SliderSliderSlider

 

اخبار و رویداد های ورزش و تربیت بدنی

همایش تربیت بدنی ،تغذیه و طب ورزشی ؛مشهد - اردیبهشت 98

کد رویداد: 29261
44 روز تا برگزاری
12 ارديبهشت 98      02 May 2019
مشهد

تذکر: قبل از هرگونه برنامه ریزی برای حضور و یا اقدامی در رابطه با رویدادها، از مسئولین برگزاری، صحت اطلاعات مورد نظر، شامل زمان، مکان و جزئیات مربوطه را پیگیری نمایید.