SliderSliderSlider

 

اخبار و رویداد های زبان، شعر و ادبیات

همایش زبان و ادبیات و بازشناسی مشاهیر و مفاخر ؛تربت حیدریه - اسفند 97

کد رویداد: 29262
48 روز تا برگزاری
16 اسفند 97      07 March 2019
استان خراسان رضوی

بررسی مسائل جاری زبان ها، گویش ها و زبان شناسی ؛اهواز - بهمن 97

کد رویداد: 26312
13 روز تا برگزاری
11 بهمن 97      31 January 2019
اهواز

کارگاه آموزشی روش های تجربی مطالعه زبان و ادبیات ؛اهواز - بهمن 97

کد رویداد: 27601
13 روز تا برگزاری
11 بهمن 97      31 January 2019
اهواز

همایش کتاب سال بانوان ؛قم - اسفند 97

کد رویداد: 28323
33 روز تا برگزاری
اسفند 97      February 2019
قم

کنفرانس رویکردهای نوین در زبان شناسی کاربردی و مطالعات ترجمه ؛اصفهان - اسفند 97

کد رویداد: 28344
34 روز تا برگزاری
02 اسفند 97      21 February 2019
اصفهان

همایش زبان و ادبیات فارسی؛همدان - اسفند 97

کد رویداد: 29131
41 روز تا برگزاری
09 اسفند 97      28 February 2019
همدان

کنفرانس مطالعات زبان،ادبیات، فرهنگ و تاریخ ؛تفلیس - اسفند 97

کد رویداد: 29623
47 روز تا برگزاری
15 اسفند 97      06 March 2019
گرجستان

همایش ملی نهج البلاغه و زبان شناسی ؛گیلان - مرداد 98

کد رویداد: 29687
186 روز تا برگزاری
02 مرداد 98      24 July 2019
استان گیلان

نمایشگاه کتاب ؛بندرعباس - دی و بهمن 97

کد رویداد: 29980
1 روز تا برگزاری
29 دی 97      19 January 2019
بندرعباس

زاد روز فردوسی - بهمن 97

کد رویداد: 29637
3 روز تا برگزاری
01 بهمن 97      21 January 2019
ایران

نمایشگاه کتاب ؛قزوین - بهمن 97

کد رویداد: 30110
10 روز تا برگزاری
08 بهمن 97      28 January 2019
قزوین

کنفرانس ملی مطالعات انگلیسی(آموزش و یادگیری، ادبیات و ترجمه) و زبان شناسی ؛اهواز - بهمن 97

کد رویداد: 27082
13 روز تا برگزاری
11 بهمن 97      31 January 2019
اهواز

تذکر: قبل از هرگونه برنامه ریزی برای حضور و یا اقدامی در رابطه با رویدادها، از مسئولین برگزاری، صحت اطلاعات مورد نظر، شامل زمان، مکان و جزئیات مربوطه را پیگیری نمایید.