل - 96

کد رویداد: 21339
81 روز تا برگزاری
17 اسفند 96      08 March 2018
قم

همایش کشوری دانش محتوا آموزش عربی - 96

کد رویداد: 23729
81 روز تا برگزاری
17 اسفند 96      08 March 2018
ارومیه

همایش ترجمه و میراث ادبی فارسی و فرانسه

کد رویداد: 18548
101 روز تا برگزاری
08 فروردين 97      28 March 2018
مشهد

اولین همایش بین‌المللی دین، فرهنگ و فناوری - 97

کد رویداد: 21456
128 روز تا برگزاری
04 ارديبهشت 97      24 April 2018
تهران

پنجمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مطالعات زبان - 96

کد رویداد: 22409
4 روز تا برگزاری
30 آذر 96      21 December 2017
تهران

زاد روز فردوسی - 96

کد رویداد: 23998
35 روز تا برگزاری
01 بهمن 96      21 January 2018
ایران

نمایشگاه کتاب - قزوین 96

کد رویداد: 21196
65 روز تا برگزاری
01 اسفند 96      20 February 2018
قزوین

نمایشگاه بین المللی کتاب های مصور 2018 - فرانکفورت

کد رویداد: 19575
95 روز تا برگزاری
02 فروردين 97      22 March 2018
فرانکفورت

تذکر: قبل از هرگونه برنامه ریزی برای حضور و یا اقدامی در رابطه با رویدادها، از مسئولین برگزاری، صحت اطلاعات مورد نظر، شامل زمان، مکان و جزئیات مربوطه را پیگیری نمایید.