SliderSliderSlider

 

اخبار و رویداد های زبان، شعر و ادبیات

همایش زبان و ادبیات و بازشناسی مشاهیر و مفاخر ؛تربت حیدریه - دی 97

کد رویداد: 29262
57 روز تا برگزاری
27 دی 97      17 January 2019
استان خراسان رضوی

بررسی مسائل جاری زبان ها، گویش ها و زبان شناسی ؛اهواز - بهمن 97

کد رویداد: 26312
71 روز تا برگزاری
11 بهمن 97      31 January 2019
اهواز

کارگاه آموزشی روش های تجربی مطالعه زبان و ادبیات ؛اهواز - بهمن 97

کد رویداد: 27601
71 روز تا برگزاری
11 بهمن 97      31 January 2019
اهواز

همایش کتاب سال بانوان ؛قم - اسفند 97

کد رویداد: 28323
91 روز تا برگزاری
اسفند 97      February 2019
قم

کنفرانس رویکردهای نوین در زبان شناسی کاربردی و مطالعات ترجمه ؛اصفهان - اسفند 97

کد رویداد: 28344
92 روز تا برگزاری
02 اسفند 97      21 February 2019
اصفهان

همایش زبان و ادبیات فارسی؛همدان - اسفند 97

کد رویداد: 29131
99 روز تا برگزاری
09 اسفند 97      28 February 2019
همدان

نمایشگاه بزرگ کتاب ؛شیراز - آذر 97

کد رویداد: 29004
3 روز تا برگزاری
03 آذر 97      24 November 2018
شیراز

همایش بین المللی شرق شناسی ، فردوسی و فرهنگ و ادب پارسی ؛دهلی - آذر 97

کد رویداد: 19141
15 روز تا برگزاری
15 آذر 97      06 December 2018
دهلی نو

کنفرانس ملی مطالعات انگلیسی(آموزش و یادگیری، ادبیات و ترجمه) و زبان شناسی ؛اهواز - بهمن 97

کد رویداد: 27082
71 روز تا برگزاری
11 بهمن 97      31 January 2019
اهواز

تذکر: قبل از هرگونه برنامه ریزی برای حضور و یا اقدامی در رابطه با رویدادها، از مسئولین برگزاری، صحت اطلاعات مورد نظر، شامل زمان، مکان و جزئیات مربوطه را پیگیری نمایید.