SliderSliderSlider

 

اخبار و رویداد های زبان، شعر و ادبیات

روز بزرگداشت عطار نیشابوری - فروردین 99

کد رویداد: 35082
8 روز تا برگزاری
25 فروردين 99      13 April 2020
ایران

کنفرانس زبان، ادبیات، تاریخ و تمدن ؛تفلیس - اردیبهشت 99

کد رویداد: 32876
15 روز تا برگزاری
ارديبهشت 99      April 2020
گرجستان

روز بزرگداشت سعدی - اردیبهشت 99

کد رویداد: 35085
15 روز تا برگزاری
01 ارديبهشت 99      20 April 2020
ایران

روز بزرگداشت فردوسی - اردیبهشت 99

کد رویداد: 35106
39 روز تا برگزاری
25 ارديبهشت 99      14 May 2020
ایران

روز بزرگداشت حکیم عمر خیام - اردیبهشت 99

کد رویداد: 35110
42 روز تا برگزاری
28 ارديبهشت 99      17 May 2020
ایران

کنفرانس تحقیقات بنیادین در مدیریت، توسعه و علوم انسانی (با تاکید بر زبان، ادبیات، فرهنگ و تاریخ)؛کرج - خرداد 99

کد رویداد: 34964
76 روز تا برگزاری
31 خرداد 99      20 June 2020
کرج

تذکر: قبل از هرگونه برنامه ریزی برای حضور و یا اقدامی در رابطه با رویدادها، از مسئولین برگزاری، صحت اطلاعات مورد نظر، شامل زمان، مکان و جزئیات مربوطه را پیگیری نمایید.