SliderSliderSlider

 

اخبار و رویداد های زبان، شعر و ادبیات

فستیوال مولانا و درویش‌های چرخان ؛قونیه 2019 - آذر 98

کد رویداد: 31614
19 روز تا برگزاری
آذر 98      December 2019
ترکیه

همایش زبان، ادبیات و گفتمان صلح ؛قزوین - دی 98

کد رویداد: 33413
56 روز تا برگزاری
26 دی 98      16 January 2020
قزوین

کنفرانس زبان، ادبیات، تاریخ و تمدن ؛تفلیس - دی 98

کد رویداد: 32876
56 روز تا برگزاری
26 دی 98      16 January 2020
گرجستان

کنفرانس بررسی مسائل جاری زبان ها، زبان شناسی، ترجمه و ادبیات ؛ اهواز - بهمن 98

کد رویداد: 31115
72 روز تا برگزاری
12 بهمن 98      01 February 2020
اهواز

همایش زبان و ادبیات فارسی؛همدان - اسفند 98

کد رویداد: 33608
91 روز تا برگزاری
01 اسفند 98      20 February 2020
همدان

نمایشگاه کتاب ؛ رشت - آبان و آذر 98

کد رویداد: 32468
در حال برگزاری (0 روز تا پایان)
26 آبان 98      17 November 2019
رشت

نمایشگاه بزرگ کتاب ؛شیراز - آذر 98

کد رویداد: 32015
3 روز تا برگزاری
03 آذر 98      24 November 2019
شیراز

نمایشگاه رسانه های دیجیتال ؛شیراز - آذر 98

کد رویداد: 32016
3 روز تا برگزاری
03 آذر 98      24 November 2019
شیراز

نمایشگاه کتاب؛بوشهر - دی 98

کد رویداد: 32206
31 روز تا برگزاری
01 دی 98      22 December 2019
بوشهر

نمایشگاه کتاب ؛بندرعباس - دی و بهمن 98

کد رویداد: 32080
58 روز تا برگزاری
28 دی 98      18 January 2020
بندرعباس

نمایشگاه کتاب؛خوزستان - بهمن 98

کد رویداد: 32342
83 روز تا برگزاری
23 بهمن 98      12 February 2020
اهواز

نمایشگاه کتاب ؛یزد - بهمن و اسفند 98

کد رویداد: 32442
86 روز تا برگزاری
26 بهمن 98      15 February 2020
یزد

تذکر: قبل از هرگونه برنامه ریزی برای حضور و یا اقدامی در رابطه با رویدادها، از مسئولین برگزاری، صحت اطلاعات مورد نظر، شامل زمان، مکان و جزئیات مربوطه را پیگیری نمایید.