SliderSliderSlider
 adv darkoob2  

اخبار و رویداد های زبان، شعر و ادبیات

نهمین جشنواره داستان انقلاب

کد رویداد: 8120
وضعیت: 4 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 04 بهمن 95      23 January 2017
مکان: تهران

چهارمین همایش بین المللی زبان، گفتمان و منظور شناسی

کد رویداد: 12724
وضعیت: 6 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 06 بهمن 95      25 January 2017
مکان: اهواز

کارگاه ایده‌یابی، نگارش و تولید فیلم کوتاه

کد رویداد: 13875
وضعیت: 7 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 07 بهمن 95      26 January 2017
مکان: تهران

کارگاه فیلمنامه نویسی

کد رویداد: 13874
وضعیت: 13 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 13 بهمن 95      01 February 2017
مکان: تهران

سومین کنفرانس ملی بررسی مسائل جاری آموزش و یادگیری، ادبیات و مترجمی زبان انگلیسی و زبان شناسی

کد رویداد: 6029
وضعیت: 14 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 14 بهمن 95      02 February 2017
مکان: اهواز

کنفرانس بین المللی بررسی مسائل جاری زبان ها، گویش ها و زبان شناسی

کد رویداد: 7333
وضعیت: 14 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 14 بهمن 95      02 February 2017
مکان: اهواز

کنفرانس بین المللی بررسی مسائل جاری آموزش و یادگیری، ادبیات و مترجمی زبان عربی

کد رویداد: 9129
وضعیت: 14 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 14 بهمن 95      02 February 2017
مکان: اهواز

کنفرانس بین المللی بررسی مسائل جاری ادبیات، ترجمه و آموزش و یادگیری زبان ها

کد رویداد: 9898
وضعیت: 14 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 14 بهمن 95      02 February 2017
مکان: اهواز

کارگاه های آموزشی رشته های مختلف زبان، زبان شناسی، ادبیات، ترجمه و دیگر رشته های علوم انسانی

کد رویداد: 11924
وضعیت: 14 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 14 بهمن 95      02 February 2017
مکان: اهواز

بزرگترین رویداد توسعه ی حرفه ای جامعه مدرسین زبان انگلیسی در ایران

کد رویداد: 14473
وضعیت: 20 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 20 بهمن 95      08 February 2017
مکان: آسیا

اولین همایش ادبیات فارسی معاصر

کد رویداد: 9203
وضعیت: 24 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 24 بهمن 95      12 February 2017
مکان: ایرانشهر

دومین همایش ملی کتاب و نشر

کد رویداد: 13659
وضعیت: 24 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 24 بهمن 95      12 February 2017
مکان: تهران

همایش ملی میراث مشترک زبان، ادبیات و فرهنگ فارسی و عربی در حوزۀ خلیج فارس

کد رویداد: 12286
وضعیت: 27 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 27 بهمن 95      15 February 2017
مکان: بوشهر

نخستین کنفرانس ملی شهر ایرانی اسلامی

کد رویداد: 13221
وضعیت: 27 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 27 بهمن 95      15 February 2017
مکان: تهران

چهارمین همایش ملی صرف

کد رویداد: 13209
وضعیت: 28 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 28 بهمن 95      16 February 2017
مکان: تهران

نمایشگاه سراسری کتاب - استان یزد

کد رویداد: 7173
وضعیت: 31 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 01 اسفند 95      19 February 2017
مکان: یزد

دومین کنفرانس بین المللی ادبیات و پژوهش های تطبیقی در آن

کد رویداد: 12113
وضعیت: 34 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 04 اسفند 95      22 February 2017
مکان: استان گلستان

همایش نقش مطالعات زبان در توسعه اقتصادی، علمی و فرهنگی ایران

کد رویداد: 12219
وضعیت: 35 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 05 اسفند 95      23 February 2017
مکان: استان آذربایجان شرقی

نخستین همایش تاریخ پژوهش و نقد متون

کد رویداد: 13210
وضعیت: 35 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 05 اسفند 95      23 February 2017
مکان: تهران

دومین همایش بین المللی شرق شناسی، مطالعات ایرانی و یادمان بیدل دهلوی

کد رویداد: 11893
وضعیت: 41 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 11 اسفند 95      01 March 2017
مکان: هند

نخستین کنگره بین المللی محتشم کاشانی

کد رویداد: 13308
وضعیت: 44 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 14 اسفند 95      04 March 2017
مکان: کاشان

نخستین همایش دوسالانه فرهنگ و زبان های باستانی

کد رویداد: 13555
وضعیت: 46 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 16 اسفند 95      06 March 2017
مکان: تهران

دومین کنفرانس بین المللی علوم انسانی با رویکرد بومی - اسلامی و تاکید بر پژوهش های نوین

کد رویداد: 14371
وضعیت: 48 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 18 اسفند 95      08 March 2017
مکان: ساری

دومین کنفرانس ملی چارسوی علوم انسانی

کد رویداد: 13557
وضعیت: 52 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 22 اسفند 95      12 March 2017
مکان: شیراز

روز بزرگداشت پروين اعتصامي (95)

کد رویداد: 3029
وضعیت: 55 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 25 اسفند 95      15 March 2017
مکان: ایران

دومین همایش بین المللی آسیب شناسی آموزش زبان های خارجی در ایران

کد رویداد: 9902
وضعیت: 97 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 06 ارديبهشت 96      26 April 2017
مکان: استان خراسان رضوی

نخستین همایش ملی نهج البلاغه و علوم ادبی

کد رویداد: 12723
وضعیت: 97 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 06 ارديبهشت 96      26 April 2017
مکان: استان مازندران

همایش ملی هزار و یک شب و ادبیات ایران و جهان

کد رویداد: 12823
وضعیت: 104 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 13 ارديبهشت 96      03 May 2017
مکان: همدان

چهارمین کنفرانس آموزش زبان انگلیسی

کد رویداد: 14379
وضعیت: 111 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 20 ارديبهشت 96      10 May 2017
مکان: تهران

دومین دوسالانه همایش بین المللی خواندن

کد رویداد: 9316
وضعیت: 121 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 30 ارديبهشت 96      20 May 2017
مکان: سنندج

تذکر: قبل از هرگونه برنامه ریزی برای حضور و یا اقدامی در رابطه با رویدادها، از مسئولین برگزاری، صحت اطلاعات مورد نظر، شامل زمان، مکان و جزئیات مربوطه را پیگیری نمایید.