SliderSliderSlider

 

اخبار و رویداد های ورزش و تربیت بدنی

نمایشگاه صنعت آموزشی، سلامت و ورزش ؛ اصفهان -مرداد 99

کد رویداد: 35413
42 روز تا برگزاری
23 مرداد 99      13 August 2020
اصفهان

مسابقات والیبال انتخابی المپیک توکیو ؛ 2020 - مرداد 99

کد رویداد: 31634
23 روز تا برگزاری
04 مرداد 99      25 July 2020
توکیو

مقدماتی جام جهانی 2022 ؛ 2020 - شهریور 99

کد رویداد: 31631
51 روز تا برگزاری
01 شهریور 99      22 August 2020
کشورهای مختلف

بازی انتخابی جام جهانی 2022 ؛ایران و هنگ کنگ - مهر 99

کد رویداد: 35332
98 روز تا برگزاری
17 مهر 99      08 October 2020
ایران

بازی انتخابی جام جهانی 2022 ؛کامبوج و ایران - مهر 99

کد رویداد: 35333
103 روز تا برگزاری
22 مهر 99      13 October 2020
کامبوج

بازی انتخابی جام جهانی 2022 ؛ایران و بحرین - آبان 99

کد رویداد: 35334
133 روز تا برگزاری
22 آبان 99      12 November 2020
ایران

بازی انتخابی جام جهانی 2022 ؛ایران و عراق - آبان 99

کد رویداد: 35335
138 روز تا برگزاری
27 آبان 99      17 November 2020
ایران

نمایشگاه ورزش، تجهیزات ورزشی، سلامت و صنایع وابسته ؛شیراز - تیر 99

کد رویداد: 35389
12 روز تا برگزاری
24 تیر 99      14 July 2020
شیراز

تذکر: قبل از هرگونه برنامه ریزی برای حضور و یا اقدامی در رابطه با رویدادها، از مسئولین برگزاری، صحت اطلاعات مورد نظر، شامل زمان، مکان و جزئیات مربوطه را پیگیری نمایید.