SliderSliderSlider

 

اخبار و رویداد های میراث فرهنگی و صنایع دستی

روز جهانی صنایع دستی [ 10 June ] - خرداد 99

کد رویداد: 35170
5 روز تا برگزاری
21 خرداد 99      10 June 2020
جهان

نمایشگاه گردشگری و صنایع دستی ؛اصفهان - تیر 99

کد رویداد: 34487
16 روز تا برگزاری
01 تیر 99      21 June 2020
اصفهان

نمایشگاه گردشگری و صنایع دستی ؛اصفهان - تیر 99

کد رویداد: 34488
16 روز تا برگزاری
01 تیر 99      21 June 2020
اصفهان

جشن چله تابستان ؛مرداد 99

کد رویداد: 35309
56 روز تا برگزاری
10 مرداد 99      31 July 2020
ایران

تذکر: قبل از هرگونه برنامه ریزی برای حضور و یا اقدامی در رابطه با رویدادها، از مسئولین برگزاری، صحت اطلاعات مورد نظر، شامل زمان، مکان و جزئیات مربوطه را پیگیری نمایید.