SliderSliderSlider

 

اخبار و رویداد های ورزش و تربیت بدنی

همایش افق های نوین در علوم ورزشی و سلامت؛تهران - آذر 97

کد رویداد: 29249
28 روز تا برگزاری
28 آذر 97      19 December 2018
تهران

همایش پژوهش های نوین در علوم ورزشی و تربیت بدنی ؛همدان -دی 97

کد رویداد: 29055
57 روز تا برگزاری
27 دی 97      17 January 2019
همدان

همایش تربیت بدنی ،تغذیه و طب ورزشی ؛مشهد - اسفند 97

کد رویداد: 29261
106 روز تا برگزاری
16 اسفند 97      07 March 2019
مشهد

نمایشگاه ورزش، جوانان، اوقات فراغت، تجهیزات و صنایع وابسته ؛ شهر آفتاب تهران - دی97

کد رویداد: 28855
55 روز تا برگزاری
25 دی 97      15 January 2019
تهران

تذکر: قبل از هرگونه برنامه ریزی برای حضور و یا اقدامی در رابطه با رویدادها، از مسئولین برگزاری، صحت اطلاعات مورد نظر، شامل زمان، مکان و جزئیات مربوطه را پیگیری نمایید.