SliderSliderSlider

 

همایش های کامپیوتر و فناوری اطلاعات

لیست همایش های کامپیوتر و فناوری اطلاعات | تقویم همایش های کامپیوتر و فناوری اطلاعات | تاریخ همایش های کامپیوتر و فناوری اطلاعات
همایش کامپیوتر و فناوری اطلاعات ، زمان ، مکان و محل برگزاری همایش های کامپیوتر و فناوری اطلاعات ، اخبار شروع و پایان همایش های کامپیوتر و فناوری اطلاعات
اطلاع از همایش های کامپیوتر و فناوری اطلاعات ، سایت رسمی همایش های کامپیوتر و فناوری اطلاعات ، اطلاعات همایش های کامپیوتر و فناوری اطلاعات 98 و 99
لیست همایش های کامپیوتر و فناوری اطلاعات در سال 1398 و 1399 و 1400، همایش های بین المللی کامپیوتر و فناوری اطلاعات 2019 و 2020 و 2021

همایش مهندسي برق، علوم کامپیوتر و فناوری اطلاعات؛همدان - بهمن 98

کد رویداد: 33610
18 روز تا برگزاری
17 بهمن 98      06 February 2020
همدان

همایش ایده های نوین در مهندسی برق و کامپیوتر ؛جیرفت - بهمن 98

کد رویداد: 34317
25 روز تا برگزاری
24 بهمن 98      13 February 2020
استان کرمان

تذکر: قبل از هرگونه برنامه ریزی برای حضور و یا اقدامی در رابطه با رویدادها، از مسئولین برگزاری، صحت اطلاعات مورد نظر، شامل زمان، مکان و جزئیات مربوطه را پیگیری نمایید.