SliderSliderSlider

 

اخبار و رویداد های زبان، شعر و ادبیات

جشنواره مقاله نویسی نابینایان ایران به بریل (منابر) ؛ تهران - مهر 98

کد رویداد: 33333
28 روز تا برگزاری
23 مهر 98      15 October 2019
تهران

همایش بزرگداشت دکتر محمد جعفری لنگرودی ؛تهران - مهر 98

کد رویداد: 33337
20 روز تا برگزاری
15 مهر 98      07 October 2019
تهران

مکاتبات و مکالمات انگلیسی برای مراودات بازرگانی و تجاری ؛تهران - مهر 98

کد رویداد: 33240
25 روز تا برگزاری
20 مهر 98      12 October 2019
تهران

کنفرانس مطالعات زبان،ادبیات، فرهنگ و تاریخ ؛تفلیس - مهر 98

کد رویداد: 32072
27 روز تا برگزاری
22 مهر 98      14 October 2019
گرجستان

فستیوال مولانا و درویش‌های چرخان ؛قونیه 2019 - آذر 98

کد رویداد: 31614
84 روز تا برگزاری
آذر 98      December 2019
ترکیه

کنفرانس بررسی مسائل جاری زبان ها، زبان شناسی، ترجمه و ادبیات ؛ اهواز - بهمن 98

کد رویداد: 31115
137 روز تا برگزاری
12 بهمن 98      01 February 2020
اهواز

روز بزرگداشت استاد سيد محمد حسين شهريار و روز شعر و ادب پارسی - شهریور 98

کد رویداد: 32660
1 روز تا برگزاری
27 شهریور 98      18 September 2019
ایران

نمایشگاه کتاب ؛گرگان - مهر 98

کد رویداد: 33175
6 روز تا برگزاری
01 مهر 98      23 September 2019
گرگان

روز بزرگداشت مولوي - مهر 98

کد رویداد: 33097
13 روز تا برگزاری
08 مهر 98      30 September 2019
ایران

روز جهانی ترجمه و مترجم (30 September) - مهر 98

کد رویداد: 33099
13 روز تا برگزاری
08 مهر 98      30 September 2019
جهان

نمایشگاه ناشران کتاب ؛ زنجان - مهر 98

کد رویداد: 33143
13 روز تا برگزاری
08 مهر 98      30 September 2019
زنجان

روز جهانی معلم ( 5 October ) - مهر 98

کد رویداد: 33102
18 روز تا برگزاری
13 مهر 98      05 October 2019
جهان

نمایشگاه کتاب و رسانه های مکتوب ؛ سنندج - مهر 98

کد رویداد: 33178
18 روز تا برگزاری
13 مهر 98      05 October 2019
سنندج

روز بزرگداشت حافظ - مهر 98

کد رویداد: 33108
25 روز تا برگزاری
20 مهر 98      12 October 2019
ایران

نمایشگاه کتاب FBF فرانکفورت ؛آلمان 2019 - مهر 98

کد رویداد: 33188
29 روز تا برگزاری
24 مهر 98      16 October 2019
فرانکفورت

نمایشگاه کتاب ؛ بیرجند - مهر و آبان 98

کد رویداد: 32253
35 روز تا برگزاری
30 مهر 98      22 October 2019
بیرجند

نمایشگاه کتاب BOEKENFESTIJNEN بروکسل ؛ بلژیک 2019 - آبان 98

کد رویداد: 33202
44 روز تا برگزاری
09 آبان 98      31 October 2019
بلژیک

نمایشگاه کتاب ؛خرم آباد - آبان 98

کد رویداد: 33252
46 روز تا برگزاری
11 آبان 98      02 November 2019
خرم آباد

نمایشگاه کتاب ؛استانبول -آبان 98

کد رویداد: 33355
46 روز تا برگزاری
11 آبان 98      02 November 2019
استانبول

نمایشگاه کتاب ؛ اصفهان - آبان 98

کد رویداد: 31863
53 روز تا برگزاری
18 آبان 98      09 November 2019
اصفهان

نمایشگاه کتاب ؛مشهد - آبان 98

کد رویداد: 31921
57 روز تا برگزاری
22 آبان 98      13 November 2019
مشهد

نمایشگاه کتاب ؛ رشت - آبان و آذر 98

کد رویداد: 32468
61 روز تا برگزاری
26 آبان 98      17 November 2019
رشت

نمایشگاه رسانه های دیجیتال ؛شیراز - آذر 98

کد رویداد: 32016
67 روز تا برگزاری
02 آذر 98      23 November 2019
شیراز

نمایشگاه بزرگ کتاب ؛شیراز - آذر 98

کد رویداد: 32015
67 روز تا برگزاری
02 آذر 98      23 November 2019
شیراز

نمایشگاه کتاب؛بوشهر - آذر و دی 98

کد رویداد: 32206
92 روز تا برگزاری
27 آذر 98      18 December 2019
بوشهر

نمایشگاه کتاب ؛بندرعباس - دی و بهمن 98

کد رویداد: 32080
123 روز تا برگزاری
28 دی 98      18 January 2020
بندرعباس

نمایشگاه کتاب؛خوزستان - بهمن 98

کد رویداد: 32342
148 روز تا برگزاری
23 بهمن 98      12 February 2020
اهواز

نمایشگاه کتاب ؛یزد - بهمن و اسفند 98

کد رویداد: 32442
151 روز تا برگزاری
26 بهمن 98      15 February 2020
یزد

تذکر: قبل از هرگونه برنامه ریزی برای حضور و یا اقدامی در رابطه با رویدادها، از مسئولین برگزاری، صحت اطلاعات مورد نظر، شامل زمان، مکان و جزئیات مربوطه را پیگیری نمایید.