SliderSliderSlider

 

اخبار و رویداد های ورزش و تربیت بدنی

جام جهانی فوتبال 2018 روسیه

کد رویداد: 19681
18 روز تا برگزاری
24 خرداد 97      14 June 2018
مسکو

مسابقات جام جهانی 2018 روسیه ؛ گروه A/ روسیه - عربستان ؛ خرداد 97

کد رویداد: 26615
18 روز تا برگزاری
24 خرداد 97      14 June 2018
روسیه

مسابقات جام جهانی 2018 روسیه ؛ گروه A/ مصر - اروگوئه ؛ خرداد 97

کد رویداد: 26616
19 روز تا برگزاری
25 خرداد 97      15 June 2018
روسیه

مسابقات جام جهانی 2018 روسیه ؛ گروه B/ مراکش - ایران ؛ خرداد 97

کد رویداد: 26621
19 روز تا برگزاری
25 خرداد 97      15 June 2018
روسیه

مسابقات جام جهانی 2018 روسیه ؛ گروه B/ پرتغال - اسپانیا ؛ خرداد 97

کد رویداد: 26622
19 روز تا برگزاری
25 خرداد 97      15 June 2018
روسیه

مسابقات جام جهانی 2018 روسیه ؛ گروه C/ فرانسه - استرالیا ؛ خرداد 97

کد رویداد: 26627
20 روز تا برگزاری
26 خرداد 97      16 June 2018
روسیه

مسابقات جام جهانی 2018 روسیه ؛ گروه C/ پرو - دانمارک ؛ خرداد 97

کد رویداد: 26628
20 روز تا برگزاری
26 خرداد 97      16 June 2018
روسیه

مسابقات جام جهانی 2018 روسیه ؛ گروه D/ آرژانتین - ایسلند ؛ خرداد 97

کد رویداد: 26633
20 روز تا برگزاری
26 خرداد 97      16 June 2018
روسیه

مسابقات جام جهانی 2018 روسیه ؛ گروه D/ کرواسی - نیجریه ؛ خرداد 97

کد رویداد: 26634
20 روز تا برگزاری
26 خرداد 97      16 June 2018
روسیه

مسابقات جام جهانی 2018 روسیه ؛ گروه E/ کاستاریکا - صربستان ؛ خرداد 97

کد رویداد: 26639
21 روز تا برگزاری
27 خرداد 97      17 June 2018
روسیه

مسابقات جام جهانی 2018 روسیه ؛ گروه E/ برزیل - سوئیس ؛ خرداد 97

کد رویداد: 26640
21 روز تا برگزاری
27 خرداد 97      17 June 2018
روسیه

مسابقات جام جهانی 2018 روسیه ؛ گروه F/ آلمان - مکزیک ؛ خرداد 97

کد رویداد: 26645
21 روز تا برگزاری
27 خرداد 97      17 June 2018
روسیه

مسابقات جام جهانی 2018 روسیه ؛ گروه F/ سوئد - کره‌جنوبی ؛ خرداد 97

کد رویداد: 26646
22 روز تا برگزاری
28 خرداد 97      18 June 2018
روسیه

مسابقات جام جهانی 2018 روسیه ؛ گروه G/ بلژیک - پاناما ؛ خرداد 97

کد رویداد: 26651
22 روز تا برگزاری
28 خرداد 97      18 June 2018
روسیه

مسابقات جام جهانی 2018 روسیه ؛ گروه G/ تونس - انگلیس ؛ خرداد 97

کد رویداد: 26652
22 روز تا برگزاری
28 خرداد 97      18 June 2018
روسیه

مسابقات جام جهانی 2018 روسیه ؛ گروه A/ روسیه - مصر ؛ خرداد 97

کد رویداد: 26617
23 روز تا برگزاری
29 خرداد 97      19 June 2018
روسیه

مسابقات جام جهانی 2018 روسیه ؛ گروه H/ کلمبیا - ژاپن ؛ خرداد 97

کد رویداد: 26657
23 روز تا برگزاری
29 خرداد 97      19 June 2018
روسیه

مسابقات جام جهانی 2018 روسیه ؛ گروه H/ لهستان - سنگال ؛ خرداد 97

کد رویداد: 26658
23 روز تا برگزاری
29 خرداد 97      19 June 2018
روسیه

مسابقات جام جهانی 2018 روسیه ؛ گروه A/ اروگوئه - عربستان ؛ خرداد 97

کد رویداد: 26618
24 روز تا برگزاری
30 خرداد 97      20 June 2018
روسیه

مسابقات جام جهانی 2018 روسیه ؛ گروه B/ پرتغال - مراکش ؛ خرداد 97

کد رویداد: 26623
24 روز تا برگزاری
30 خرداد 97      20 June 2018
روسیه

مسابقات جام جهانی 2018 روسیه ؛ گروه B/ ایران - اسپانیا ؛ خرداد 97

کد رویداد: 26624
24 روز تا برگزاری
30 خرداد 97      20 June 2018
روسیه

مسابقات جام جهانی 2018 روسیه ؛ گروه C/ دانمارک - استرالیا ؛ خرداد 97

کد رویداد: 26629
25 روز تا برگزاری
31 خرداد 97      21 June 2018
روسیه

مسابقات جام جهانی 2018 روسیه ؛ گروه C/ فرانسه - پرو ؛ خرداد 97

کد رویداد: 26630
25 روز تا برگزاری
31 خرداد 97      21 June 2018
روسیه

مسابقات جام جهانی 2018 روسیه ؛ گروه D/ آرژانتین - کرواسی ؛ خرداد 97

کد رویداد: 26635
25 روز تا برگزاری
31 خرداد 97      21 June 2018
روسیه

مسابقات جام جهانی 2018 روسیه ؛ گروه D/ نیجریه - ایسلند ؛ تیر 97

کد رویداد: 26636
26 روز تا برگزاری
01 تیر 97      22 June 2018
روسیه

مسابقات جام جهانی 2018 روسیه ؛ گروه E/ صربستان - سوئیس ؛ تیر 97

کد رویداد: 26642
26 روز تا برگزاری
01 تیر 97      22 June 2018
روسیه

مسابقات جام جهانی 2018 روسیه ؛ گروه E/ کاستاریکا - صربستان ؛ تیر 97

کد رویداد: 26641
26 روز تا برگزاری
01 تیر 97      22 June 2018
روسیه

مسابقات جام جهانی 2018 روسیه ؛ گروه F/ کره‌جنوبی - مکزیک ؛ تیر 97

کد رویداد: 26647
27 روز تا برگزاری
02 تیر 97      23 June 2018
روسیه

مسابقات جام جهانی 2018 روسیه ؛ گروه F/ آلمان - سوئد ؛ تیر 97

کد رویداد: 26648
27 روز تا برگزاری
02 تیر 97      23 June 2018
روسیه

مسابقات جام جهانی 2018 روسیه ؛ گروه G/ بلژیک - تونس ؛ تیر 97

کد رویداد: 26653
27 روز تا برگزاری
02 تیر 97      23 June 2018
روسیه

تذکر: قبل از هرگونه برنامه ریزی برای حضور و یا اقدامی در رابطه با رویدادها، از مسئولین برگزاری، صحت اطلاعات مورد نظر، شامل زمان، مکان و جزئیات مربوطه را پیگیری نمایید.