SliderSliderSlider

اخبار و رویداد های زبان، شعر و ادبیات

دومین همایش ملی بررسی ادبیات بومی ایران زمین

کد رویداد: 16337
وضعیت: 1 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 03 خرداد 96      24 May 2017
مکان: استان لرستان

اختتامیه جشنواره سراسری دانشجویی داستان کوتاه زاینده رود

کد رویداد: 18494
وضعیت: 1 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 03 خرداد 96      24 May 2017
مکان: اصفهان

مراسم نکوداشت محمد کلباسی

کد رویداد: 18495
وضعیت: 1 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 03 خرداد 96      24 May 2017
مکان: اصفهان

دومین همایش ملی مترجمی زبان انگلیسی

کد رویداد: 18360
وضعیت: 2 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 04 خرداد 96      25 May 2017
مکان: کرمان

جشنواره فرینج پراگ - جمهوری چک

کد رویداد: 18300
وضعیت: 3 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 05 خرداد 96      26 May 2017
مکان: جمهوری چک

دوره آموزشی تخصصی مجازی داستان سرایی برای تغییر در کسب و کار

کد رویداد: 18087
وضعیت: 8 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 10 خرداد 96      31 May 2017
مکان: تهران

همایش ملی ملک الشعراء بهار

کد رویداد: 17755
وضعیت: 30 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: تیر 96      June 2017
مکان: مشهد

دومین همایش ملی آموزش زبان و ادبیات فارسی

کد رویداد: 18085
وضعیت: 50 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 21 تیر 96      12 July 2017
مکان: مشهد

دومین کنفرانس بین المللی ادبیات و زبان شناسی

کد رویداد: 18056
وضعیت: 56 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 27 تیر 96      18 July 2017
مکان: تهران

جشنواره فیلم مستقل پراگ - جمهوری چک

کد رویداد: 18303
وضعیت: 72 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 12 مرداد 96      03 August 2017
مکان: جمهوری چک

دومین همایش ملی بازشناسی مشاهیر و مفاخر در ادب پارسی

کد رویداد: 18084
وضعیت: 79 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 19 مرداد 96      10 August 2017
مکان: مشهد

اولین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین در علوم و تکنولوژی

کد رویداد: 16179
وضعیت: 93 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 02 شهریور 96      24 August 2017
مکان: تهران

اولین همایش ملی مسائل کاربردی و آموزشی در تدریس و یادگیری زبان انگلیسی

کد رویداد: 16191
وضعیت: 95 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 04 شهریور 96      26 August 2017
مکان: ارومیه

پنجمین کنفرانس بین المللی یادگیری و آموزش زبان - بلغارستان

کد رویداد: 18363
وضعیت: 95 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 04 شهریور 96      26 August 2017
مکان: بلغارستان

دومین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در آموزش و ارزیابی زبان انگلیسی

کد رویداد: 16640
وضعیت: 97 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 06 شهریور 96      28 August 2017
مکان: اردبیل

سومین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و مهندسی

کد رویداد: 16175
وضعیت: 100 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 09 شهریور 96      31 August 2017
مکان: بانکوک

کنفرانس ملی رویکردهای نوین علوم انسانی در قرن 21

کد رویداد: 17307
وضعیت: 105 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 14 شهریور 96      05 September 2017
مکان: رشت

دوازدهمین گردهمایی بین ­المللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی ایران

کد رویداد: 15522
وضعیت: 106 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 15 شهریور 96      06 September 2017
مکان: کرمانشاه

پانزدهمین نمايشگاه بين المللي كتاب - تبریز

کد رویداد: 17005
وضعیت: 136 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 14 مهر 96      06 October 2017
مکان: تبریز

اولین کنفرانس ملی آموزش زبان انگلیسی: نوآوری ها و پیشرفت های حرفه ای

کد رویداد: 18086
وضعیت: 142 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 20 مهر 96      12 October 2017
مکان: سنندج

نخستین همایش نشانه شناسی فرهنگ و هنر و ادبیات

کد رویداد: 16345
وضعیت: 151 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 29 مهر 96      21 October 2017
مکان: تهران

سومین همایش رویکردهای میان‌رشته‌ای به آموزش زبان، ادبیات و مطالعات ترجمه

کد رویداد: 18374
وضعیت: 154 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 02 آبان 96      24 October 2017
مکان: مشهد

نمایشگاه هنر و کتاب - استانبول(آرتیست )

کد رویداد: 15822
وضعیت: 165 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 13 آبان 96      04 November 2017
مکان: استانبول

کنفرانس بین المللی هنر کتاب آرایی در فرهنگ و تمدّن اسلامی

کد رویداد: 17331
وضعیت: 174 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 22 آبان 96      13 November 2017
مکان: اردبیل

همایش ملی مفهوم بدی و اشکال بیان آن در ادبیات

کد رویداد: 15838
وضعیت: 175 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 23 آبان 96      14 November 2017
مکان: تبریز

شانزدهمین نمايشگاه بزرگ كتاب - شیراز 96

کد رویداد: 17181
وضعیت: 187 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 05 آذر 96      26 November 2017
مکان: شیراز

مراسم بزرگداشت مولانا؛قونیه - ترکیه

کد رویداد: 17390
وضعیت: 198 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 16 آذر 96      07 December 2017
مکان: ترکیه

دومین کنفرانس بین المللی بررسی مسائل جاری ادبیات، ترجمه و آموزش و یادگیری زبان ها

کد رویداد: 16960
وضعیت: 254 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 12 بهمن 96      01 February 2018
مکان: اهواز

دومین کنفرانس بین المللی بررسی مسائل جاری زبان ها، گویش ها و زبان شناسی

کد رویداد: 16635
وضعیت: 254 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 12 بهمن 96      01 February 2018
مکان: اهواز

چهارمین کنفرانس ملی مطالعات انگلیسی(آموزش و یادگیری، ادبیات و ترجمه)

کد رویداد: 17330
وضعیت: 254 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 12 بهمن 96      01 February 2018
مکان: اهواز

تذکر: قبل از هرگونه برنامه ریزی برای حضور و یا اقدامی در رابطه با رویدادها، از مسئولین برگزاری، صحت اطلاعات مورد نظر، شامل زمان، مکان و جزئیات مربوطه را پیگیری نمایید.