SliderSliderSlider

 

اخبار و رویداد های هنر،سینما، تئاتر و موسیقی

نمایشگاه گنجیه‌هایی از مجموعه ملی فرانسه؛ موزه لوور در تهران ؛تهران - 96 و 97

کد رویداد: 25462
در حال برگزاری (11 روز تا پایان)
14 اسفند 96      05 March 2018
تهران

جشنواره موسیقی زیرآب - آمریکا

کد رویداد: 18964
41 روز تا برگزاری
16 تیر 97      07 July 2018
آمریکالی جنوبی

تور نمایشگاهی Photokina عکاسی و فیلمبرداری ؛فرانسه و آلمان - شهریور و مهر 97

کد رویداد: 27194
118 روز تا برگزاری
31 شهریور 97      22 September 2018
کلن

نمایشگاه تجهیزات و فناوری فیلمبرداری و عکاسی آلمان (2018Photokina )

کد رویداد: 18143
121 روز تا برگزاری
ارائه خدمات تفکیکی ویزا، هتل، بلیط پرواز
ثبت نام در رویداد
03 مهر 97      25 September 2018
کلن

کنفرانس میان رشته ای روسیه و شرق: تعامل در هنر ؛مسکو - مهر 97

کد رویداد: 26476
144 روز تا برگزاری
26 مهر 97      18 October 2018
مسکو

همایش ملی هنر ایران در دوره قاجار ؛تهران - آبان 97

کد رویداد: 26048
178 روز تا برگزاری
30 آبان 97      21 November 2018
تهران

استند آپ کمدی گ‌ زیده ؛تهران - فروردین و اردیبهشت و خرداد 97

کد رویداد: 26493
در حال برگزاری (18 روز تا پایان)
17 فروردين 97      06 April 2018
تهران

نمایشگاه وای.زی.کامی ؛تهران - اردیبهشت و خرداد 97

کد رویداد: 27027
در حال برگزاری (18 روز تا پایان)
31 فروردين 97      20 April 2018
تهران

نمایش نارنجیغ؛تهران - اردیبهشت و خرداد 97

کد رویداد: 26774
در حال برگزاری (2 روز تا پایان)
12 ارديبهشت 97      02 May 2018
تهران

منتخب عکس ۲۰۱۶ تا ۲۰۱۸ وردپرس فوتو ؛تهران - اردیبهشت و خرداد 97

کد رویداد: 27091
در حال برگزاری (4 روز تا پایان)
20 ارديبهشت 97      10 May 2018
تهران

نمایشگاه میراث معاصر ؛تهران - اردیبهشت و خرداد 97

کد رویداد: 27103
در حال برگزاری (4 روز تا پایان)
21 ارديبهشت 97      11 May 2018
تهران

نمایشگاه دریابار؛تهران - اردیبهشت و خرداد 97

کد رویداد: 27104
در حال برگزاری (4 روز تا پایان)
21 ارديبهشت 97      11 May 2018
تهران

نمایشگاه چهل «رساله ای در باب سلوک زمینی» ؛تهران - اردیبهشت و خرداد 97

کد رویداد: 27127
در حال برگزاری (4 روز تا پایان)
21 ارديبهشت 97      11 May 2018
تهران

نمایشگاه بی نام بَرایِ بیژَن و مَنیژه ؛تهران - اردیبهشت و خرداد 97

کد رویداد: 27095
در حال برگزاری (6 روز تا پایان)
21 ارديبهشت 97      11 May 2018
تهران

نمایشگاه تعیین طول و عرض جغرافیایی و ارتفاع از سطح دریا 35.44’37.6° N, 51.23’59.6° E؛تهران - اردیبهشت و خرداد 97

کد رویداد: 27126
در حال برگزاری (11 روز تا پایان)
21 ارديبهشت 97      11 May 2018
تهران

نمایشگاه نقاشی اکبر نیکان پور ؛اصفهان - اردیبهشت و خرداد 97

کد رویداد: 27069
در حال برگزاری (17 روز تا پایان)
21 ارديبهشت 97      11 May 2018
اصفهان

نمایشگاه رویکردها و گرایش ها در هنر معاصر ۲ ؛تهران - اردیبهشت و خرداد 97

کد رویداد: 27131
در حال برگزاری (19 روز تا پایان)
23 ارديبهشت 97      13 May 2018
تهران

نمایشگاه نگاهی به عکس‌های جهان نما ؛تهران - اردیبهشت و خرداد 97

کد رویداد: 27121
در حال برگزاری (24 روز تا پایان)
25 ارديبهشت 97      15 May 2018
تهران

نمایشگاه آثار سکه های اسلامی و دوره های تاریخی ایران ؛تهران - اردیبهشت و خرداد 97

کد رویداد: 27228
در حال برگزاری (8 روز تا پایان)
27 ارديبهشت 97      17 May 2018
تهران

نمایشگاه از پاریس تا نیشابور ؛تهران - اردیبهشت و خرداد 97

کد رویداد: 27155
در حال برگزاری (0 روز تا پایان)
28 ارديبهشت 97      18 May 2018
تهران

نمایشگاه ورق پاره های بی بی های عاشق ؛تهران - اردیبهشت و خرداد 97

کد رویداد: 27172
در حال برگزاری (0 روز تا پایان)
28 ارديبهشت 97      18 May 2018
تهران

نمایشگاه تیربرقهای عاشق؛تهران - اردیبهشت و خرداد 97

کد رویداد: 27118
در حال برگزاری (1 روز تا پایان)
28 ارديبهشت 97      18 May 2018
تهران

نمایشگاه نیمه شب تابستان؛تهران - اردیبهشت و خرداد 97

کد رویداد: 27156
در حال برگزاری (1 روز تا پایان)
28 ارديبهشت 97      18 May 2018
تهران

نمایشگاه دوباره؛تهران - اردیبهشت و خرداد 97

کد رویداد: 27167
در حال برگزاری (1 روز تا پایان)
28 ارديبهشت 97      18 May 2018
تهران

نمایشگاه شیوع ؛تهران - اردیبهشت و خرداد 97

کد رویداد: 27171
در حال برگزاری (1 روز تا پایان)
28 ارديبهشت 97      18 May 2018
تهران

نمایشگاه آثار محمدرضا خلجی؛تهران - اردیبهشت و خرداد 97

کد رویداد: 27181
در حال برگزاری (1 روز تا پایان)
28 ارديبهشت 97      18 May 2018
تهران

نمایشگاه خندیدن در خانه‌ای که می‌سوخت ؛تهران - اردیبهشت و خرداد 97

کد رویداد: 27153
در حال برگزاری (2 روز تا پایان)
28 ارديبهشت 97      18 May 2018
تهران

نمایشگاه خیامی؛تهران - اردیبهشت و خرداد 97

کد رویداد: 27184
در حال برگزاری (2 روز تا پایان)
28 ارديبهشت 97      18 May 2018
تهران

نمایشگاه در سایه خورشید؛تهران - اردیبهشت و خرداد 97

کد رویداد: 27124
در حال برگزاری (3 روز تا پایان)
28 ارديبهشت 97      18 May 2018
تهران

سه نمایشگاه انفرادی در یک گالری ؛تهران - اردیبهشت و خرداد 97

کد رویداد: 27122
در حال برگزاری (4 روز تا پایان)
28 ارديبهشت 97      18 May 2018
تهران

تذکر: قبل از هرگونه برنامه ریزی برای حضور و یا اقدامی در رابطه با رویدادها، از مسئولین برگزاری، صحت اطلاعات مورد نظر، شامل زمان، مکان و جزئیات مربوطه را پیگیری نمایید.