SliderSliderSlider

 

اخبار و رویداد های ورزش و تربیت بدنی

نمایشگاه ورزش و تجهیزات ورزشی ؛خوزستان - مهر 97

کد رویداد: 27489
89 روز تا برگزاری
22 مهر 97      14 October 2018
اهواز

همایش ملی دستاوردهای علوم ورزشی و سلامت ؛اهواز - آبان 97

کد رویداد: 27906
100 روز تا برگزاری
03 آبان 97      25 October 2018
اهواز

نمایشگاه مادر ,کودک ,نوزاد ,اسباب بازی ,تجهیزات کمک آموزشی و ورزشی ؛کرمان (جنوب شرق) - مرداد 97

کد رویداد: 27479
14 روز تا برگزاری
09 مرداد 97      31 July 2018
کرمان

نمایشگاه سلامت، ورزش و تجهیزات وابسته ؛ اصفهان - مرداد 97

کد رویداد: 27405
28 روز تا برگزاری
23 مرداد 97      14 August 2018
اصفهان

مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان آسیا ؛ یک چهارم نهایی /استقلال - السد ؛ شهریور 97

کد رویداد: 27549
41 روز تا برگزاری
05 شهریور 97      27 August 2018
آسیا

مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان آسیا ؛ یک چهارم نهایی /کاشیما -آنتلرز ؛ شهریور 97

کد رویداد: 27550
42 روز تا برگزاری
06 شهریور 97      28 August 2018
آسیا

مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان آسیا ؛ یک چهارم نهایی / الدحیل قطر - پرسپولیس ؛ شهریور 97

کد رویداد: 27551
42 روز تا برگزاری
06 شهریور 97      28 August 2018
آسیا

مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان آسیا ؛ یک چهارم نهایی / چونبوک موتورز - سوون سامسونگ ؛ شهریور 97

کد رویداد: 27552
43 روز تا برگزاری
07 شهریور 97      29 August 2018
آسیا

مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان آسیا ؛ یک چهارم نهایی / السد - استقلال ؛ شهریور 97

کد رویداد: 27553
62 روز تا برگزاری
26 شهریور 97      17 September 2018
آسیا

مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان آسیا ؛ یک چهارم نهایی / تیانجین چوانجیان - کاشیما آنتلرز ؛ شهریور 97

کد رویداد: 27554
63 روز تا برگزاری
27 شهریور 97      18 September 2018
آسیا

مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان آسیا ؛ یک چهارم نهایی / پرسپولیس - الدحیل قطر ؛ شهریور 97

کد رویداد: 27555
63 روز تا برگزاری
27 شهریور 97      18 September 2018
آسیا

مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان آسیا ؛ یک چهارم نهایی / سوون سامسونگ - چونبوک موتورز ؛ شهریور 97

کد رویداد: 27556
64 روز تا برگزاری
28 شهریور 97      19 September 2018
آسیا

نمایشگاه ورزش و ملزومات ورزشی ؛ استانبول - 97

کد رویداد: 24217
84 روز تا برگزاری
17 مهر 97      09 October 2018
استانبول

تذکر: قبل از هرگونه برنامه ریزی برای حضور و یا اقدامی در رابطه با رویدادها، از مسئولین برگزاری، صحت اطلاعات مورد نظر، شامل زمان، مکان و جزئیات مربوطه را پیگیری نمایید.