SliderSliderSlider

 

اخبار و رویداد های ورزش و تربیت بدنی

همایش راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار در علوم ورزشی و تربیت بدنی ایران ؛تهران - اسفند 97

کد رویداد: 29460
47 روز تا برگزاری
15 اسفند 97      06 March 2019
تهران

همایش تربیت بدنی ،تغذیه و طب ورزشی ؛مشهد - اسفند 97

کد رویداد: 29261
48 روز تا برگزاری
16 اسفند 97      07 March 2019
مشهد

نمایشگاه ورزش و تجهیزات ورزشی ؛یزد - بهمن 97

کد رویداد: 30064
3 روز تا برگزاری
01 بهمن 97      21 January 2019
یزد

تذکر: قبل از هرگونه برنامه ریزی برای حضور و یا اقدامی در رابطه با رویدادها، از مسئولین برگزاری، صحت اطلاعات مورد نظر، شامل زمان، مکان و جزئیات مربوطه را پیگیری نمایید.