SliderSliderSlider

 

لیست کنگره ها | تقویم کنگره ها | تاریخ کنگره ها

لیست کنگره های ایران | تقویم کنگره ها | تاریخ برگزاری کنگره ها

کنگره های برگزارشده، درحال برگزاری و آینده، اطلاعات، زمان ، مکان و محل برگزاری کنگره ها ، اخبار شروع و پایان کنگره های ایران

اطلاع از کنگره های تهران، اصفهان، شیراز، تبریز، مشهد، یزد، کیش و ... ، سایت رسمی کنگره های ایران ، اطلاعات کنگره های 96 و 97

لیست کنگره های داخلی، خارجی و بین المللی، کنگره های ایران در سال 96 و 97، کنگره های بین المللی 2017 و 2018

کنگره توسعه کشاورزی و محیط زیست با تاکید بر برنامه توسعه ملل ؛تهران - اردیبهشت 99

کد رویداد: 34702
18 روز تا برگزاری
03 ارديبهشت 99      22 April 2020
تهران

کنگره علوم روانشناختی و آموزشی ؛تهران - اردیبهشت 99

کد رویداد: 34687
19 روز تا برگزاری
04 ارديبهشت 99      23 April 2020
تهران

کنگره علوم و صنایع غذایی، کشاورزی و امنیت غذایی؛کرج - شهریور 99

کد رویداد: 34972
170 روز تا برگزاری
31 شهریور 99      21 September 2020
کرج

تذکر: قبل از هرگونه برنامه ریزی برای حضور و یا اقدامی در رابطه با رویدادها، از مسئولین برگزاری، صحت اطلاعات مورد نظر، شامل زمان، مکان و جزئیات مربوطه را پیگیری نمایید.